Standpunten

Werkgelegenheid

Zwolle Werkt

Werken in Zwolle loont: wat ons betreft kan en doet iedereen mee. We zadelen ondernemers niet op met overbodige regeltjes en geven ruim baan aan vernieuwing.

Daar heb ik de overheid niet voor nodig
Wij zijn volstrekt helder over de koopzondag. De overheid bepaalt niet of bedrijven en winkels op zondag dicht zijn. Voor ondernemers moet de regeldruk fors omlaag met een versimpelteam. Zo maken we ons ondernemersklimaat aantrekkelijker en komen er meer banen.

Werkend Zwolle verdient belastingverlaging
De gemeente moet zich minder bezighouden met overbodige hobby's en minder betuttelen, zo blijft er geld over. Dat is jouw geld, waardoor de lokale belastingen omlaag kunnen.

Meer werk, minder uitkeringen
Ons sociale vangnet wordt opgebracht door hardwerkende Zwollenaren. Wie gebruik maakt van dat vangnet moet daar dus iets voor terug doen. Je krijgt alleen een uitkering als je Nederlands spreekt. We vergroten je kans op een baan door je klaar te stomen voor de vraag van werkgevers.

 

Bereikbaarheid

Bereikbare stad

Je moet makkelijk van A naar B kunnen, of dat nu naar andere plaatsen, binnen de stad of je eigen wijk is. Hoe je er komt kies je zelf.

Niet stilstaan, maar doorgaan
Extra geld naar ring- en aanvoerwegen zorgt ervoor dat je niet in de file staat. Op de gehele ring gaat de maximumsnelheid naar 70 km/u. Rondom het treinstation moeten voldoende parkeerplekken zijn voor fietsen en auto's.

Plek zat
We willen gratis parkeren op zondag. We kijken naar een nieuwe parkeergarage voor de binnenstad aan de Schuurmanstraat, en bestaande plekken moeten behouden blijven. Weg met de fietsenchaos in de binnenstad: daarom ook extra fietsparkeren.

Stad en regio bereikbaar
We zetten bij Rijk en provincie in op verbreding van de A28 en N50. We pleiten voor een railterminal voor goederenvervoer op Hessenpoort. Na Zwolle Stadshagen, moet er ook een station Zwolle-Zuid komen.

 

Veiligheid

Veilig voelen, veilig zijn

Zwollenaren mogen er op vertrouwen dat de overheid toeziet op onze veiligheid. En ingrijpt als dat nodig is. In jouw buurt, in de stad en op het werk. Zwolle is een stad waar wij leven op ónze manier.

Gewoon je zelf kunnen zijn
Antidiscriminatiebeleid en LHBTI-acceptatie krijgen een prominente plek in contacten met politie en onderwijs. Het is gaaf als Roze Zaterdag naar Zwolle komt. Daar gaan we mee helpen. De gemeente wordt scherper op huiselijk geweld.

Criminelen niet als boefjes behandelen
Intimiderend en provocerend gedrag wordt in Zwolle hard afgestraft. We blijven kijken of Zwols cameratoezicht wel voldoende en op de juiste plekken is. Voor alle bedrijventerreinen komt er cameratoezicht. Er komt meer gemeentelijke handhaving in wijken om inbraken tegen te gaan.

Normaal doen
Te hard rijden in een woonwijk is onverantwoord: daarom gaan we extra handhaven op maximumsnelheid in wijken. We grijpen eerder in bij grote en herhaaldelijke woonoverlast. In je eigen woonwijk moet je veilig over straat kunnen lopen en moeten kinderen zorgeloos kunnen spelen.

 

Stad van mensen

Stad van mensen

In Zwolle willen we gezond zijn, goede en warme zorg en dat iedereen mee doet. Door meer geld uit te trekken voor sport-, en andere verenigingen. In onze zorg staat jouw keuzevrijheid voorop.

Sporten is leuk
Sportverenigingen verdienen fors meer geld. Zij komen met plannen en de gemeente geeft meer ruimte om ze uit te voeren. Bijvoorbeeld als het gaat om sportvelden, kleedkamers en betere samenwerking. We willen grote sportevenementen naar Zwolle halen.

Warme zorg
Zorg moet liefdevol, warm en dichtbij zijn. Daarom moet jouw keuzevrijheid voorop staan. Goede zorg maken we beter en wordt de norm, knelpunten lossen we effectief op, en slechte aanbieders wijzen we zo snel mogelijk de deur.

Jong Zwolle
Achterstanden sporen we snel op in de voor- en vroegschoolse educatie. Specifieke aandacht moet er hierbij ook zijn voor taalachterstanden. Door betere samenwerking van instanties sporen we kindermishandeling sneller op.

 

Nieuwe energie

Nieuwe energie

We geven ruimte aan particuliere initiatieven, ondernemerschap en innovaties die met draagvlak werken aan de energie van morgen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee.

Energie is economie
We werken toe naar een Hightech Hessenpoort. Hier kan op innovatieve wijze grootschalig energie worden opgewekt. Met draagvlak, betrokkenheid en participatie van Zwolse inwoners en bedrijven.

Niet belasten, maar belonen
Voor elektrische auto's komen meer oplaadpunten, bijvoorbeeld via lantaarnpalen. Wie ervoor kiest om afval te scheiden, krijgt daarvoor een korting op afvalstoffenheffing. Buurt- en wijkinitiatieven voor energiebesparing krijgen waar nodig ondersteuning via wijkbeheer.

Groen is poen
Particulier gebruik van isolatie en eigen energieopwekking beloont de gemeente met het in mindering brengen van leges of lasten. Woningcorporaties moeten klimaatneutraal bouwen en de bestaande woningvoorraad verduurzamen.

 

De overheid werkt voor jou

De overheid werkt voor jou

We betalen allemaal belasting zodat de overheid haar werk kan doen. Dat betekent dat die overheid rekening houdt met jou. Door regionale samenwerking krijgen we samen dingen voor elkaar, die we in ons eentje niet hadden kunnen regelen. Zo blijven we grootschalig investeren in de regio Zwolle.

Het is jouw geld
De gemeente besteedt financiële overschotten door structurele meevallers in de eerste plaats aan de verlaging van lokale belastingen en investeringen in ons ondernemingsklimaat, bijvoorbeeld door versterking van infrastructuur. We kijken scherp of organisaties subsidies wel doelmatig besteden.

Gemeente zonder gedoe
Het Stadskantoor is minstens twee dagen per week buiten kantoortijden open. De gemeente vraagt geen geld voor de vervanging van verloren of gestolen reisdocumenten. Ambtenaren lopen bedrijfsstages om beter te weten waar je als ondernemer tegenaan loopt.

Samen bereiken we meer
We slaan nog meer met de regio de handen ineen om hoogwaardige werkgelegenheid hier naartoe te halen, om toerisme te bevorderen en om fors in afvalt-, spoor- en waterwegen te investeren. Bijvoorbeeld in de A28, N50, N35, de Spoorzone en Port of Zwolle.

 

Geen tijd (of zin) om ons hele verkiezingsprogramma te lezen? Bekijk dan hier onze belangrijkste thema's in 1 minuut.