Standpunten

Samen aan de slag
Hanzestad waar we met lef werken aan de toekomst

voorkant-verkiezingsprogramma-2022-2026-Zwolse-VVD.pngZwolle groeit en verandert. En wordt – als je het mij vraagt – elk jaar weer leuker, aantrekkelijker en gezelliger! Dat gaat overigens niet vanzelf. Om Zwolle elke dag beter te maken, moeten we samen
aan de slag. De Zwolse VVD zet komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een prettig, veilige stad.

Samen met een fantastische lijst kandidaten wil ik mij hier als lijsttrekker voor gaan inzetten. Jouw wensen zijn onze inspiratie. Ik wil graag horen wat je van onze ambities vindt en hoor ook graag wat jouw wensen zijn om Zwolle elke dag beter te maken. (Klik op de afbeelding om het hele verkiezingsprogramma 2022-2026 te lezen.)

Johran Willegers
Lijsttrekker Zwolse VVD
johran@vvdzwolle.nl


Waar het fijn leven is

Zwolle, de stad waar jij je thuis voelt. Dat is waar wij ons hard voor maken. Fijn wonen betekent ook dat je wijk schoon, groen en leefbaar is. We willen daarom overlast aanpakken en ruimte voor bomen en planten in de stad. En het betekent dat je ongeacht hoe jij je wilt verplaatsen, veilig en snel van je huis naar je werk of sportclub kunt komen.

VVD Zwolle: fijn wonen

Thuis is de plek waar jij je prettig voelt. Op elk moment in je leven moet je daarom een fijn huis kunnen vinden. Helaas is de woningnood op dit moment hoog. De Zwolse VVD wil daarom dat er de komende jaren 15.000 woningen bijkomen, dat betekent ook een nieuwe woonwijk. Zodat Zwolle mooi blijft, plek heeft voor iedereen en jij, én straks jouw kinderen, in onze stad kunnen wonen.

Zwolle is een belangrijk knooppunt in Nederland waar wegen, water en spoor samenkomen. Maar ook wij Zwollenaren verplaatsen ons voortdurend door onze eigen stad. We gaan richting werk, op bezoek bij vrienden of naar familie. Hoe je je ook verplaatst, het is fijn als dat snel en veilig kan. En op de manier waarop jij dat wil.

Zwolle verduurzaamt. Door slim samen te werken, verminderen we onze CO2-uitstoot en blijft er ruimte over om te groeien en je leven fijn in te richten. De Zwolse VVD gaat voor een groene aanpak naar een energieneutraal 2050, waarbij uitdagingen en veranderingen voor overheid, ondernemers en inwoners vragen om verstandige keuzes en draagvlak, zodat de energietransitie ook haalbaar én betaalbaar blijft.

Een bloeiende lokale economie

Zwolle is voor ons de mooiste en fijnste stad van Nederland. Om ervoor te zorgen dat dat zo blijft, is economische groei onmisbaar. Je mag van de politiek verwachten dat zij alles op alles zet om ervoor te zorgen dat er genoeg banen zijn. Alleen zo kunnen we doorbouwen aan onze welvaart. Welvaart in financiële zin, zodat je je leven kan leiden zonder bang te zijn hoe je de eindjes aan elkaar moet knopen. Maar ook in brede zin, als manier om te zorgen dat je gezond bent, dat je jezelf kunt ontwikkelen en dat we een schone en groene leefomgeving hebben. Het Zwolse bedrijfsleven staat bekend om haar innovatieve kracht en familiebedrijven met een lange traditie, daar willen we in blijven investeren. Dat vraagt om een overheid die krachtig koers kan kiezen, maar zich niet overal mee bemoeit. Zwolle kan niet zonder haar ondernemers die de stad kleur geven, gezellig maken, sterk maken en zorgen dat tienduizenden mensen elke maand hun salaris krijgen. 

Binnenstad Zwolle

www.hollandfoto.net / Shutterstock.com

De VVD is trots op alle ondernemers. Van de grote bedrijven die zich in onze stad vestigen, de MKB’ers en familiebedrijven die zo’n essentieel onderdeel van de samenleving zijn, en startende ondernemers die hun dromen volgen.

In Zwolle mogen we blij zijn met de aansprekende culturele instellingen, evenementen, bekende muzikanten en beeldend kunstenaars. Deze bepalen mede het aanzien van Zwolle en hebben invloed of mensen in onze stad verblijven en recreëren.

De binnenstad is de trots van menig Zwollenaar. Om te genieten van een terras of cultuur. Om lekker te winkelen. En om bedwelmd te raken onder de rijke historie. Ruimte voor groei en trots voor wat ons uniek maakt, staat centraal in de ontwikkeling van onze binnenstad. 

Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en meedoen aan de samenleving, in plaats van langs de kant staan. Daarbij kun je terugvallen op bescherming als het tegenzit en waarbij ondersteund wordt naar nieuw werk. Door te weten aan wat voor werk in onze regio behoefte is, zorgen we dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kan. 

Waardevol samenleven

Waardevol samenleven vereist dat je zo lang mogelijk gezond blijft. We vinden het belangrijk dat we daar vroeg op inzetten door gezonde keuzes te maken op scholen en in bedrijven, sporten toegankelijker te maken en fiks te investeren in de sportverenigingen. Iedereen verdient goede zorg. Dat betekent minder overbodige regels en snelle toegang tot de zorg die je nodig hebt, of je nou jong of oud bent. We willen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Daarom investeren we in gelijke kansen in het onderwijs; we pakken laaggeletterdheid aan en discriminatie in het onderwijs wordt niet getolereerd. Ook zetten we in op een brede schuldenaanpak om schulden en armoede tegen te gaan.

Samenleven in Zwolle

In gezondheid kunnen genieten van je familie en vrienden is onbetaalbaar. Fit zijn en blijven is, voor jong en oud, daarom van groot belang. Hoe mooi zou het zijn als we een deel van het Zwolse zorgbudget besteden aan voorkomen, in plaats van genezen? Dat vraagt wat de Zwolse VVD betreft om gezonde keuzes. Gezonde keuzes dwing je niet af met een vetverbod of dwangdieet, maar stimuleer je.

Jong, oud, arm of rijk: iedereen verdient de beste zorg. Om beter te worden, mee te kunnen blijven draaien in de maatschappij, of waardig oud te worden. De beste zorg is daarom wat de Zwolse VVD betreft niet alleen kwalitatief, maar ook liefdevol. In de jeugdzorg gaan helaas nog te veel dingen niet goed. We hebben te maken met lange wachtlijsten en een groeiend aantal jongeren met psychische klachten. De Zwolse VVD wil een kwaliteitsslag maken voor de toekomst van deze jongeren. Na jaren van tekorten in het sociaal domein willen we een gezonde financiële balans. Geld voor (jeugd)zorg is bedoeld om mensen die dit nodig hebben te helpen, niet voor allerlei bureaucratische regels.

Sporten is leuk én gezond! Het geeft je energie en brengt je in contact met anderen. Sporten en bewegen bevorderen de leefbaarheid van onze stad en het welzijn van haar inwoners. Gezonde, sportieve Zwollenaren met veel contacten hebben minder zorg nodig. Investeren in sport & bewegen is dus investeren in preventie. We zijn ontzettend trots op onze topsporters, waarvan sommigen zelfs op olympisch niveau presteren! Zij dragen bij aan de gezamenlijke sportidentiteit van Zwolle.

Op school moet je je veilig en vrij voelen; een eerste voorwaarde voor kinderen en belangrijke taak van scholen. Dat betekent dat de huisvesting op orde moet zijn en de school niet te ver van huis. Maar ook dat de onderlinge sfeer en omgang zo prettig zijn dat iedereen – leerling en leraar – zichzelf kan zijn. De basis voor je sociale leven wordt gelegd op de basisschool en vervolgens verder opgebouwd op de middelbare en eventueel vervolgonderwijs. Excellent onderwijs is volgens de Zwolse VVD dan ook meer dan ‘de kwaliteit van wat je inhoudelijk leert’.

Het aantal Zwollenaren met problematische schulden neemt toe. Naar verwachting zal dit aantal door de coronacrisis alleen nog maar groter worden. Het is bijvoorbeeld veel te makkelijk om (online) producten te kopen via flexibele financieringsvormen, terwijl niet iedereen dit kan betalen. Dat vraagt om een brede schuldenaanpak en schuldenpreventie.

Zorgpersoneel is onmisbaar. De Zwolse VVD wil af van doorgeschoten bureaucratie en toegenomen regeldruk, zodat zorgverleners hun tijd weer kunnen besteden aan patiënten en cliënten.

Veilig Zwolle

Dalende criminaliteitscijfers gaven ons lange tijd de indruk dat het wel goed ging met de veiligheid in Zwolle. En op veel punten is dat ook zo. Toch zijn er ernstige ontwikkelingen die we moeten keren. De afgelopen jaren is Zwolle opgeschrikt door onderwereldoorlogen die op onze straten worden uitgevochten. Ondermijning mag niet lonen en vraagt om een strenge en harde aanpak. Een veilig Zwolle is meer dan alleen de strijd tegen drugsgeweld. Veel Zwollenaren voelen zich niet meer veilig om te kunnen zijn met wie en waar ze willen. We zetten daarom in op een veilig Zwolle voor alle inwoners.

Veilig Zwolle

Foto: Dutchmen Photography / Shutterstock.com

Veilig voelen en vooral veilig zijn is voor iedereen belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. Kijk alleen al naar het toenemende (drugs)geweld midden in onze woonwijken. Dat moet stoppen. Bij de aanpak tegen criminaliteit is de vraag volgens de Zwolse VVD daarom steeds: hoe maken we de stad veiliger en raken we de crimineel het hardst? We kiezen voor een stad waar veiligheid bovenaan staat. Alleen dan kunnen we prettig wonen en blijven groeien.

In een gezonde en veilige stad is geen plaats voor ondermijnend en druggerelateerd geweld. Wij willen daarom dat de gemeente, politie en justitie alle ruimte hebben om gezamenlijk te werken aan een veilige stad.

In Zwolle kun je zijn wie je bent en met wie je wil. Wij zijn trots op onze actieve LHBTIQ+-gemeenschap. In Zwolle leven we in veiligheid en vrijheid, en staat gelijkwaardigheid – los van gender, van wie je houdt of wat je gelooft – voorop. Voor intolerant gedrag is geen ruimte. Nieuwe Zwollenaren zijn van harte welkom en passen zich aan naar de geldende waarden en normen.

Bij de aanpak van criminaliteit en overlast werken veel partijen samen aan een veiliger Zwolle. Het succes van samenwerken zit hem volgens de Zwolse VVD in de kracht van die samenwerking. Daarom zetten wij in op optimale afstemming en informatie-uitwisseling.

De gemeente staat voor jou klaar

De gemeente staat ten dienste van de stad. Door een betrouwbare partij en partner te zijn voor haar inwoners en ondernemers. Door excellente dienstverlening te bieden en mensen te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. Door de lasten zo laag mogelijk te houden via solide financieel beleid. Zo staat de gemeente voor jou klaar.

Gemeente Zwolle

Foto: Frans Blok / Shutterstock.com

De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers. Dienstverlening, zoals het aanvragen van een paspoort of vergunning, dient dan ook servicegericht te zijn en moet zoveel mogelijk integreren in het dagelijks leven van inwoners. Plannen en regels worden niet gemaakt voor maar mét ondernemers.

Wat voor elk Zwols huishouden geldt, geldt ook voor de gemeente: je kan niet meer uitgeven dan er binnen komt. Dat vraagt om een solide begroting. Met voldoende weerstandsvermogen om eventuele financiële risico’s af te dekken.