Faillissement Vrouwenplatform Carree

Faillissement Vrouwenplatform Carree
15 jun. 2020 22:49
De Zwolse en Overijsselse fracties van de VVD en PvdA hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van Vrouwenplatform Carree: Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een…
Meer

Herinrichting Museumkwartier

Herinrichting Museumkwartier
14 jun. 2020 13:28
De Zuidwestelijke Entree van de stad, ofwel ‘het Museumkwartier’ gaat op de schop. Het was wel tijd dat dit gebied werd aangepakt en we vinden dat er een prachtig plan is gemaakt. Wel hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid voor zowel fietsers als automobilisten.
Meer

Vuurwerk in Zwolle

Vuurwerk in Zwolle
14 jun. 2020 13:13
Liever geen nieuwe regels, maar handhaving van bestaande regels. Thom debatteerde op 2 juni 2020 over Vuurwerk in Zwolle. Wij zijn blij dat het college investeert in extra handhavingscapaciteit tijdens de jaarwisseling. We zouden graag zien dat de BOA’s worden uitgerust met bijvoorbeeld bodycams en…
Meer

RTV Focus nieuwe Lokale Omroep

RTV Focus nieuwe Lokale Omroep
14 jun. 2020 09:40
Annemee debatteerde op 8 juni 2020 over de nieuwe vergunning voor de lokale omroep in Zwolle. De VVD is blij met de keuze voor RTV Focus en ondersteunt dit advies van harte. Annemee heeft wel vragen gesteld aan de wethouder over het proces, dat geen schoonheidsprijs verdient, en welke lessen we…
Meer

Er wordt gebouwd op de Tippe

Er wordt gebouwd op de Tippe
20 mei 2020 00:01
De VVD is heel blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden op de Tippe! Woordvoerder Schelto Bus debatteerde maandag 18 mei over het ontwikkelplan. Het plan past goed in onze bruisende stad Zwolle en sluit letterlijk en figuurlijk aan bij Stadshagen. We zouden graag zien dat er nog sneller gebouwd…
Meer

Ontwikkeling Centrumzijde Station

Ontwikkeling Centrumzijde Station
19 mei 2020 23:21
De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Op 18 mei 2020 hebben de woordvoerders gedebatteerd over…
Meer

Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie
19 mei 2020 23:08
De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was de…
Meer

Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord

Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord
19 mei 2020 22:54
De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was het…
Meer

Aanpak Ondernemen Naast Corona

Aanpak Ondernemen Naast Corona
5 mei 2020 07:00
De VVD Zwolle komt met een aanpak met acties voor ondernemen naast corona.
Meer

Hou vol, we doen het samen!

Hou vol, we doen het samen!
7 apr. 2020 20:04
In drie weken zijn de wereld, Nederland en daarmee ook onze mooie stad er compleet anders uit komen te zien. Een knuffel geven aan je ouders, een glas drinken met je vrienden, of de koffiepauze op het werk. Vanzelfsprekend is het niet meer. Misschien heb je zelfs in je directe omgeving iemand…
Meer

Betaalbaarheid Energietransitie

Betaalbaarheid Energietransitie
2 mrt. 2020 12:49
In de toekomst verwarmen we onze huizen waarschijnlijk niet meer met gas, maar met andere warmtebronnen. Gelukkig betekent dit niet dat we allemaal direct worden afgesloten van het gasnetwerk. Maar op termijn veranderd er veel voor alle Zwollenaren. Dinsdag 25 februari 2020 debatteerde de Zwolse…
Meer

Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders

Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders
24 feb. 2020 15:49
In Zwolle werken we hard om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat vraagt wat van inwoners, van de gemeente, maar ook zeker van aanbieders. Interventiemaatregelen en hervormingen zetten hier, reeds met succes, op in. De VVD vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen…
Meer

Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw

Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw
4 feb. 2020 23:28
De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Tegelijkertijd heeft de gemeente een grote opgave als het gaat om het bouwen van woningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze tweegemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict…
Meer

Fit en vief ouder worden

Fit en vief ouder worden
4 feb. 2020 22:59
Zwolse senioren moeten op een waardige manier, zo fit en vief mogelijk ouder kunnen worden. De VVD is daarom blij met een voorstel van het College waar onder andere wordt ingezet op een toegankelijke stad, genoeg woningen en aandacht voor Roze Ouderen. De fractie was blij met een toezegging dat ook…
Meer

Debat Toezicht Openbare Ruimte

Debat Toezicht Openbare Ruimte
29 jan. 2020 10:52
Een groeiende stad vraagt om meer toezicht en handhaving. Maandag 27 januari 2020 debatteerde raadslid Thom van Campen in de raad over de belangrijke extra investering die de gemeente doet in meer toezicht op straat. Hiermee gaat een lange wens van de VVD in vervulling en blijft onze stad schoon,…
Meer

Debat prestatieafspraken woningmarkt

Debat prestatieafspraken woningmarkt
28 jan. 2020 16:18
Het is belangrijk dat iedereen in Zwolle een woning kan vinden die bij hem of haar past. Het debat van maandag 27 januari 2020 ging over de prestatieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningbouwcoöperaties en lokale huurdersorganisaties over de sociale woningbouw. Raadslid Annemee van de…
Meer

Jolanda Kok neemt afscheid van de gemeenteraad

Jolanda Kok neemt afscheid van de gemeenteraad
23 jan. 2020 16:45
VVD-raadslid Jolanda Kok neemt afscheid van de Zwolse gemeenteraad. Zij was sinds 2018 raadslid en heeft zich onder andere bezig gehouden met jeugdzorg, onderwijs, beheer openbare ruimte, cultuur en emancipatie.
Meer

Niet de straat maar de staat is de baas

Niet de straat maar de staat is de baas
23 jan. 2020 15:19
Maandag 20 januari 2020 vond het spoeddebat plaats over de veiligheidssituatie in Zwolle. De VVD had die spoeddebat aangevraagd vanwege de recente incidenten met vuurwapens, handgranaten en in brand gestoken auto's. Dit verzoek van de VVD werd breed gesteund door alle partijen. Hieronder lees je de…
Meer

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg
15 jan. 2020 09:43
Raadslid Johran Willegers heeft maandag 13 januari 2019 een belangrijk zorgdebat gevoerd in de raad. Hij heeft daarbij onder andere aandacht gevraagd voor verkwisting van zorggelden, de regeldruk voor professionals, vitaal en waardig ouder worden van LHBTI-senioren en snellere acties om de zorg…
Meer

Rapport Rekenkamercommissie 2019

Rapport Rekenkamercommissie 2019
9 dec. 2019 21:36
De gemeente moet goed passen op het geld dat zij uitgeeft. Het gaat immers voor een groot deel om geld van de belastingbetaler. Investeren in de stad en haar inwoners brengt soms financiële risico´s met zich mee en de VVD is blij dat de gemeente Zwolle een voldoende tot ruim voldoende scoort op…
Meer

Inclusief ondernemen: het nieuwe normaal

Inclusief ondernemen: het nieuwe normaal
3 dec. 2019 09:48
Ondernemers maken de stad en velen doen dit met ook een belangrijke sociale component. Voor een inclusieve stad is dit ook belangrijk en nodig. Vandaar dat de VVD dit niet wil opleggen met nieuwe regels, maar door inclusief werken het nieuwe normaal te laten zijn. Veel ondernemers dragen daar al hun…
Meer

Mobiliteitsdebat: Vlot en Veilig van A naar B

Mobiliteitsdebat: Vlot en Veilig van A naar B
18 nov. 2019 21:00
Het is belangrijk dat we in onze stad vlot en veilig van A naar B kunnen gaan. Raadslid Johran Willegers debatteerde 18 november over de Mobiliteitsvisie 2020-2030 die Zwolle ook de komende jaren goed bereikbaar moet houden. Daarbij vroeg de VVD onder andere aandacht voor het aanpakken van het…
Meer

Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen

Schriftelijke vragen lokale PFAS-normen
14 nov. 2019 22:17
De kamerbrief over de omgang met PFAS van 8 juli 2019 en de daaropvolgende toelichtingen hebben helaas geleid tot een bijna complete stilstand van werkzaamheden waarbij grond verplaatst moet worden. Daarom staan vele projecten, van klein tot groot, op een laag pitje, zijn gestopt of worden niet…
Meer

Begroting 2020 - Zwolle groeistad

Begroting 2020 - Zwolle groeistad
8 nov. 2019 16:55
"Het maakt niet uit waar je in onze stad komt. Of het nu de binnenstad is waarboven hijskranen torenen. De Spoorzone waar iedere dag gebouwd wordt aan het tweede spoorknooppunt van Nederland, of de N340 waar wordt gewerkt aan de bereikbaarheid van onze stad. Zwolle is in beweging en dat maakt de VVD…
Meer

Zwolle schoon en gastvrij

Zwolle schoon en gastvrij
7 nov. 2019 18:50
Zwerfafval levert naast ergernissen ook negatieve gevolgen op voor mens, dier en milieu. Zwolle is een gastvrije stad en daar hoort bij dat de straten, parken, speeltuinen en winkelcentra schoon zijn.
Meer

VVD wil de beste lokale omroep voor Zwolle

VVD wil de beste lokale omroep voor Zwolle
29 okt. 2019 17:43
Zwolle verdient de beste lokale omroep. Hoewel het debat op 28 oktober ging over het voorgestelde programmabeleidsbepalende orgaan van RTV Zwolle FM, heeft raadslid Schelto Bus de discussie breder getrokken.
Meer

VVD wil effectiever aanpak van misbruik zorggelden

VVD wil effectiever aanpak van misbruik zorggelden
29 okt. 2019 17:21
Misbruik van zorggeld moeten we aanpakken omdat het onverteerbaar is dat geld voor de zorg niet naar de zorg gaat. Dat zei raadslid Johran Willegers in het raadsdebat over zorgfraude op 28 oktober. De VVD wil meer acties om louche zorgcowboys uit de stad te weren.
Meer

Woondebat: meer en sneller bouwen

Woondebat: meer en sneller bouwen
11 okt. 2019 17:31
De Ontwikkelstrategie Wonen was op 30 september onderwerp van debat in de Zwolse gemeenteraad. De VVD wil vooral snel bouwen voor woningen voor middeninkomens en snel duidelijkheid over een nieuwe Zwolse wijk. Zo blijft Zwolle een stad waar iedereen het huis van zijn of haar dromen kan vinden. De…
Meer

Schriftelijke vragen antispeculatiebeding

Schriftelijke vragen antispeculatiebeding
4 sep. 2019 13:15
In de nieuwe Ontwikkelstrategie Wonen heeft het college van B&W voorgesteld om enkele maatregelen uit te werken om de krapte op de woningmarkt in Zwolle te verkleinen. De fractie van de VVD is voor een goede en gezonde woningmarkt in Zwolle waar voor een ieder een passende woning te vinden is en er…
Meer

Bijdrage debat trouwerij Noorderkolk

Bijdrage debat trouwerij Noorderkolk
3 sep. 2019 23:49
De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor een trouwerij die zonder vergunning is gehouden in de omgeving van de Noorderkolk. De gemeenteraad heeft daar op maandag 2 september 2019 uitgebreid over gedebatteerd. Buiten kijf staat dat dit voortaan voorkomen moet worden. De VVD wil met de…
Meer

VVD wil actieplan voor meer vaccinaties

VVD wil actieplan voor meer vaccinaties
19 aug. 2019 09:17
VVD wil Zwols actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen.
Meer

Schriftelijke vragen biomassacentrale Breecamp

Schriftelijke vragen biomassacentrale Breecamp
6 jul. 2019 11:08
Op 2 juni 2019 hebben wij vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de betaalbaarheid van de toekomstige energievoorziening voor De Tippe. Naar aanleiding van deze vragen kregen wij reacties van inwoners van de wijk Breecamp. In deze wijk levert een biomassacentrale energie…
Meer

Schriftelijke vragen Bonnenregen

Schriftelijke vragen Bonnenregen
2 jul. 2019 10:41
Dat moet toch een vreemd gezicht zijn. Al jaren denk je netjes voor je deur te parkeren en van de één op de andere dag word je op de bon geslingerd. Dat overkomt de bewoners van de Veerallee volgens een artikel in de Stentor. Daarin valt te lezen dat bewoners half op de stoep staan, om juist de…
Meer

Perspectiefnota 2019 vol lef en plannen voor mooi Zwolle

Perspectiefnota 2019 vol lef en plannen voor mooi Zwolle
24 jun. 2019 17:09
De VVD is erg tevreden met de Collegeplannen vol lef en investeringen in de kwaliteit van onze stad. Die maakt onze stad de beste van het land en draagt bij aan waarom mensen hier willen wonen, winkelen en werken.
Meer

Horecavisie - Er mag een schep bovenop!

Horecavisie - Er mag een schep bovenop!
11 jun. 2019 23:46
Wij zijn ontzettend trots op onze Zwolse horecaondernemers. Zij creëren de huiskamer van onze stad. Toch mag er nog best een schep bovenop! Er mag meer ruimte komen voor vernieuwende en kwalitatief hoogstaande horecaconcepten, waarbij het uitgangspunt is dat ondernemers hiervoor met ideeën moeten…
Meer

De prijs van een gasloze Tippe

De prijs van een gasloze Tippe
4 jun. 2019 16:20
Nieuwsuur toonde zaterdagavond 2 juni een opzienbarende reportage over de aanleg van een warmtenet in de wijk Nijmegen-Noord. De gemeente ging al ruim voor het Klimaatakkoord aan de slag en opende in ‘15 het warmtenet. Nu, vier jaar later uiten bewoners hun zorgen over torenhoge energierekeningen en…
Meer

Minder regels en duidelijker coffeeshopbeleid

Minder regels en duidelijker coffeeshopbeleid
4 jun. 2019 16:15
De raad heeft op 27 mei 2019 over het nieuwe coffeeshopbeleid gestemd, waarin onder andere wordt bepaald wie in aanmerking komt voor een vergunning voor een coffeeshop en waar een coffeeshop mag worden gevestigd. De raad heeft daarbij een amendement aangenomen van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP,…
Meer

Hans Wijnen naar Waterschap

Hans Wijnen naar Waterschap
13 mei 2019 19:07
VVD-Raadslid en vicevoorzitter van de gemeenteraad Hans Wijnen vertrekt uit de Zwolse gemeenteraad. Fractie en VVD-bestuur feliciteren hem met zijn voordracht voor het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Burgerraadslid Jeroen Doornbos volgt hem op.
Meer

Europa & EuroVision – Roze Pubquiz 16 mei

Europa & EuroVision – Roze Pubquiz 16 mei
11 mei 2019 18:53
Zwolle Pride 2019 en de VVD slaan de handen ineen voor dé pubquiz van het jaar, gevolgd door een ‘viewing party’ van de halve finale van het Eurovision Songfestival waar 'onze' Duncan Laurence meedoet. Het team dat de quiz wint krijgt kaarten voor het hele team om met de Zwolle Pride-boot…
Meer