Schriftelijke vragen bouwleges

Schriftelijke vragen bouwleges
1 sep. 2021 14:49
De kosten voor bouwleges in Zwolle horen bij de hoogste uit de regio. Dit is opvallend en roept vragen op. Is dit alleen kostendekkend of is de Zwolse huizenbezitter de melkkoe voor tekorten? Ons raadslid Annemee stelt hierover vragen aan het College.
Meer

Debat integrale handhaving Sociaal Domein

Debat integrale handhaving Sociaal Domein
31 aug. 2021 00:35
Een foutje is geen fraude, maar fraude is en blijft wel misbruik. De VVD is positief dat er zo naar gekeken zal worden. Dus wil de VVD wel dat daar voldoende aandacht en aanpak voor is en blijft. Zorgcowboys moeten we blijven aanpakken.
Meer

Debat Omgevingsvisie

Debat Omgevingsvisie
30 aug. 2021 23:00
Zwolle moet zo snel mogelijk een nieuwe woonwijk bouwen. Dit vinden we al jaren en hiervoor heeft Schelto dan ook gepleit in het debat over de Omgevingsvisie. We zijn het grotendeels eens met de visie, maar waarom duurt het zolang voordat een locatie kan worden aangewezen? Het belang van zo snel…
Meer

Moties PPN in het kort

Moties PPN in het kort
5 jul. 2021 23:43
Vorige week werd er gedebatteerd over de Perspectiefnota. Vandaag wordt over de Perspectiefnota gestemd. Maar dat niet alleen, ook over verschillende moties wordt gestemd. Een aantal hiervan worden hieronder in het kort uitgelicht, die de VVD (mede) heeft ingediend:
Meer

Debat Cultureel Perspectief

Debat Cultureel Perspectief
28 jun. 2021 18:40
De deuren gaan langzaam weer open, we mogen weer met vrienden naar een festival of naar een concert, we kunnen weer met onze kinderen/kleinkinderen naar een voorstelling. De VVD wil graag de culturele sector complimenteren voor hun geduld en inzet van de afgelopen tijd. We kijken uit naar de…
Meer

Bijdrage Perspectiefnota 2022

Bijdrage Perspectiefnota 2022
25 jun. 2021 14:00
Johran: "Er ís groei, er zijn kansen, er bestaan onzekerheden en er ontstaan veranderingen. Zwolle kiest een open koers die de ontwikkelingen omarmt." Lees zijn hele bijdrage:
Meer

Debat MVP

Debat MVP
22 jun. 2021 01:00
Tijdens de behandeling van de Meerjarige Begroting Vastgoed (MVP) heeft Annemee vragen gesteld over onder andere ‘warme gronden’, de woningmarkt en de Strategische Investerings Agenda. Lees haar hele bijdrage hier:
Meer

Debat Jaarstukken 2020

Debat Jaarstukken 2020
22 jun. 2021 00:00
Tijdens de behandeling van de jaarstukken van 2020 heeft Annemee namens de fractie complimenten naar de getroffen ondernemers gemaakt voor hun doorzettingsvermogen, creativiteit en innovatiekracht. We vragen het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze ondernemers zo lang dat…
Meer

Debat Regionale Energiestrategie

Debat Regionale Energiestrategie
21 jun. 2021 23:35
Wat de VVD betreft zijn windmolens beperkt mogelijk. Gekeken moet worden naar de gezondheidseffecten, en regionale samenwerking is een vereiste. Jeroen heeft aandacht gevraagd voor verdergaande innovatie zoals energieopslag. Lees zijn hele bijdrage hier:
Meer

Motie station Zwolle Zuid

Motie station Zwolle Zuid
15 jun. 2021 00:51
Station Zwolle Zuid is een langgekoesterde droom van ons. Vanavond heeft de gemeenteraad een motie van Schelto aangenomen waarin het station een stapje dichterbij komt. Lees hieronder de hele motie:
Meer

Motie: Geen terrasbelasting voor de rest van het jaar

Motie: Geen terrasbelasting voor de rest van het jaar
14 jun. 2021 11:30
De gemeente heeft al eerder besloten tot 1 juli geen terrasbelasting te heffen. De VVD wil dat ondernemers hun terras voor heel 2021 gratis kunnen neerzetten. Maandag dient onze fractievoorzitter Johran een voorstel in om de precario voor de rest van het jaar niet meer te heffen. Lees hieronder de…
Meer

Schriftelijke vragen duurzaam evenementenbeleid

Schriftelijke vragen duurzaam evenementenbeleid
9 jun. 2021 10:00
Het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente wil wegwerpplastic terugdringen. Dat is een mooie ambitie. De VVD Zwolle hoort wel vragen hierover vanuit ondernemers, die tijdens corona al veel (financiële) schade hebben geleden. Het zou goed zijn daarom met een overgangstermijn te komen. Zo gaat het…
Meer

Debat Toeristisch Perspectief 2030

Debat Toeristisch Perspectief 2030
8 jun. 2021 01:11
”Lonely Planet kan wel wat extra pagina’s Zwolle gebruiken” zei Thom van Campen eerder al. Tijdens het debat over het Toeristisch Perspectief 2030 heeft Jeroen ingezet op een toeristische koers voor Zwolle met daarin een duidelijke stip op de horizon. "We willen concrete uitvoering van dit plan naar…
Meer

Debat nieuwe zorgkostenregeling

Debat nieuwe zorgkostenregeling
8 jun. 2021 01:10
Tijdens het debat over de nieuwe zorgkostenregeling heeft Annemee ingezet op het niet vergroten van de armoedeval en het beter monitoren van effecten van een nieuwe zorgkostenregeling. “Een succesvolle regeling is niet één waar veel gebruik van wordt gemaakt, maar één die passend is voor mensen die…
Meer

Debat samenwerking met onderwijs rondom dyslexie

Debat samenwerking met onderwijs rondom dyslexie
7 jun. 2021 23:35
In Zwolle wordt de stempel dyslexie velen malen vaker gegeven dan elders in het land. Hoe kan dit? Tijdens het debat over dyslexie heeft Jeroen het over toegang, diagnose en financiering van dyslexiezorg. Lees zijn hele bijdrage hieronder:
Meer

Debat gebiedsvisie IJsselcentrale

Debat gebiedsvisie IJsselcentrale
31 mei 2021 23:35
Tijdens de debatronde over de gebiedsvisie van de IJsselcentrale en omgeving heeft Schelto ingezet op de waarde van nieuwe woningen in een tijd van groot woningtekort. De VVD is blij met het voornemen om hier veel te bouwen. Daarnaast is de bereikbaarheid ook een belangrijk punt in zijn inbreng.
Meer

Debat Jeugdzorgkosten

Debat Jeugdzorgkosten
17 mei 2021 22:45
De grote tekorten in de Jeugdzorg en het gebrek aan sturing, grip en urgentie baart de VVD grote zorgen. Het is tijd voor concrete interventies en we willen dat de wethouder de gemeenteraad elk kwartaal informeert zodat de raad meer aan sturing en monitoring kan doen. Ook zullen we duidelijke kaders…
Meer

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

Herziening Algemene Plaatselijke Verordening
17 mei 2021 22:30
De herziening van de APV gaat over veel onderwerpen. Voor de VVD zijn ondernemersvrijheid, criminaliteit en woonoverlast de belangrijkste aandachtspunten. Horecaondernemers moeten volgens de APV gebruik gaan maken van herbruikbare bekers. Minder rotzooi en beter voor het milieu, top! Maar we maken…
Meer

Damoclesbeleid (sluiten drugspand)

Damoclesbeleid (sluiten drugspand)
10 mei 2021 20:07
De burgemeester mocht een pand al sluiten als daarin drugs aanwezig was, maar zijn handen waren gebonden als het ging om middelen om drugs te fabriceren, zoals grote hoeveelheden paracetamol of zoutzuur. Het Damoclesbeleid breidt de bevoegdheid van de burgemeester uit naar die situaties en daar zijn…
Meer

Schriftelijke vragen verruiming TONK-regeling

Schriftelijke vragen verruiming TONK-regeling
4 mei 2021 18:08
Geld om ondernemers en (flex)werkers te ondersteunen in het betalen van hun vaste lasten blijft op de plank liggen. De zogenoemde TONK-regeling kan gebruikt worden wanneer mensen bijvoorbeeld hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. De Zwolse VVD maakt zich zorgen dat ondernemers, werknemers…
Meer

Afscheid Thom van Campen

Afscheid Thom van Campen
19 apr. 2021 19:17
Na tien jaar raadslidmaatschap waarvan sinds 2016 fractievoorzitter heeft Thom van Campen nu officieel afscheid genomen van de Zwolse gemeenteraad. Dit omdat hij is benoemd als lid van de Tweede Kamer. Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april heeft Johran Willegers hem toegesproken. Dat…
Meer

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid

Sharareh Azimi Nober beëdigd als raadslid
19 apr. 2021 18:45
Sharareh Azimi Nober (57) is op maandag 19 april 2021 beëdigd als raadslid voor VVD Zwolle. Zij neemt de zetel over van Thom van Campen die naar de Tweede Kamer is gegaan.
Meer

Wonen en zorg

Wonen en zorg
13 apr. 2021 00:00
Meedoen naar vermogen in de samenleving is een groot goed en de VVD is er van overtuigd dat een ieder dat kan. Maar voor de één is het wat makkelijker te bereiken dan voor een ander, zeker als er sprake is van een zorgvraag. Vanavond ging het over die zorgvraag in combinatie met huisvesting. Het…
Meer

Een realistische en haalbare energiestrategie

Een realistische en haalbare energiestrategie
12 apr. 2021 20:37
Een prettige woonomgeving, voldoende schone lucht, nu en in de toekomst. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. En Zwolle heeft dat goed voor elkaar! Waren we in de concept RES (Regionale Energie Strategie) al de gemeente met de hoogste ambitie per hectare. In deze RES 1.0 steken we er met kop en…
Meer

Culturele noodsteun

Culturele noodsteun
12 apr. 2021 20:19
Wie snakt er nu niet naar weer een keer gezellig met vrienden naar een festival, met de kinderen naar een mooie voorstelling, een bezoek aan een museum met een mooie tentoonstelling of naar een concert van je favoriete artiest. Maar als het dan weer kan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er dan…
Meer

Strategische investeringsagenda

Strategische investeringsagenda
6 apr. 2021 19:35
Als we na corona samen sterker verder willen met elkaar, is het belangrijk dat we blijven investeren in de stad. Het is dus mooi dat de gemeente daarvoor een investeringsfonds wil vullen. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven die gefinancierd worden vanuit dit fonds een bijdrage leveren aan de…
Meer

Monique Bakker nieuw burgerraadslid

Monique Bakker nieuw burgerraadslid
29 mrt. 2021 22:20
Monique Bakker is benoemd als burgerraadslid voor de VVD. Door burgemeester Peter Snijders werd zij maandag 29 maart officieel geïnstalleerd. Monique is geboren Zwollenaar, 34 jaar en woont in Zwolle-Zuid.
Meer

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter
23 mrt. 2021 08:10
De fractie van de Zwolse VVD heeft Johran Willegers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Thom van Campen op die de fractie zal verlaten na zijn beëdiging tot lid van de Tweede Kamer op 31 maart.  Van Campen was sinds 2011 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter. Gezien de uitkomst van de…
Meer

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023
16 mrt. 2021 16:25
De woningmarkt in Zwolle zit op slot. Om voor zowel Zwollenaren als mensen buiten Zwolle passende woningen te bouwen moeten we stoppen met praten en beginnen met bouwen! Wij pleiten al jaren voor een zogenaamde 'uitleglocatie' om grootschalig nieuwe woningen te gaan bouwen. Lees hier de bijdrage van…
Meer

Voorsterpoort en evenementvoorziening

Voorsterpoort en evenementvoorziening
12 dec. 2020 14:29
Een nieuwe brede eventvoorziening op de Voorsterpoort Oost, dat past bij een bruisende stad als Zwolle. Laten we nu eerst kijken waar de marktpartijen mee komen, onderzoeken waar de mogelijkheden zitten voor lokale ondernemers in de aanbesteding zodat het een plek wordt van toegevoegde waarde voor…
Meer

Zwolse transitievisie warmte

Zwolse transitievisie warmte
30 nov. 2020 15:45
Dertig jaar klinkt nog ver weg. Maar in 2050 zullen alle 55.000 woningen in Zwolle verwarmd moeten worden zonder aardgas. We benaderen dat met een positieve insteek, net als het overgrote deel van de Zwollenaren. Daarbij zetten we vooral in op isoleren. Want alles wat je niet verbruikt, hoef je ook…
Meer

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen
30 nov. 2020 12:41
De organisatie van de warmteketen in de Aa-landen en Holtenbroek is eigenlijk het eerste project van de Zwolse warmtetransitie. Het college wil de mogelijkheden van een warmtenet onderzoeken en onze fractie stemt daar graag mee in. Ook zijn we blij dat er een onderzoek komt naar de rolneming van de…
Meer

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen
25 nov. 2020 13:51
homoseksualiteit, reformatorisch, verklaring, afwijzing, veiligheid, basisschool, voortgezet onderwijs, discriminatie, artikel 1 Grondwet
Meer

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'
21 nov. 2020 17:23
We zitten midden in de tweede Covid-19 golf en de Zwolse ondernemers en inwoners hebben het zwaar. Daarom schreven wij het tweede Corona actieplan 'Zwolle houd(t) vol! - Samen aan de slag' dat weer bomvol staat met acties die nodig zijn om dat kwaadaardige virus het hoofd te bieden, en ondernemers…
Meer

Gemeentelijk Afvalplan

Gemeentelijk Afvalplan
9 nov. 2020 12:49
De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. We zijn blij dat het nieuwe gemeentelijke grondstoffenplan daarin voorziet. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en…
Meer

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel
4 nov. 2020 13:02
Het aantal incidenten, veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Onacceptabel gedrag van deze uitgeprocedeerden aldus de VVD-fracties van de…
Meer

Schuldenplan en armoedemonitor

Schuldenplan en armoedemonitor
2 nov. 2020 12:57
Schulden hebben een enorme impact op een ieder die ermee te maken heeft en de eerste stap is om het taboe dat er is op betalingsproblemen te verminderen. De VVD zet in op voorkomen is beter dan genezen en bij genezen zo effectief mogelijk. Inzetten op preventie, vereenvoudigen van regelingen en…
Meer

Visie Oosterenk

Visie Oosterenk
21 okt. 2020 14:11
Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben…
Meer

Visie Zwartewaterallee

Visie Zwartewaterallee
21 okt. 2020 14:07
Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze…
Meer

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen
6 okt. 2020 14:15
Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als…
Meer