Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming

Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming
13 dec. 2021 22:23
De oplossing voor de betaalbaarheid zit niet in meer beperkingen, maar in meer woningen. Dus moeten we die sneller gaan bouwen. Het is niet de snelle oplossing voor morgen maar wel de belangrijkste waar de VVD maximaal op in wil zetten.
Meer

Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen

Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen
13 dec. 2021 20:00
Huizen in Breezicht Noord zijn door de huidige schaarste een stuk duurder dan vooraf is ingeschat. Dit is ontzettend vervelend. Tegelijkertijd maakt vertraging het probleem van de hoge prijzen in de woningmarkt alleen maar groter en juist daarom moeten we blijven bouwen.
Meer

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026
12 dec. 2021 12:00
‘Samen aan de slag’ vertelt de ambitie van de Zwolse VVD voor de komende jaren. De VVD zet de komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een fijne, veilige stad. Het verkiezingsprogramma is op 11 december vastgesteld. "Met deze plannen blijft Zwolle mooi en wordt…
Meer

Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie

Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie
6 dec. 2021 21:50
Elk kind moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Monique heeft aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid, ook onder volwassenen. Monitoring is nodig, maar legt wel extra druk op medewerkers.
Meer

Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang
6 dec. 2021 20:00
Annemee: "Voor de VVD moet de inzet op het verminderen van terugval en de belasting op omwonenden van ernstig verward gedrag een flink tandje meer. Zo houden we draagvlak en begrip voor elkaar en dat is nodig om voor ieder een passende plek te hebben."
Meer

Mondelinge vragen krakers Berkum

Mondelinge vragen krakers Berkum
29 nov. 2021 20:30
In Berkum zorgen krakers nu al enkele maanden voor overlast, diefstal en onveilige gevoelens. VVD Zwolle vindt dit ontoelaatbaar. Daarom stelt Annemee mondelinge vragen.
Meer

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland
22 nov. 2021 22:01
De VVD is blij met een regionale visie over huiselijk geweld. De cijfers zijn niet rooskleurig en een brede aanpak is nodig. Monique heeft gevraagd naar een meldplicht voor huisartsen en scholen bij vermoedens van huiselijk geweld en naar een concreet actieplan om schadelijke traditionele praktijken…
Meer

Debat bomenverordening 2021

Debat bomenverordening 2021
22 nov. 2021 19:40
De VVD onderschrijft het belang van het bomenbestand in Zwolle, maar de regels zijn hier wel strenger en duurder dan gemiddeld. Bomen zijn erg belangrijk voor onze stad, maar we moeten het Zwollenaren niet onnodig moeilijk maken.
Meer

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort
12 nov. 2021 19:44
Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de VVD een aantal moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie, inclusief de uitslag.
Meer

Bijdrage Johran tijdens begrotingbehandeling 2022

Bijdrage Johran tijdens begrotingbehandeling 2022
12 nov. 2021 11:15
Tijdens de begrotingsbehandeling van 2022 op 12 november 2021 heeft Johran gekeken naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Van "Ja, maar" naar "Wat nu?". Lees hier zijn hele bijdrage.
Meer

Debat Nooterhof

Debat Nooterhof
9 nov. 2021 21:00
Op verzoek van de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendige invullingen van de Nooterhof. Het is helaas niet gelukt een partij te vinden die dit financieel kan waarborgen. Wat nu voorligt gaat een stuk meer geld kosten en dat vindt de VVD jammer. Daarom vraagt Schelto de…
Meer

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg
8 nov. 2021 22:00
Het dossier Jeugdzorg is complex. Vanwege financiering, wetgeving, tekorten en indiceren. Maar vooral vanwege de kwetsbaarheid voor degene voor wie wij het doen. Het College komt nu met een proeftuin Jeugd naar de raad. Hierin staat voor ons op één dat omgang met jeugd in kwetsbare periodes geen…
Meer

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone
8 nov. 2021 20:35
Eindelijk wordt het ontwikkelplan Zwartewaterzone behandelt. De VVD is blij met wat er voorligt: 280 woningen, bereikbare oevers en ruimte voor recreatie. Het verkeer is wel een zorg. Daarom vraag Schelto het College om een plan van aanpak.
Meer

Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024

Debat Uitvoeringsagenda Cultuur 2021-2024
8 nov. 2021 20:35
Kunst en cultuur is belangrijk voor de samenleving. Het zet ons aan het denken, zorgt voor minder eenzaamheid, stimuleert participatie en werkt verbindend. Ook voor toeristen is het een goede reden om naar onze mooie stad te komen. Toch mist de VVD het stukje volkscultuur in deze uitvoeringsagenda.…
Meer

VVD Zwolle presenteert advieslijst & wethouderskandidaat GR2022

VVD Zwolle presenteert advieslijst & wethouderskandidaat GR2022
4 nov. 2021 13:23
De Zwolse VVD presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Lijsttrekker Johran Willegers spreekt van een droomteam dat samen aan de slag gaat voor de ontwikkeling van Zwolle. Regien Courtz wordt als wethouderskandidaat voorgesteld voor als de liberalen toetreden tot een…
Meer

Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn

Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn
1 nov. 2021 20:30
Vorige week kwam het bericht dat een conducteur tegen zijn hoofd is geschopt op station Zwolle. Ontoelaatbaar. Daarom heeft Johran mondelinge vragen gesteld.
Meer

Debat toekomst grondbeleid

Debat toekomst grondbeleid
25 okt. 2021 20:38
In Zwolle hebben we een gezond grondbedrijf waardoor we hebben kunnen investeren in ontwikkelingen van de stad. Dat wil de VVD voor de toekomst zo houden en versterken. We zijn blij met het voorstel daarvoor en vragen de wethouder om te kijken of het mogelijk is breder te kijken dan alleen het…
Meer

Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026

Debat beleidsagenda gezondheid 2022-2026
25 okt. 2021 20:15
Monique: “Een actief gezondheidsbeleid, zonder betutteling, is wat de stad nodig heeft om een goede gezondheid weer de basis te laten zijn.” Bij preventie zou het juist moeten gaan het aanmoedigen en mogelijk maken van sporten en gezond eten. We gaan mensen dus niet voorschrijven wat ze wel en niet…
Meer

VVD Zwolle vult minibiebs met kinderboeken tijdens Kinderboekenweek

VVD Zwolle vult minibiebs met kinderboeken tijdens Kinderboekenweek
6 okt. 2021 12:04
Van 6 tot 17 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar met als thema “Worden wat je wil”. De Zwolse VVD vraagt al langer aandacht voor goed leesonderwijs op basisscholen. Goed kunnen lezen is essentieel voor je ontwikkeling en om te kunnen worden wat je wil.
Meer

Spoeddebat instellen opkoopverbod

Spoeddebat instellen opkoopverbod
4 okt. 2021 23:00
Een opkoopverbod klinkt stoer, maar lost het echte probleem niet op. Daarbij leidt het tot extra problemen voor ondernemers die hun pensioen in een pand hebben en verbiedt het woningeigenaren zelf te beslissen aan wie ze hun huis verkopen. Lees Annemee's hele verhaal achter deze stoere taal.
Meer

Raadsplein 4 oktober - moties in het kort

Raadsplein 4 oktober - moties in het kort
4 okt. 2021 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 4 oktober 2021 heeft de VVD een aantal moties ingediend. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer zicht, zijn deze drie moties hieronder kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.
Meer

Debat indexering prijssegmenten

Debat indexering prijssegmenten
27 sep. 2021 23:10
Als er geen indexering plaatsvindt worden prijzen kunstmatig laag gehouden. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om betaalbare woningen te bouwen. Daarom is VVD Zwolle blij met het voorstel van het College voor de jaarlijkse indexering prijssegmenten.
Meer

Debat waterbeleving korte en langere termijn

Debat waterbeleving korte en langere termijn
27 sep. 2021 23:10
Als het gaat om het waterbeleving op korte en lange termijn focust de VVD zich op kansen en economische groei met respect voor mens en natuur. Dat heeft Sharareh dan ook duidelijk gemaakt tijdens haar bijdrage in het debat. Naast de focus op regelgeving en vergunningen, moet niet vergeten worden dat…
Meer

Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark

Schriftelijke vragen overlastgevers Potgieterspark
25 sep. 2021 12:00
De groep overlastgevers die eerst bij de 'drugsbank' zat, heeft zich verplaatst. De VVD vindt dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Daarom heeft Johran hierover schriftelijke vragen aan het College:
Meer

Debat Discussieronde Experiment Lokale Democratie

Debat Discussieronde Experiment Lokale Democratie
20 sep. 2021 23:10
Democratie is niet vanzelfsprekend en een groot goed. Inwoners bepalen welke kant hun stad opgaat. Dit kan door elke vier jaar te stemmen, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Participatie is erg belangrijk, maar het is onwerkbaar om elk onderwerp met inwoners te bespreken. Dit betekent niet dat…
Meer

Debat ruimtelijk ontwikkelplan Handelshuys

Debat ruimtelijk ontwikkelplan Handelshuys
20 sep. 2021 23:10
Het Handelshuys heeft alles in zich om de Zwolse binnenstad helemaal af te maken. De VVD is dan ook blij met het plan wat nu voorligt; er zijn met veel aspecten rekening gehouden. Hetgeen wat nog wel vragen oproept is de parkeergelegenheid, daarom willen wij graag duidelijkheid wat de mogelijkheden…
Meer

Debat verbeteragenda Quick Scan lokale democratie

Debat verbeteragenda Quick Scan lokale democratie
20 sep. 2021 21:38
Als het om lokale democratie gaat is het belangrijk dat de gemeente goed communiceert en weet wat haar burgers nodig hebben. Door de Quick Scan te doen heeft Zwolle hier weer beter inzicht in gekregen. Alsnog moet in de gaten gehouden worden dat burger (indien zij dat willen) goed geïnformeerd…
Meer

Debat sociale activatie en herstel

Debat sociale activatie en herstel
20 sep. 2021 19:50
Vandaag heeft burgerraadslid Monique haar maidenspeech gehouden tijdens het debat over sociale activatie en herstel. De VVD is blij dat zelfredzaamheid het uitgangspunt is van dit beleid en dat niemand buiten de boot valt. Wel willen we dat ook scholen, sportclubs en buurthuizen worden betrokken en…
Meer

Schriftelijke vragen rotonde Eli Heimanslaan

Schriftelijke vragen rotonde Eli Heimanslaan
18 sep. 2021 14:00
Al jaren praten, maar nog steeds geen veilig plan voor de rotonde bij de Eli Heimanslaan in Stadshagen. Ondertussen staan bewoners nog steeds vast en lijkt er zelfs te worden gesproken over een nieuwe knip. Onbegrijpelijk. Daarom heeft Jeroen vragen gesteld aan het College.
Meer

Motie tijdspad uitleglocatie

Motie tijdspad uitleglocatie
13 sep. 2021 23:40
In de Omgevingsvisie wordt er amper over gesproken de nieuwe uitleglocatie, ondanks het steeds schrijnender wordende woningtekort. Daarom heeft Schelto een motie ingediend om de Raad volgend jaar al te laten besluiten over een nieuwe locatie om huizen te bouwen.
Meer

Debat actieplan Zwolle Wereldfietsstad

Debat actieplan Zwolle Wereldfietsstad
7 sep. 2021 00:30
Fietsen geeft de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. Het is mooi om te zien hoe we deze vrijheid ook vertalen naar onze stedelijke omgeving. Met goede en veilige fietsverbindingen, prachtige routes en voldoende fietsparkeren. Zo maken we van Zwolle een wereldfietsstad!
Meer

Debat toekomstige eventvoorziening

Debat toekomstige eventvoorziening
6 sep. 2021 23:35
Evenementen zijn goed voor de stad en onze stad is goed voor evenementen. Ze brengen levendigheid en reuring in het stedelijke leven en bieden veel kansen. Nu de IJsselhallen gaan sluiten is een vernieuwde indoorevenementenhal dan ook meer dan welkom.
Meer

Johran Willegers verkozen tot lijsttrekker!

Johran Willegers verkozen tot lijsttrekker!
4 sep. 2021 20:00
Op 4 september is Johran door de ALV verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Meer

Schriftelijke vragen bouwleges

Schriftelijke vragen bouwleges
1 sep. 2021 14:49
De kosten voor bouwleges in Zwolle horen bij de hoogste uit de regio. Dit is opvallend en roept vragen op. Is dit alleen kostendekkend of is de Zwolse huizenbezitter de melkkoe voor tekorten? Ons raadslid Annemee stelt hierover vragen aan het College.
Meer

Debat integrale handhaving Sociaal Domein

Debat integrale handhaving Sociaal Domein
31 aug. 2021 00:35
Een foutje is geen fraude, maar fraude is en blijft wel misbruik. De VVD is positief dat er zo naar gekeken zal worden. Dus wil de VVD wel dat daar voldoende aandacht en aanpak voor is en blijft. Zorgcowboys moeten we blijven aanpakken.
Meer

Debat Omgevingsvisie

Debat Omgevingsvisie
30 aug. 2021 23:00
Zwolle moet zo snel mogelijk een nieuwe woonwijk bouwen. Dit vinden we al jaren en hiervoor heeft Schelto dan ook gepleit in het debat over de Omgevingsvisie. We zijn het grotendeels eens met de visie, maar waarom duurt het zolang voordat een locatie kan worden aangewezen? Het belang van zo snel…
Meer

Moties PPN in het kort

Moties PPN in het kort
5 jul. 2021 23:43
Vorige week werd er gedebatteerd over de Perspectiefnota. Vandaag wordt over de Perspectiefnota gestemd. Maar dat niet alleen, ook over verschillende moties wordt gestemd. Een aantal hiervan worden hieronder in het kort uitgelicht, die de VVD (mede) heeft ingediend:
Meer

Debat Cultureel Perspectief

Debat Cultureel Perspectief
28 jun. 2021 18:40
De deuren gaan langzaam weer open, we mogen weer met vrienden naar een festival of naar een concert, we kunnen weer met onze kinderen/kleinkinderen naar een voorstelling. De VVD wil graag de culturele sector complimenteren voor hun geduld en inzet van de afgelopen tijd. We kijken uit naar de…
Meer

Bijdrage Perspectiefnota 2022

Bijdrage Perspectiefnota 2022
25 jun. 2021 14:00
Johran: "Er ís groei, er zijn kansen, er bestaan onzekerheden en er ontstaan veranderingen. Zwolle kiest een open koers die de ontwikkelingen omarmt." Lees zijn hele bijdrage:
Meer

Debat MVP

Debat MVP
22 jun. 2021 01:00
Tijdens de behandeling van de Meerjarige Begroting Vastgoed (MVP) heeft Annemee vragen gesteld over onder andere ‘warme gronden’, de woningmarkt en de Strategische Investerings Agenda. Lees haar hele bijdrage hier:
Meer