Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen

Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen
10 mei 2022 10:00
Lees Jeroens hele bijdrage over de Stadsfoyer:
Meer

Debat woningbouwprogrammering Stadshagen

Debat woningbouwprogrammering Stadshagen
10 mei 2022 09:09
Gisteren hield Regien haar maidenspeech. ‘'Ik heb vaak de vraag gekregen waarom ik deze stap gemaakt heb. En het antwoord is dat Zwolle een stad is die groeit, een stad is met ambitie en een stad is waar het de uitdaging is om die groei kwalitatief vorm te geven.’'
Meer

Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021

Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021
9 mei 2022 21:22
Zojuist sprak de gemeenteraad over de financiële tekorten in de jeugdzorg. Annemee vroeg namens de VVD hoe het kan dat we toch steeds verrast worden door meer kosten achteraf en of we wel voldoende zicht hebben op de vraag of deze extra kosten dan wel tot een betere kwaliteit hebben geleid. Lees…
Meer

Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag

Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag
19 apr. 2022 21:04
In gesprek met de informateur vanavond vraagt Johran Arie Slob om opheldering over de gemaakte keuze voor onderhandelende partijen, openheid van zaken en een financiële onderbouwing.
Meer

Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle

Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle
4 apr. 2022 21:47
In de opinienota waarover het debat vanavond gaat staan goede ideeën, zoals themadebatten en rondetafelgesprekken zonder College. De Zwolse VVD is echter tegen het afschaffen van moties Vreemd, omdat raadsleden ruimte moeten houden actualiteiten aan te kaarten.
Meer

Reactie op advies verkenner Slob

Reactie op advies verkenner Slob
4 apr. 2022 13:00
Reactie Johran: We zijn trots op het vertrouwen dat de stad met de verkiezingen in ons heeft uitgesproken. We zijn daarmee de derde partij van Zwolle geworden. Het is teleurstellend dat de ChristenUnie en GroenLinks tot de conclusie zijn gekomen om niet de onderhandelingen met de Zwolse VVD te…
Meer

Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022
23 mrt. 2022 20:50
De verkiezingen zijn voorbij en de uitslag is bekend. De Zwolse VVD is nu de derde partij en voelt daarmee de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van de Zwollenaren om constructief bij te dragen aan oplossingen voor Zwolle. Voor deze formatie zijn wat ons betreft voortvarendheid, vertrouwen en…
Meer

Opvallende lijstduwers: Ivo en Andrea de Lange op de lijst voor VVD

Opvallende lijstduwers: Ivo en Andrea de Lange op de lijst voor VVD
10 mrt. 2022 16:10
Zij zegt opa tegen zijn vader. Zijn broer is haar vader. Ivo en Andrea de Lange zijn geboren en getogen blauwvingers. Hebben het ondernemerschap met de paplepel ingegoten gekregen en steunen de VVD op de 25e en 26e plaats op de kieslijst.
Meer

Besluitvormend raadsplein in het kort

Besluitvormend raadsplein in het kort
7 mrt. 2022 23:03
Vanavond heeft het laatste besluitvormende raadsplein voor de verkiezingen plaatsgevonden. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, hier een korte samenvatting van de agenderingen en moties.
Meer

Debat overlast door psychisch kwetsbare personen

Debat overlast door psychisch kwetsbare personen
28 feb. 2022 22:02
Annemee: “Als inwoner mag je verwachten dat als er initiatieven zijn voor bijzondere woonvormen je daar vooraf over geïnformeerd wordt. En als je dan contact opneemt bij overlast dan wordt dat opgepakt en wordt er iets mee gedaan. Dat is een overheid die ook voor jou werkt.”
Meer

Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle

Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle
28 feb. 2022 21:20
Lees Monique's bijdrage tijdens het debat over de evaluatie van het Sociaal Wijkteam.
Meer

Debat nieuwe vormen lokale democratie

Debat nieuwe vormen lokale democratie
28 feb. 2022 19:16
Jeroen: "“De inwoners van Zwolle hebben u uit hun midden gekozen”. Deze woorden sprak burgemeester Henk Jan Meijer bij de installatie van de huidige raadsleden. In een democratie bepalen de inwoners wie hen vertegenwoordigen. En de komende weken zijn daarom belangrijk voor Zwolle. Op 16 maart kiezen…
Meer

Debat Schone Lucht Akkoord

Debat Schone Lucht Akkoord
14 feb. 2022 22:12
Niemand is tegen schone lucht. Het gaat zelfs al ontzettend goed met de luchtkwaliteit in Nederland. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit sterk verbeterd, mede vanwege schonere auto’s en schonere energie. In het voorgelegen Schone Lucht Akkoord worden nu een aantal opties gegeven. De Zwolse VVD…
Meer

Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen

Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen
14 feb. 2022 21:22
Jeroen: "Om samen te kunnen blijven bouwen moeten we het verbruik van grondstoffen beperken en zoeken we samen naar haalbare, betaalbare en realistische oplossingen."
Meer

Debat Programma Circulaire Economie

Debat Programma Circulaire Economie
14 feb. 2022 19:38
We gebruiken veel grondstoffen terwijl de afvalberg groeit. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan circulaire economie. Waar dat eerst iets was voor een kleine groep, wordt het nu steeds breder ingezet. Daarbij moeten we ondernemers en inwoners blijven ondersteunen.
Meer

Debat Ganzenbeheerplan

Debat Ganzenbeheerplan
14 feb. 2022 19:38
De Zwolse VVD maakt zich zorgen over de zwemwaterkwaliteit van de Milligerplas. Een van de hoofdoorzaken van een lagere kwaliteit is de grote ganzenpopulatie. Deze ganzen zorgen voor veel overlast. Daarom roept Schelto in zijn bijdrage het College op tot actie.
Meer

Zwolse VVD en PvdA willen aanpak straatintimidatie

Zwolse VVD en PvdA willen aanpak straatintimidatie
11 feb. 2022 06:00
Nagefloten, nageroepen of nagesist worden of nog erger; achternagelopen of zelfs betast worden. Het is (seksuele) straatintimidatie en het komt ook in onze stad voor. Het geeft slachtoffers een onveilig gevoel en het kan zelfs een reden zijn om niet meer ‘s avond de straat op te gaan. Raadsleden…
Meer

Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale

Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale
7 feb. 2022 19:36
De energieprijs voor huishoudens die hun warmte krijgen via biomassacentrales is ontzettend gestegen. Daarom stelt Jeroen mondelinge vragen aan het College van burgermeester en wethouders.
Meer

Debat herontwikkeling locatie Oving

Debat herontwikkeling locatie Oving
31 jan. 2022 22:30
Er zijn plannen voor woningbouw bij Oving, midden in de wijk Dieze. VVD Zwolle vindt dit een prachtige kans, want het is hard nodig meer woningen te bouwen.
Meer

Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid

Debat Rekenkameronderzoek Openbare Orde en Veiligheid
31 jan. 2022 21:37
De veiligheid in Zwolle staat onder druk en er moeten nú handhavers bijkomen. Dat is de conclusie uit het rapport van de Rekenkamercommissie. Een boodschap die ons aan het hart gaat, want iedereen heeft recht op een veilige en fijne leefomgeving.
Meer

Debat Strategische Onderwijsagenda 2022-2026

Debat Strategische Onderwijsagenda 2022-2026
31 jan. 2022 19:36
Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen en zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een veilig leerklimaat voor álle kinderen een vereiste.
Meer

Spoorzone - uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen, Lurelui-Oost

Spoorzone - uitgangspunten voor de drie deelgebieden District-Z, Werkplaatsen, Lurelui-Oost
24 jan. 2022 22:15
De spoorzone is aan het ontwikkelen: extra woningen, de Passerelle en de realisatie van de grootste OV-hub van Nederland. VVD Zwolle is hier blij mee. Schelto heeft wel vragen over het aantal kantoorruimtes en mobiliteit.
Meer

Debat uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

Debat uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed 2022
24 jan. 2022 21:19
De vraag naar bedrijventerreinen is groter dan verwacht en dat is positief. Voor wonen zal de vraag hoog blijven. We zijn blij met het aangekondigde strategisch verwervingsplan. En we vragen of er meer nodig is op de economische factoren Zwolle als vestigingsstad zo in trek te houden voor wonen,…
Meer

Debat omgevingswet

Debat omgevingswet
24 jan. 2022 21:00
Met de nieuwe omgevingswet kan het proces rondom bouwen versimpeld en versneld worden. Dat is goed, want we moeten veel bouwen om de woningnood op te lossen. Inwoners moeten wel worden meegenomen in het proces, Schelto stelt daarom vragen over de participatie aan de wethouder.
Meer

Debat evaluatie Tiem

Debat evaluatie Tiem
24 jan. 2022 21:00
Elke Zwollenaar verdient een baan, wat voor kwaliteiten je ook hebt. Tiem draagt daaraan bij door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met werken. Tijdens het debat over de evaluatie van Tiem roept Sharareh het College op om ook naar de behoeftes van MKB’ers te luisteren, zodat ook…
Meer

Mondelinge vragen krakers Berkum

Mondelinge vragen krakers Berkum
17 jan. 2022 19:55
Tijdens het besluitvormende raadsplein op 17 januari heeft ons raadslid Annemee vragen gesteld over de overlast die krakers veroorzaken in Berkum. VVD Zwolle wil dat het asociale gedrag van deze krakers zo snel mogelijk aan banden wordt gelegd.
Meer

Raadsplein 20 december - moties in het kort

Raadsplein 20 december - moties in het kort
20 dec. 2021 22:35
Tijdens het besluitvormende raadsplein op 20 december heeft VVD Zwolle drie moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie én of ze zijn aangenomen.
Meer

Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming

Debat betaalbaarheidsagenda, huisvestingsverordening en opkoopbescherming
13 dec. 2021 22:23
De oplossing voor de betaalbaarheid zit niet in meer beperkingen, maar in meer woningen. Dus moeten we die sneller gaan bouwen. Het is niet de snelle oplossing voor morgen maar wel de belangrijkste waar de VVD maximaal op in wil zetten.
Meer

Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen

Debat betaalbare woningbouw in Breezicht Noord en het Zwolse Programma Betaalbaar Wonen
13 dec. 2021 20:00
Huizen in Breezicht Noord zijn door de huidige schaarste een stuk duurder dan vooraf is ingeschat. Dit is ontzettend vervelend. Tegelijkertijd maakt vertraging het probleem van de hoge prijzen in de woningmarkt alleen maar groter en juist daarom moeten we blijven bouwen.
Meer

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma 2022-2026
12 dec. 2021 12:00
‘Samen aan de slag’ vertelt de ambitie van de Zwolse VVD voor de komende jaren. De VVD zet de komende vier jaar in op een huis voor iedereen, genoeg banen, de beste zorg en een fijne, veilige stad. Het verkiezingsprogramma is op 11 december vastgesteld. "Met deze plannen blijft Zwolle mooi en wordt…
Meer

Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie

Debat onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie
6 dec. 2021 21:50
Elk kind moet gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Monique heeft aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid, ook onder volwassenen. Monitoring is nodig, maar legt wel extra druk op medewerkers.
Meer

Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Debat regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang
6 dec. 2021 20:00
Annemee: "Voor de VVD moet de inzet op het verminderen van terugval en de belasting op omwonenden van ernstig verward gedrag een flink tandje meer. Zo houden we draagvlak en begrip voor elkaar en dat is nodig om voor ieder een passende plek te hebben."
Meer

Mondelinge vragen krakers Berkum

Mondelinge vragen krakers Berkum
29 nov. 2021 20:30
In Berkum zorgen krakers nu al enkele maanden voor overlast, diefstal en onveilige gevoelens. VVD Zwolle vindt dit ontoelaatbaar. Daarom stelt Annemee mondelinge vragen.
Meer

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland

Debat Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland
22 nov. 2021 22:01
De VVD is blij met een regionale visie over huiselijk geweld. De cijfers zijn niet rooskleurig en een brede aanpak is nodig. Monique heeft gevraagd naar een meldplicht voor huisartsen en scholen bij vermoedens van huiselijk geweld en naar een concreet actieplan om schadelijke traditionele praktijken…
Meer

Debat bomenverordening 2021

Debat bomenverordening 2021
22 nov. 2021 19:40
De VVD onderschrijft het belang van het bomenbestand in Zwolle, maar de regels zijn hier wel strenger en duurder dan gemiddeld. Bomen zijn erg belangrijk voor onze stad, maar we moeten het Zwollenaren niet onnodig moeilijk maken.
Meer

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort

Begrotingsbehandeling 2022 - Moties in het kort
12 nov. 2021 19:44
Tijdens de begrotingsbehandelingen heeft de VVD een aantal moties ingediend. Hieronder een korte samenvatting van elke motie, inclusief de uitslag.
Meer

Bijdrage Johran tijdens begrotingbehandeling 2022

Bijdrage Johran tijdens begrotingbehandeling 2022
12 nov. 2021 11:15
Tijdens de begrotingsbehandeling van 2022 op 12 november 2021 heeft Johran gekeken naar mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. Van "Ja, maar" naar "Wat nu?". Lees hier zijn hele bijdrage.
Meer

Debat Nooterhof

Debat Nooterhof
9 nov. 2021 21:00
Op verzoek van de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar toekomstbestendige invullingen van de Nooterhof. Het is helaas niet gelukt een partij te vinden die dit financieel kan waarborgen. Wat nu voorligt gaat een stuk meer geld kosten en dat vindt de VVD jammer. Daarom vraagt Schelto de…
Meer

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg

Debat herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg
8 nov. 2021 22:00
Het dossier Jeugdzorg is complex. Vanwege financiering, wetgeving, tekorten en indiceren. Maar vooral vanwege de kwetsbaarheid voor degene voor wie wij het doen. Het College komt nu met een proeftuin Jeugd naar de raad. Hierin staat voor ons op één dat omgang met jeugd in kwetsbare periodes geen…
Meer

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone

Debat Stedenbouwkundig Ontwikkelplan Zwartewaterzone
8 nov. 2021 20:35
Eindelijk wordt het ontwikkelplan Zwartewaterzone behandelt. De VVD is blij met wat er voorligt: 280 woningen, bereikbare oevers en ruimte voor recreatie. Het verkeer is wel een zorg. Daarom vraag Schelto het College om een plan van aanpak.
Meer