Wonen en zorg

Wonen en zorg
13 apr. 2021 00:00
Meedoen naar vermogen in de samenleving is een groot goed en de VVD is er van overtuigd dat een ieder dat kan. Maar voor de één is het wat makkelijker te bereiken dan voor een ander, zeker als er sprake is van een zorgvraag. Vanavond ging het over die zorgvraag in combinatie met huisvesting. Het…
Meer

Een realistische en haalbare energiestrategie

Een realistische en haalbare energiestrategie
12 apr. 2021 20:37
Een prettige woonomgeving, voldoende schone lucht, nu en in de toekomst. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. En Zwolle heeft dat goed voor elkaar! Waren we in de concept RES (Regionale Energie Strategie) al de gemeente met de hoogste ambitie per hectare. In deze RES 1.0 steken we er met kop en…
Meer

Culturele noodsteun

Culturele noodsteun
12 apr. 2021 20:19
Wie snakt er nu niet naar weer een keer gezellig met vrienden naar een festival, met de kinderen naar een mooie voorstelling, een bezoek aan een museum met een mooie tentoonstelling of naar een concert van je favoriete artiest. Maar als het dan weer kan is het natuurlijk wel de bedoeling dat er dan…
Meer

Strategische investeringsagenda

Strategische investeringsagenda
6 apr. 2021 19:35
Als we na corona samen sterker verder willen met elkaar, is het belangrijk dat we blijven investeren in de stad. Het is dus mooi dat de gemeente daarvoor een investeringsfonds wil vullen. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven die gefinancierd worden vanuit dit fonds een bijdrage leveren aan de…
Meer

Monique Bakker nieuw burgerraadslid

Monique Bakker nieuw burgerraadslid
29 mrt. 2021 22:20
Monique Bakker is benoemd als burgerraadslid voor de VVD. Door burgemeester Peter Snijders werd zij maandag 29 maart officieel geïnstalleerd. Monique is geboren Zwollenaar, 34 jaar en woont in Zwolle-Zuid.
Meer

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter

VVD Zwolle kiest Johran Willegers als nieuwe fractievoorzitter
23 mrt. 2021 08:10
De fractie van de Zwolse VVD heeft Johran Willegers gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Thom van Campen op die de fractie zal verlaten na zijn beëdiging tot lid van de Tweede Kamer op 31 maart.  Van Campen was sinds 2011 raadslid en sinds 2016 fractievoorzitter. Gezien de uitkomst van de…
Meer

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023

Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023
16 mrt. 2021 16:25
De woningmarkt in Zwolle zit op slot. Om voor zowel Zwollenaren als mensen buiten Zwolle passende woningen te bouwen moeten we stoppen met praten en beginnen met bouwen! Wij pleiten al jaren voor een zogenaamde 'uitleglocatie' om grootschalig nieuwe woningen te gaan bouwen. Lees hier de bijdrage van…
Meer

Voorsterpoort en evenementvoorziening

Voorsterpoort en evenementvoorziening
12 dec. 2020 14:29
Een nieuwe brede eventvoorziening op de Voorsterpoort Oost, dat past bij een bruisende stad als Zwolle. Laten we nu eerst kijken waar de marktpartijen mee komen, onderzoeken waar de mogelijkheden zitten voor lokale ondernemers in de aanbesteding zodat het een plek wordt van toegevoegde waarde voor…
Meer

Zwolse transitievisie warmte

Zwolse transitievisie warmte
30 nov. 2020 15:45
Dertig jaar klinkt nog ver weg. Maar in 2050 zullen alle 55.000 woningen in Zwolle verwarmd moeten worden zonder aardgas. We benaderen dat met een positieve insteek, net als het overgrote deel van de Zwollenaren. Daarbij zetten we vooral in op isoleren. Want alles wat je niet verbruikt, hoef je ook…
Meer

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen

Verkenning Warmteketen Holtenbroek en Aa-landen
30 nov. 2020 12:41
De organisatie van de warmteketen in de Aa-landen en Holtenbroek is eigenlijk het eerste project van de Zwolse warmtetransitie. Het college wil de mogelijkheden van een warmtenet onderzoeken en onze fractie stemt daar graag mee in. Ook zijn we blij dat er een onderzoek komt naar de rolneming van de…
Meer

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen

Homoseksualiteitsverklaring Zwolse Scholen
25 nov. 2020 13:51
homoseksualiteit, reformatorisch, verklaring, afwijzing, veiligheid, basisschool, voortgezet onderwijs, discriminatie, artikel 1 Grondwet
Meer

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'

Corona actieplan 2.0 ´Zwolle houd(t) vol!'
21 nov. 2020 17:23
We zitten midden in de tweede Covid-19 golf en de Zwolse ondernemers en inwoners hebben het zwaar. Daarom schreven wij het tweede Corona actieplan 'Zwolle houd(t) vol! - Samen aan de slag' dat weer bomvol staat met acties die nodig zijn om dat kwaadaardige virus het hoofd te bieden, en ondernemers…
Meer

Gemeentelijk Afvalplan

Gemeentelijk Afvalplan
9 nov. 2020 12:49
De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. We zijn blij dat het nieuwe gemeentelijke grondstoffenplan daarin voorziet. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en…
Meer

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel

Asociaal gedrag uitgeprocedeerde asielzoekers op Vechtdallijn onacceptabel
4 nov. 2020 13:02
Het aantal incidenten, veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Onacceptabel gedrag van deze uitgeprocedeerden aldus de VVD-fracties van de…
Meer

Schuldenplan en armoedemonitor

Schuldenplan en armoedemonitor
2 nov. 2020 12:57
Schulden hebben een enorme impact op een ieder die ermee te maken heeft en de eerste stap is om het taboe dat er is op betalingsproblemen te verminderen. De VVD zet in op voorkomen is beter dan genezen en bij genezen zo effectief mogelijk. Inzetten op preventie, vereenvoudigen van regelingen en…
Meer

Visie Oosterenk

Visie Oosterenk
21 okt. 2020 14:11
Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben…
Meer

Visie Zwartewaterallee

Visie Zwartewaterallee
21 okt. 2020 14:07
Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze…
Meer

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen
6 okt. 2020 14:15
Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als…
Meer

Fietsparkeren

Fietsparkeren
2 okt. 2020 14:20
Bewoners van de Stationsbuurt mogen hun fiets vanaf 1 januari niet meer voor de deur parkeren en aan de Melkmarkt kan je je vertrouwde tweewieler ook niet voor je woning kwijt. De gemeente wil fietsgebruik stimuleren en het verbaast de VVD daarom dat het fietsparkeren ontmoedigd lijkt te worden.…
Meer

Ontwikkeling Breezicht-Noord

Ontwikkeling Breezicht-Noord
1 sep. 2020 14:39
We zijn ontzettend blij me de plannen voor het (versneld) bouwen van 525 woningen in Breezicht-Noord. Schelto heeft tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2020 wel aandacht gevraagd voor de verdeling van het type woningen over de verschillende buurtschappen. De VVD wil ook graag laten bekijken…
Meer

Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen

Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen
31 aug. 2020 14:25
De Kamperpoort. Wie kent niet Ome Rikus de bloemenkoopman, of cafe de Kippe met haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, die altijd op de veemarkt te vinden was? De VVD zou het fantastisch vinden als deze Zwolse namen een plekje krijgen op de straatnaamborden van de nieuw te…
Meer

Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen

Geen willekeur bij toestaan evenement binnen de Coronamaatregelen
26 aug. 2020 14:29
Naar aanleiding van het artikel in de Stentor ´Dit mag wel, maar een stratenfestival niet´ heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan het college. Het college heeft een vergunning verleend voor een optreden van een jongerenkoor op zaterdagmiddag 22 augustus 2020 op de Nieuwe Markt, terwijl een…
Meer

Jaarstukken 2019 en MPV

Jaarstukken 2019 en MPV
26 jun. 2020 16:02
Vlak voor het zomerreces debatteert de gemeenteraad normaal gesproken over de financiën van het vorige jaar, de meerjaren prognose vastgoed en de perspectiefnota met plannen voor de komende jaren. Door de coronacrisis zien deze stukken er dit jaar iets anders uit. De prioriteiten liggen op het…
Meer

Financiële gevolgen coronacrisis

Financiële gevolgen coronacrisis
26 jun. 2020 14:53
De Algemene Beschouwingen van 2020 zijn volledig gericht op de enorme gevolgen van de coronacrisis. Thom van Campen debatteerde daar op 26 juni 2020 over. We zijn blij met de voortvarendheid waarmee het college plannen heeft gemaakt en ook heeft uitgevoerd, om dit virus in de hand te kunnen krijgen.…
Meer

Halfjaarsrapportage sociaal domein

Halfjaarsrapportage sociaal domein
22 jun. 2020 16:09
Voor de VVD is het Zwols zorgmodel geslaagd als het behendig, robuust en in beeld is. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente met nieuwe plannen komt voor mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis. Johran Willegers debateerde maandag 22 juni over dit Zwols zorgmodel en legde precies uit…
Meer

Faillissement Vrouwenplatform Carree

Faillissement Vrouwenplatform Carree
15 jun. 2020 22:49
De Zwolse en Overijsselse fracties van de VVD en PvdA hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van Vrouwenplatform Carree: Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een…
Meer

Herinrichting Museumkwartier

Herinrichting Museumkwartier
14 jun. 2020 13:28
De Zuidwestelijke Entree van de stad, ofwel ‘het Museumkwartier’ gaat op de schop. Het was wel tijd dat dit gebied werd aangepakt en we vinden dat er een prachtig plan is gemaakt. Wel hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid en parkeergelegenheid voor zowel fietsers als automobilisten.
Meer

Vuurwerk in Zwolle

Vuurwerk in Zwolle
14 jun. 2020 13:13
Liever geen nieuwe regels, maar handhaving van bestaande regels. Thom debatteerde op 2 juni 2020 over Vuurwerk in Zwolle. Wij zijn blij dat het college investeert in extra handhavingscapaciteit tijdens de jaarwisseling. We zouden graag zien dat de BOA’s worden uitgerust met bijvoorbeeld bodycams en…
Meer

RTV Focus nieuwe Lokale Omroep

RTV Focus nieuwe Lokale Omroep
14 jun. 2020 09:40
Annemee debatteerde op 8 juni 2020 over de nieuwe vergunning voor de lokale omroep in Zwolle. De VVD is blij met de keuze voor RTV Focus en ondersteunt dit advies van harte. Annemee heeft wel vragen gesteld aan de wethouder over het proces, dat geen schoonheidsprijs verdient, en welke lessen we…
Meer

Er wordt gebouwd op de Tippe

Er wordt gebouwd op de Tippe
20 mei 2020 00:01
De VVD is heel blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden op de Tippe! Woordvoerder Schelto Bus debatteerde maandag 18 mei over het ontwikkelplan. Het plan past goed in onze bruisende stad Zwolle en sluit letterlijk en figuurlijk aan bij Stadshagen. We zouden graag zien dat er nog sneller gebouwd…
Meer

Ontwikkeling Centrumzijde Station

Ontwikkeling Centrumzijde Station
19 mei 2020 23:21
De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Op 18 mei 2020 hebben de woordvoerders gedebatteerd over…
Meer

Regionale Energiestrategie

Regionale Energiestrategie
19 mei 2020 23:08
De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was de…
Meer

Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord

Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord
19 mei 2020 22:54
De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was het…
Meer

Aanpak Ondernemen Naast Corona

Aanpak Ondernemen Naast Corona
5 mei 2020 07:00
De VVD Zwolle komt met een aanpak met acties voor ondernemen naast corona.
Meer

Hou vol, we doen het samen!

Hou vol, we doen het samen!
7 apr. 2020 20:04
In drie weken zijn de wereld, Nederland en daarmee ook onze mooie stad er compleet anders uit komen te zien. Een knuffel geven aan je ouders, een glas drinken met je vrienden, of de koffiepauze op het werk. Vanzelfsprekend is het niet meer. Misschien heb je zelfs in je directe omgeving iemand…
Meer

Betaalbaarheid Energietransitie

Betaalbaarheid Energietransitie
2 mrt. 2020 12:49
In de toekomst verwarmen we onze huizen waarschijnlijk niet meer met gas, maar met andere warmtebronnen. Gelukkig betekent dit niet dat we allemaal direct worden afgesloten van het gasnetwerk. Maar op termijn veranderd er veel voor alle Zwollenaren. Dinsdag 25 februari 2020 debatteerde de Zwolse…
Meer

Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders

Schriftelijke vragen budgetplafonds zorgaanbieders
24 feb. 2020 15:49
In Zwolle werken we hard om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dat vraagt wat van inwoners, van de gemeente, maar ook zeker van aanbieders. Interventiemaatregelen en hervormingen zetten hier, reeds met succes, op in. De VVD vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen…
Meer

Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw

Schriftelijke vragen gasaansluiting bij nieuwbouw
4 feb. 2020 23:28
De gemeente Zwolle werkt hard aan de realisatie van haar doelen in de energietransitie. Tegelijkertijd heeft de gemeente een grote opgave als het gaat om het bouwen van woningen. Als gevolg van gasloos bouwen stijgen de bouwkosten, waardoor deze tweegemeentelijke opgaven soms met elkaar in conflict…
Meer

Fit en vief ouder worden

Fit en vief ouder worden
4 feb. 2020 22:59
Zwolse senioren moeten op een waardige manier, zo fit en vief mogelijk ouder kunnen worden. De VVD is daarom blij met een voorstel van het College waar onder andere wordt ingezet op een toegankelijke stad, genoeg woningen en aandacht voor Roze Ouderen. De fractie was blij met een toezegging dat ook…
Meer

Debat Toezicht Openbare Ruimte

Debat Toezicht Openbare Ruimte
29 jan. 2020 10:52
Een groeiende stad vraagt om meer toezicht en handhaving. Maandag 27 januari 2020 debatteerde raadslid Thom van Campen in de raad over de belangrijke extra investering die de gemeente doet in meer toezicht op straat. Hiermee gaat een lange wens van de VVD in vervulling en blijft onze stad schoon,…
Meer