Debat uitvoeringsagenda Stadshart

Debat uitvoeringsagenda Stadshart
11 feb. 2023 17:34
"De VVD is enthousiast over deze langgekoesterde miljoeneninvestering in de binnenstad. Wat een voorrecht is het om in een stad te wonen die het goed doet, waar de economie welig tiert". Zo begon Johran afgelopen maandag zijn bijdrage. Maar naast enthousiasme werden er ook zorgen geuit door de…
Meer

Debat over veiligheid

Debat over veiligheid
11 feb. 2023 17:23
“Doen wat nodig is om onze veiligheid te waarborgen!” Dat was de oproep van Johran tijdens het debat over veiligheid op maandag 30 januari jongstleden. De VVD riep onder andere op tegemoet te komen aan de wens van BOA’s voor een betere bewapening. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees…
Meer

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen

Motie makkelijker incontinentiemateriaal inzamelen
23 jan. 2023 22:18
Tijdens het raadsplein van vanavond heeft de VVD geprobeerd het inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers makkelijker te maken voor jonge ouders en senioren. De oppositie kon zich helemaal vinden in de plannen van woordvoerder Jeroen. De coalitie niet en vindt het blijkbaar geen probleem dat…
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
16 jan. 2023 21:16
Vanavond staat het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op de agenda van de raad. Annemee is menig debat over wonen begonnen met de zinsnede dat het in Zwolle fijn wonen, werken en verblijven is. Zo ook vanavond. Voor de VVD is het verder versterken daarvan altijd het uitgangspunt…
Meer

Motie Simpel verantwoorden

20 dec. 2022 15:58
"Geld dat via de kindregeling aan ouders wordt verstrekt, moet ook daadwerkelijk bij de kinderen terechtkomen en nergens anders". Dat waren de woorden van Monique tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag. In een aangenomen motie roept zij het college op te onderzoeken of er mogelijkheden…
Meer

Motie Sneller betalen

20 dec. 2022 15:35
Niels vroeg afgelopen maandag, tijdens de raadsvergadering, aandacht voor de betalingstermijn van de gemeente aan ondernemers. Niels: "Iedere dag dat een rekening sneller wordt betaald, is directe winst voor het bedrijf en het verhoogt de liquiditeit". Voor de liberalen voldoende reden om…
Meer

Motie Actie voor regenboogouderen

20 dec. 2022 15:21
Tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag vraag Monique in haar bijdrage aandacht voor Regenboogouderen. Monique geeft aan dat we moeten doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat LHBTI-ers, ongeacht de leeftijd, veilig zijn en sociaal geaccepteerd worden. In een motie roept de VVD het…
Meer

Motie verantwoordelijke opvoeding

20 dec. 2022 14:36
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat gaf Johran aan bezorgd te zijn over het gebruik van illegale drugs onder jongeren en de risico's die dit met zich meebrengt in het kader van jeugdcriminaliteit. Naast de bezorgdheid…
Meer

Motie meer focus op jongeren met LVB bij drugsproblematiek

20 dec. 2022 14:18
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat vroeg Johran, door middel van een motie, specifiek aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hij gaf aan het onverteerbaar te vinden dat deze groep de…
Meer

Motie Toegankelijke Sportverenigingen

20 dec. 2022 11:56
Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december staat het beleidsplan 'diversiteit en inclusie: omarm het verschil' op de agenda. Tijdens dit debat geeft fractievoorzitter Johran aan het belangrijk te vinden dat sportverenigingen voor iedereen toegankelijk zijn. Door middel van een motie vraagt…
Meer

Motie Geen steun voor onvrijheid

19 dec. 2022 21:23
Tijdens het debat over het beleidsplan 'diversiteit en inclusie omarm het verschil', geeft Johran aan dat er nog steeds scholen zijn waar je als scholier jezelf niet mag of kan zijn. Zwolle als regenboogstad mag zich dat niet veroorloven aldus Johran. Voor de VVD voldoende aanleiding om de motie…
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
12 dec. 2022 22:37
Vanavond staat het themadebat dienstverlening en veiligheid op de agenda van de Raad. Woordvoerder Niels geeft in zijn bijdrage aan met meerdere ondernemers te hebben gesproken en daaruit blijkt dat de gemeente wel erg lang nodig heeft om haar rekeningen te betalen. De liberalen willen daarom de…
Meer

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier

Debat Spoorzone - nota van uitgangspunten Hanzekwartier
8 dec. 2022 19:18
Dinsdag stond de nota van uitgangspunten voor wat betreft het Hanzekwartier op de agenda van de raad. Er is ruimte nodig voor huizen, kantoren en voor natuur, want Zwolle groeit. Effectief benutten van ruimte wordt steeds meer een kunst. Dat waren de woorden van Regien, woordvoerder Ruimtelijke…
Meer

Opinienota burgerberaad

Opinienota burgerberaad
7 dec. 2022 16:31
De VVD is gematigd enthousiast over het organiseren van een burgerberaad in Zwolle. Onderstaand de bijdrage van Niels tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 december.  'Allereerst wil ik mijn dank uitspreken aan de werkgroep inwonerbetrokkenheid en de griffie voor het harde werken dat zij…
Meer

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier

Debat nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier
6 dec. 2022 21:48
Afgelopen mei hebben we hier in de Zwolse raad een krediet gegeven om verder te kunnen met de ontwikkeling van het plan om het Fraterhuis in het te bouwen Handelshuys te vestigen. En ik zie mezelf daar over een aantal jaren wel staan, in de rooftopbar, met een lekker drankje, en met prachtig…
Meer

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie

Debat Beleidsplan diversiteit en inclusie
21 nov. 2022 13:07
'We staan voor onze vrijheid. En niemand, geen collectief, geen overheid, heeft ook maar iets te maken met hoe jij je ontwikkelt en je leven inricht. We zijn gelijkwaardig en leven in vrijheid tot de grenzen van de vrijheid van de ander.' Zo sprak Johran vanavond in de raad. Lees hier Johrans hele…
Meer

Debat begroting 2023

Debat begroting 2023
11 nov. 2022 10:07
Doen wat nodig is. Mensen moeten hun leven kunnen leiden, een baan hebben en een fijn huis, zodat ze vanuit hun individuele drijfveren hun steentje aan onze mooie stad bijdragen. Zojuist sprak Johran over de begroting voor 2023. Lees hier zijn hele bijdrage. 
Meer

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen

Stemverklaring nota gebedsoproep moskee Aa-landen
7 nov. 2022 20:09
"Wij stemmen tegen het voorstel om geen actie meer te ondernemen. En staan aan de kant van de buurt die niets anders vraagt dan het nakomen van een afspraak.", aldus Johran zojuist over de overlast van gebedsoproepen van de Moskee in de Aa-landen. Onze stemverklaring
Meer

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding

Themadebat economie en vrijetijdsbesteding
31 okt. 2022 15:48
Zojuist vond het themadebat economie en vrijetijdsbesteding plaats. Johran zei; “Ik vind dat we als stad de dure plicht hebben om te kijken wat mogelijk is om steun te verlenen. Bijna de helft van de Zwolse ondernemers ziet de komende geen financiële verbetering.”  Wij overwegen dan ook moties om…
Meer

Debat vaststellen visie Koggepark

Debat vaststellen visie Koggepark
26 okt. 2022 15:46
Maandag voerde de gemeenteraad een debat over het vaststellen van de visie voor het Koggepark. Regien voerde namens de VVD het woord. Lees hieronder Regiens hele bijdrage of klik hier om haar hele bijdrage terug te kijken.
Meer

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang

Debat Samenhangende aanpak vluchtelingenopvang
24 okt. 2022 16:00
"Het is bijna niet voor te stellen. Je moet vluchten. Je hoopt dan dat er een plek is waar je nieuwe kansen krijgt. Onze fractie wil dat mensen die kansen krijgen, verwacht dan ook dat ze gegrepen worden omdat we zo het fundament van draagvlak in de stad versterken." Dit is wat Johran vanavond zei…
Meer

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval

Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval
10 okt. 2022 21:00
Bij het besluitvormende raadsplein op 10 oktober 2022 heeft de VVD een aantal moties en een amendement ingediend voor de beslisnota invoeren tarief op restafval. Hieronder zijn de moties en het amendement kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. Ook kunt u…
Meer

Motie energiekosten sportverenigingen

Motie energiekosten sportverenigingen
10 okt. 2022 09:56
VVD en CDA Zwolle: “voorkom dat sportverenigingen zich gedwongen voelen prijsstijgingen van energie te verwerken in de contributie” Sportvereniging hebben een belangrijke positie in onze Zwolse samenleving. De enorme prijsstijging voor gas en elektra kunnen, ondanks de regelingen, de verenigingen…
Meer

Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie
4 okt. 2022 21:43
In het themadebat over Klimaat en Energie voerden Jeroen en Johran afgelopen maandag het woord. De achterliggende motto's van Jeroen waren "een haalbare, betaalbare en realistische energietransitie" en "wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken”. Jeroen vroeg daarom onder andere aandacht…
Meer

Debat Verstedelijkingsstrategie

Debat Verstedelijkingsstrategie
4 okt. 2022 21:25
Gisteren ging het debat over de verstedelijkingsstrategie. Regien zei hierover; "Laten we elkaar alsjeblieft in de ogen kijken. Laten we hier geen politiek steekspel van maken. En laten we doen wat goed is voor onze inwoners." En om te doen wat goed is voor onze inwoners "komt het er nu op aan en…
Meer

Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West

Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West
27 sep. 2022 21:29
"Hoe eerder de huizenmarkt wordt verlicht, hoe beter", aldus @regiencourtz in het debat over de versnelling van de ontwikkeling van Breecamp-West. Met deze versnelling onderschrijft het college onze visie "dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan bij woningbouwontwikkeling". ​​​​​​​Lees Regiens…
Meer

Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam

Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam
27 sep. 2022 20:56
"Als je wilt dat je dromen uitkomen, ga dan vooral niet slapen". Deze woorden sprak Charell gisteren bij haar maidenspeech in de gemeenteraad. Ze werd actief in de politiek om iets voor mensen te betekenen, voor de mensen in de stad waar ze is opgegroeid. Tijdens het debat vroeg ze aandacht voor de…
Meer

Debat invoeren tarief op restafval

Debat invoeren tarief op restafval
27 sep. 2022 15:09
In het debat over het tarief op restafval benoemde @jrfdoornboos gisteren onze zorgen; ❗Er is een te klein verschil tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. ❗Alle Zwollenaren moeten op tijd in de gelegenheid zijn om afval te scheiden. De wethouder gaat onderzoeken of Rotterdamse…
Meer

Debat actualisatie referendumverordening

Debat actualisatie referendumverordening
12 sep. 2022 17:38
De gemeenteraad debatteerde vanavond over de actualisatie van de referendumverordening. Niels voerde in dit debat namens ons het woord. Lees hieronder Niels' hele bijdrage. 
Meer

Themadebat sociaal domein

Themadebat sociaal domein
12 sep. 2022 17:09
Vanavond vond het themadebat over het sociaal domein plaats in de gemeenteraad. Monique voerde namens de VVD het woord en vroeg aandacht voor onder andere de taaleis, mensen in armoede, maar ook voor de werkenden die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen en géén recht hebben op de regelingen…
Meer

De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen

De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen
5 sep. 2022 20:36
De raad verhinderde ons om in debat te gaan over de communicatie richting bewoners rondom de komst van het asielschip. Lees hieronder daarom de bijdrage die wij hadden willen houden.
Meer

Wethouder bevraagd over onveilige werksituatie RTV-Focus en tijdig informeren gemeenteraad

Wethouder bevraagd over onveilige werksituatie RTV-Focus en tijdig informeren gemeenteraad
11 aug. 2022 16:01
‘Schreeuwen, kleineren en grensoverschrijdend gedrag: oud-stagiairs spreken van onveilige werksituatie bij lokale omroep Zwolle’, kopte RTV Oost 10 augustus. Aanleiding voor de Zwolse VVD om samen met PvdA, D66 en CDA vragen te stellen over de situatie, het informeren hierover richting de…
Meer

Gerrit was een levensgenieter pur sang en een ambassadeur voor onze stad

Gerrit was een levensgenieter pur sang en een ambassadeur voor onze stad
29 jul. 2022 18:29
Diepbedroefd zijn we door het overlijden van Gerrit van der Kooy. Een politicus die de straat naar de raad bracht- en andersom. We gaan deze ware volksvertegenwoordiger missen. Met dankbaarheid en een glimlach herinneren wij hem, voor alles wat hij voor de VVD Zwolle en onze stad heeft betekend, in…
Meer

Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling
6 jul. 2022 18:03
Afgelopen maandag voerde de gemeenteraad alweer haar derde themadebat welke ging over leefomgeving en stadsontwikkeling. Regien en Jeroen voerden het woord. Lees hieronder beide bijdragen terug of bekijk hier de bijdragen terug. 
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
5 jul. 2022 21:00
De gemeenteraad voerde gisteravond alweer het tweede themadebat. Dit keer ging dat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Jos sprak over o.a. de bereikbaarheid van de gemeente en het versterken van burgerinitiatieven en Johran sprak zich uit over het niet meedoen aan het landelijke…
Meer

Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022

Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022
29 jun. 2022 17:53
Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over de Jaarstukken van 2021. 'Als de nood hoog is zijn er maar een aantal keuzes. Of bezuinigen. Of ambities verlagen. Of belastingen omhoog. En wij maken ons zorgen waar dit naar toe zou gaan.' En die laatste keuze zullen wij niet zomaar steunen. Lees…
Meer

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022
28 jun. 2022 08:41
'Naar Zwolle gekomen voor de liefde. Een warm ontvangst en een heerlijke cultuur, maakten dat ik mij er direct thuis voelde. Dé plek om kinderen groot te brengen. Een stad waarvoor ik me wil inzetten', aldus Jos Lippmann gisteren in zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij voerde het debat over de…
Meer

Schriftelijke vragen lange wachttijden aanvraag paspoort en ID-kaart

Schriftelijke vragen lange wachttijden aanvraag paspoort en ID-kaart
24 jun. 2022 15:48
De Zwollenaar snakt naar vakantie, maar wachttijden voor de aanvraag van een paspoort en ID-kaart zijn erg lang. Wie op dit moment een paspoort of ID-kaart in Zwolle nodig heeft, moet daar minstens zeven weken op wachten. De VVD is van mening dat het college er alles aan moet doen om Zwollenaren…
Meer

Debat Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid

Debat Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid
22 jun. 2022 17:26
Afgelopen maandag werd in de gemeenteraad het debat gevoerd over het haalbaarheidsonderzoek naar het Trefpunt Zwolle Zuid. Lees hieronder Regien's hele bijdrage. 
Meer

Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk

Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk
20 jun. 2022 18:58
'Wij vinden het een gemiste kans dat omwonenden van bestaande woonzorgprojecten niet gevraagd is naar hun mening. Wij horen vaak dat omwonenden kunnen bellen bij overlast, maar dat er niemand bereikbaar is of dat je gelijk wordt doorverwezen naar de politie. .. Daarom willen wij 'dat de wethouder in…
Meer