Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol

Jeroen Doornbos neemt afscheid als raadslid en geeft het stokje door aan huidig burgerlid Niels Tol
6 nov. 2023 20:52
Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november aanstaande neemt Jeroen Doornbos afscheid als raadslid. Ruim 6 jaar maakte Jeroen deel uit van de Zwolse VVD-fractie. Dit deed hij met een enorme passie en toewijding. De komende tijd wil Jeroen zich meer richten op andere zaken, zoals gezin en…
Meer

Raadsdebat: Stadspas

Raadsdebat: Stadspas
30 okt. 2023 19:30
In het coalitieakkoord is in het kader van de inzet op bestaanszekerheid en kansengelijkheid de ambitie beschreven om te komen tot invoering van een Zwolse stadspas. De pas moet het voor inwoners met en laag inkomen makkelijker maken om gebruik te maken van alle regelingen waar zij recht op hebben.…
Meer

Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt

Raadsdebat: Ruimtelijk Ontwikkelplan (ROP) Nieuwe Veemarkt
30 okt. 2023 19:30
De toekomstige Nieuwe Veemarkt moet een eigenzinnige wijk worden met daarin een breed en veelzijdig aanbod van woningen en ruimte om te innoveren en te experimenteren. Een nieuwe stadsbuurt met voldoende ruimte voor water, groen, mens en dier. Op deze locatie moeten 750 woningen worden gerealiseerd.…
Meer

Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier

Raadsdebat: Opinienota Verkenning Stadsbroek IJsselvizier
11 okt. 2023 13:30
Het traject Verkenning Stadsbroek en IJsselvizier komt voort uit de Omgevingsvisie. In deze visie over de toekomst van Zwolle is aangekondigd dat de gemeente Zwolle een verkennend onderzoek uitvoeren naar de in de gewenste ontwikkeling van beide gebieden die respectievelijk ten noordoosten en ten…
Meer

Themadebat economie, werk en inkomen

Themadebat economie, werk en inkomen
11 okt. 2023 13:25
Voor het themadebat economie, werk en inkomen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van…
Meer

Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt

Raadsdebat: Nieuw parkeerreguleringsgebied Hogenkamp en Indische Buurt
11 okt. 2023 13:22
Een deel van de bewoners uit de Indische Buurt en Pelmolenstraat en omgeving ervaart parkeeroverlast. Bewoners, die wonen nabij het winkelgebied en/of de grens van een gebied waar al betaald parkeren geldt hebben in de afgelopen jaren regelmatig verzocht om een oplossing voor de parkeerdruk in hun…
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
2 okt. 2023 20:09
Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Hier heeft de VVD een paar opmerkingen over, lees hier Regien's…
Meer

Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders

Raadsdebat: Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders
2 okt. 2023 19:59
Eind 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” aangenomen. In deze motie verzocht de gemeenteraad het college om te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen, en daardoor grip en sturing te hebben, ook in Zwolle…
Meer

Beleidsplan Vrijwilligersondersteuning

Beleidsplan Vrijwilligersondersteuning
20 sep. 2023 14:50
Het aandeel vrijwilligers in Zwolle is echter wel afgenomen ten opzichte van eerdere Buurt voor Buurt onderzoeken. Verschillende ontwikkelingen in de samenleving verhogen de druk op vrijwilligers. De VVD Zwolle heeft hier bepaalde ideeën over, lees hier Monique's hele bijdrage: 
Meer

Startnotitie Centrum Aa-landen

Startnotitie Centrum Aa-landen
20 sep. 2023 14:16
Met de ontwikkeling van Centrum Aa-landen geeft de gemeente uitvoering aan de gebiedsvisie Zwartewaterallee. In tegenstelling tot de andere deelgebieden die onderdeel vormen van de Zwartewaterallee neemt de gemeente ook de regie in de ontwikkeling van het centrum Aa-landen. Hier hebben wij bepaalde…
Meer

Themadebat Fysieke Leefomgeving

Themadebat Fysieke Leefomgeving
13 sep. 2023 13:02
Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen
Meer

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid

Themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid
13 sep. 2023 12:55
Voor het themadebat Dienstverlening & Inwonerbetrokkenheid worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Lees hier Niels zijn bijdrage:
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
13 sep. 2023 12:47
Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Lees hierbij de bijdrage van Monique
Meer

Debat Afval- en grondstoffeninzameling

Debat Afval- en grondstoffeninzameling
11 jul. 2023 19:30
Vanaf 1 januari 2023 kent Zwolle het tarief op restafval. Inwoners betalen een bedrag per keer dat een zak restafval gestort wordt in de hiervoor bestemde ondergrondse containers. Inwoners hebben doorgrondstoffengoed te scheiden van hun rest afval minder rest afval, hiermee hebben inwonerszelf…
Meer

Debat Voorzieningenplan Stadshagen

Debat Voorzieningenplan Stadshagen
11 jul. 2023 19:30
De wijk Stadshagen groeit de komende jaren richting 32.000 inwoners. Dat betekent dat ook groei nodig is in het voorzieningenaanbod. Het voorzieningenaanbod blijft op dit moment achter op de behoefte, met name op het gebied van eerstelijns zorg en accommodaties voor het organiseren van culturele en…
Meer

Debat Langetermijn aanpak vluchtelingen

Debat Langetermijn aanpak vluchtelingen
3 jul. 2023 20:00
Op het gebied van opvang worden in Zwolle voor verschillende groepen vluchtelingen veel inspanningen verricht. Het gaat om o.a. opvang van Oekraïense vluchtelingen en van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, crisisnoodopvang voor asielzoekers, realisatie van zowel een tijdelijke als een…
Meer

Debat Gebiedsvisie Noorderkwartier

Debat Gebiedsvisie Noorderkwartier
3 jul. 2023 20:00
Het Noorderkwartier moet een vernieuwend stedelijk centrumgebied worden met 700 nieuwe woningen en veel ruimte voor voorzieningen, werk en cultuur. De wijk Dieze-West wordt hiermee met de historische binnenstad verbonden. Met de ontwikkeling van het Noorderkwartier wordt bijgedragen aan de groei en…
Meer

Debat Perspectiefnota 2024 - 2027

Debat Perspectiefnota 2024 - 2027
30 jun. 2023 10:13
"Laat ik starten met een compliment voor de vele ambities en doelen die dit College nastreeft. Een compliment dat het eerlijke verhaal wordt verteld en dat niet elke ambitie waar gemaakt kan worden. Alleen daar lijkt het wat bij te blijven." Zojuist sprak fractievoorzitter Johran Willegers tijdens…
Meer

Debat Jaarstukken 2022

Debat Jaarstukken 2022
26 jun. 2023 21:30
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2022. De VVD is positief hierover, maar heeft ook nog een paar opmerkingen. Lees hier Regiens gehele bijdrage
Meer

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2023
26 jun. 2023 19:30
Het College heeft grote ambities, maar deze moeten ergens van betaald worden, en toch maakt zij nog grotere risico's omtrent haar grond beleid. Lees Niels zijn bijdrage hier!
Meer

Themadebat Onderwijs en Jeugd

Themadebat Onderwijs en Jeugd
26 jun. 2023 19:30
Er liggen twee kritische rapporten vanuit de Rekenkamer en een onderzoeksbureau en toch is het College van mening dat het allemaal wel mee valt. Hier vindt de VVD wat van, lees Annemee's complete bijdrage hieronder!
Meer

VVD roept college op Peakz Padel te faciliteren in hun zoektocht naar een alternatieve locatie.

VVD roept college op Peakz Padel te faciliteren in hun zoektocht naar een alternatieve locatie.
18 jun. 2023 15:07
Tijdens het besluitvormende Raadsplein van 30 mei heeft Annemee namens de fractie, een aantal aanvullende vragen gesteld, lees ze hier!
Meer

Themadebat Bouwen en Wonen

Themadebat Bouwen en Wonen
12 jun. 2023 19:30
Wij gaan de woondeal die we sloten met provincie en Rijk op deze manier niet halen, hier willen we wat aan doen. Ben je benieuwd naar Regien haar gehele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat Meerjarenagenda van de Regio Zwolle

Debat Meerjarenagenda van de Regio Zwolle
12 jun. 2023 19:30
"Terwijl ik de stukken las, realiseerde ik me dat het inderdaad nog maar zo’n 12 jaar is dat er wordt samengewerkt via de Regio Zwolle. Dat is helemaal nog niet zo lang. En eigenlijk is dat direct een compliment voor het samenwerkingsverband." Ben je benieuwd naar Regien haar gehele bijdrage, lees…
Meer

Debat Vrijetijdsbesteding

Debat Vrijetijdsbesteding
5 jun. 2023 21:51
"Of je nu zelf een sport beoefent, langs de lijn staat of geniet van de beelden van sport, heel veel mensen hebben een verbinding met sport. En dat heeft de VVD zeker. Voor mijn fractie is sport zowel voor het individu als voor ons allen een heel belangrijk onderdeel van meedoen en ergens plezier…
Meer

Themadebat Klimaat en Energie

Themadebat Klimaat en Energie
5 jun. 2023 19:30
Maar sindsdien is er vooral ook heel erg veel gepraat. We praten al jaren over de plannen voor geothermie in Dijklanden, over een warmtenet in de voorbeeldwijken Holtenbroek en AA landen en over de windmolens in Tolhuislanden. Ben je benieuwd naar Jeroen zijn gehele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid

Debat verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid
15 mei 2023 20:39
“Mijn dochters hebben een magnetisch tekenbord. Je kent het misschien wel: zo’n bord waar je eindeloos op kunt kleuren". Zo begon Regien haar bijdrage aan het debat over de verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle en MIRT-onderzoek bereikbaarheid. Lees snel verder.
Meer

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!

Debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza!
15 mei 2023 20:22
"Zwolle is zich altijd aan het ontwikkelen. Dit doen we niet alleen, maar dit doen we samen". Zo begint Niels het debat over de Zwolse Participatieaanpak Hanza. Ben je benieuwd naar Niels zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
17 apr. 2023 18:56
Woonoverlast is een groot probleem. Dat kunnen we tegengaan door het delen van Informatie. Hiervoor vroeg Niels gisteravond aandacht tijdens het raadsplein. Ben je benieuwd naar zijn hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer

Debat actieve Informatieplicht 

Debat actieve Informatieplicht 
13 apr. 2023 20:47
"Als gemeenteraadslid is het een eervolle deeltijdrol om de stad te vertegenwoordigen. Maar het is ook belangrijk om als raadslid de actieve informatieplicht te vervullen en tijdig, volledig en juist geïnformeerd te worden." Zo begon Johran afgelopen dinsdag het debat over de actieve…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
12 apr. 2023 19:27
“De gemeente heeft gewoon de plicht om het doelgroepenvervoer te regelen. In deze stad willen we immers dat iedereen mee kan doen.” Zo begint Monique haar bijdrage aan het themadebat over onder andere het doelgroepenvervoer. Ben je benieuwd naar Monique haar bijdrage lees dan snel verder.
Meer

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026

Debat strategische veiligheidsagenda 2023-2026
30 mrt. 2023 18:59
“Je wilt je veilig voelen in je stad, buurt en straat. Dan moet je kunnen rekenen op een overheid die de baas op straat is, zowel tegen zichtbare- als de onzichtbare ondermijnende criminaliteit.” Zo begon Johran maandag 27 maart zijn bijdrage. Ben je benieuwd naar de hele bijdrage, lees dan snel…
Meer

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling
27 mrt. 2023 20:00
Het aantal te bouwen woningen blijft achter in Zwolle en daarom is het nodig om te kijken naar meer mogelijkheden om te bouwen. Er zijn een aantal prachtige voorbeelden in Nederland waar aan de rand van de stad wordt gebouwd en waar tegelijkertijd wordt bijgedragen aan natuur versterking. De VVD zou…
Meer

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten

Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten
19 mrt. 2023 14:16
De woningbouwproductie blijft achter in onze stad. In 2022 zijn er 380 woningen opgeleverd en in 2023 zijn dat er naar verwachting 650. Voor de VVD voldoende reden om tijdens het besluitvormend raadsplein van 13 maart, door middel van een motie, de noodklok te luiden. En met succes! Lees snel…
Meer

Motie Logistieke Laadkansen

Motie Logistieke Laadkansen
19 mrt. 2023 13:29
Tijdens het besluitvormend raadsplein van maandag 13 maart heeft Johran met succes de motie Logistieke Laadkansen ingediend. De motie ontving brede steun. Ben je benieuwd naar de inhoud van de motie? Lees dan snel verder.
Meer

Themadebat Economie & Vrijetijd

Themadebat Economie & Vrijetijd
19 mrt. 2023 12:27
Op maandag 27 februari voerde Thijmen Prins het woord tijdens het themadebat Economie & Vrijetijd. Ben je benieuwd in welk kader Thijmen het gezegde ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ aanhaalde, lees dan snel verder.
Meer

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad

VVD: geef inwoners meer inspraak bij burgerberaad
12 mrt. 2023 20:03
De organisatie van het Zwolse burgerberaad dreigt de verkeerde kant op te gaan. Daarom doet de VVD in de raadsvergadering van maandag 13 maart een voorstel om inwoners meer inspraak te geven bij het burgerberaad. Ben je benieuwd naar het voorstel van de liberalen, lees dan snel verder.
Meer

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort

Debat Onderzoek Spoorterminal Hessenpoort
22 feb. 2023 20:27
Startups, MKB'ers en familiebedrijven. Stuk voor stuk onmisbaar voor onze economie en de banen in onze regio. Zo begon Johran dinsdagavond 21 februari zijn enthousiaste bijdrage aan het debat over de Spoorterminal Hessenpoort. Ben je benieuwd naar Johran zijn hele bijdrage, lees dan snel verder!
Meer

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties

Debat Prestatieafspraken woningcorporaties
21 feb. 2023 21:38
Tijdens het raadsplein van dinsdag 21 februari vergelijkt Annemee de huidige aanpak van het college voor de woningmarkt met een Stoelendans. Het toevoegen van substantieel meer woningen door het aanwijzen van een nieuwe woonwijk wordt steeds weer vooruitgeschoven. "Als we niet willen dat…
Meer

Themadebat Sociaal Domein

Themadebat Sociaal Domein
11 feb. 2023 18:12
“Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Dat zijn de vragen die mijn Fractie altijd stelt bij het behandelen van nota’s”. Zo begon Annemee afgelopen maandag haar betoog tijdens het Themadebat Sociaal Domein. Ben je benieuwd naar haar hele bijdrage, lees dan snel verder.
Meer