Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West

Debat versnelling ontwikkeling Breecamp-West
27 sep. 2022 21:29
"Hoe eerder de huizenmarkt wordt verlicht, hoe beter", aldus @regiencourtz in het debat over de versnelling van de ontwikkeling van Breecamp-West. Met deze versnelling onderschrijft het college onze visie "dat snelheid en kwaliteit hand in hand gaan bij woningbouwontwikkeling". ​​​​​​​Lees Regiens…
Meer

Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam

Debat aangescherpte visie en doelen Sociaal Wijkteam
27 sep. 2022 20:56
"Als je wilt dat je dromen uitkomen, ga dan vooral niet slapen". Deze woorden sprak Charell gisteren bij haar maidenspeech in de gemeenteraad. Ze werd actief in de politiek om iets voor mensen te betekenen, voor de mensen in de stad waar ze is opgegroeid. Tijdens het debat vroeg ze aandacht voor de…
Meer

Debat invoeren tarief op restafval

Debat invoeren tarief op restafval
27 sep. 2022 15:09
In het debat over het tarief op restafval benoemde @jrfdoornboos gisteren onze zorgen; ❗Er is een te klein verschil tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. ❗Alle Zwollenaren moeten op tijd in de gelegenheid zijn om afval te scheiden. De wethouder gaat onderzoeken of Rotterdamse…
Meer

Debat actualisatie referendumverordening

Debat actualisatie referendumverordening
12 sep. 2022 17:38
De gemeenteraad debatteerde vanavond over de actualisatie van de referendumverordening. Niels voerde in dit debat namens ons het woord. Lees hieronder Niels' hele bijdrage. 
Meer

Themadebat sociaal domein

Themadebat sociaal domein
12 sep. 2022 17:09
Vanavond vond het themadebat over het sociaal domein plaats in de gemeenteraad. Monique voerde namens de VVD het woord en vroeg aandacht voor onder andere de taaleis, mensen in armoede, maar ook voor de werkenden die de eindjes amper aan elkaar kunnen knopen en géén recht hebben op de regelingen…
Meer

De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen

De raad houdt debat over inzet Zwolle in asielcrisis tegen
5 sep. 2022 20:36
De raad verhinderde ons om in debat te gaan over de communicatie richting bewoners rondom de komst van het asielschip. Lees hieronder daarom de bijdrage die wij hadden willen houden.
Meer

Wethouder bevraagd over onveilige werksituatie RTV-Focus en tijdig informeren gemeenteraad

Wethouder bevraagd over onveilige werksituatie RTV-Focus en tijdig informeren gemeenteraad
11 aug. 2022 16:01
‘Schreeuwen, kleineren en grensoverschrijdend gedrag: oud-stagiairs spreken van onveilige werksituatie bij lokale omroep Zwolle’, kopte RTV Oost 10 augustus. Aanleiding voor de Zwolse VVD om samen met PvdA, D66 en CDA vragen te stellen over de situatie, het informeren hierover richting de…
Meer

Gerrit was een levensgenieter pur sang en een ambassadeur voor onze stad

Gerrit was een levensgenieter pur sang en een ambassadeur voor onze stad
29 jul. 2022 18:29
Diepbedroefd zijn we door het overlijden van Gerrit van der Kooy. Een politicus die de straat naar de raad bracht- en andersom. We gaan deze ware volksvertegenwoordiger missen. Met dankbaarheid en een glimlach herinneren wij hem, voor alles wat hij voor de VVD Zwolle en onze stad heeft betekend, in…
Meer

Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling

Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling
6 jul. 2022 18:03
Afgelopen maandag voerde de gemeenteraad alweer haar derde themadebat welke ging over leefomgeving en stadsontwikkeling. Regien en Jeroen voerden het woord. Lees hieronder beide bijdragen terug of bekijk hier de bijdragen terug. 
Meer

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid

Themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid
5 jul. 2022 21:00
De gemeenteraad voerde gisteravond alweer het tweede themadebat. Dit keer ging dat over dienstverlening en inwonerbetrokkenheid. Jos sprak over o.a. de bereikbaarheid van de gemeente en het versterken van burgerinitiatieven en Johran sprak zich uit over het niet meedoen aan het landelijke…
Meer

Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022

Debat Jaarstukken 2021 en Beleidsrapportage 2022
29 jun. 2022 17:53
Afgelopen maandag debatteerde de gemeenteraad over de Jaarstukken van 2021. 'Als de nood hoog is zijn er maar een aantal keuzes. Of bezuinigen. Of ambities verlagen. Of belastingen omhoog. En wij maken ons zorgen waar dit naar toe zou gaan.' En die laatste keuze zullen wij niet zomaar steunen. Lees…
Meer

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022

Debat Meerjaren Prognose Vastgoed 2022
28 jun. 2022 08:41
'Naar Zwolle gekomen voor de liefde. Een warm ontvangst en een heerlijke cultuur, maakten dat ik mij er direct thuis voelde. Dé plek om kinderen groot te brengen. Een stad waarvoor ik me wil inzetten', aldus Jos Lippmann gisteren in zijn maidenspeech in de gemeenteraad. Hij voerde het debat over de…
Meer

Schriftelijke vragen lange wachttijden aanvraag paspoort en ID-kaart

Schriftelijke vragen lange wachttijden aanvraag paspoort en ID-kaart
24 jun. 2022 15:48
De Zwollenaar snakt naar vakantie, maar wachttijden voor de aanvraag van een paspoort en ID-kaart zijn erg lang. Wie op dit moment een paspoort of ID-kaart in Zwolle nodig heeft, moet daar minstens zeven weken op wachten. De VVD is van mening dat het college er alles aan moet doen om Zwollenaren…
Meer

Debat Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid

Debat Bruisend Trefpunt Zwolle Zuid
22 jun. 2022 17:26
Afgelopen maandag werd in de gemeenteraad het debat gevoerd over het haalbaarheidsonderzoek naar het Trefpunt Zwolle Zuid. Lees hieronder Regien's hele bijdrage. 
Meer

Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk

Debat evaluatie protocol Welkom in mijn wijk
20 jun. 2022 18:58
'Wij vinden het een gemiste kans dat omwonenden van bestaande woonzorgprojecten niet gevraagd is naar hun mening. Wij horen vaak dat omwonenden kunnen bellen bij overlast, maar dat er niemand bereikbaar is of dat je gelijk wordt doorverwezen naar de politie. .. Daarom willen wij 'dat de wethouder in…
Meer

Afscheid van onze wethouder René de Heer

Afscheid van onze wethouder René de Heer
15 jun. 2022 12:16
Vandaag nam onze wethouder René de Heer afscheid van de gemeenteraad. 'René, jij was altijd de eerste die het adagium neerzette dat we wel ons werk, maar vooral onszelf niet te serieus moeten nemen. Des te harder werkte je voor wat in jouw visie moest verbeteren.' Hij ontving terecht de Zwolse…
Meer

Moties in het kort op het nieuwe coalitieakkoord

Moties in het kort op het nieuwe coalitieakkoord
14 jun. 2022 20:43
Tijdens de raadsvergadering van gisteren zijn de moties op het nieuwe coalitieakkoord van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA in stemming gebracht. Hieronder worden al onze moties op dit akkoord kort toegelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.
Meer

Themadebat wonen en zorg

Themadebat wonen en zorg
8 jun. 2022 12:00
De vele vrijheid die je in Nederland hebt was voor Niels de belangrijkste reden om politiek actief te worden. ‘Ik vind namelijk dat wij allemaal een verantwoordelijkheid hebben om voor onze vrijheid te blijven strijden’, aldus Niels gisteren in zijn maidenspeech. Hij voerde het allereerste…
Meer

Debat plannen Noorderkwartier

Debat plannen Noorderkwartier
7 jun. 2022 21:00
‘​​Begin sneller met het mooier maken van de Thorbeckegracht als onderdeel van plannen Noordereiland. Dit is een van de meest gefotografeerde plekken van de stad’, aldus Johran in het debat over de plannen voor het Noorderkwartier. Lees hieronder Johran's hele bijdrage.
Meer

Debat plannen Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan

Debat plannen Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan
7 jun. 2022 21:00
‘Langs de weg van bouwen ligt niet alleen de oplossing voor de wooncrisis, maar ook die voor het realiseren van ambities.’ Zo sloot Regien haar bijdrage voor het debat over de plannen van de Nieuwe Veemarkt en de Meeuwenlaan af. Lees Regiens hele bijdrage hieronder.
Meer

Debat middenhuurverordening

Debat middenhuurverordening
3 jun. 2022 14:46
'Door de betaalbaarheid te reguleren gaan we de beschikbaarheid niet vergroten. Door woningen goedkoper te maken komen er namelijk niet meer woningen bij. Die zullen we toch eerst moeten bouwen', aldus Annemee afgelopen maandag tijdens het debat over de middenhuurverordening. Lees hieronder…
Meer

Debat nieuwe coalitieakkoord 2022-2026

Debat nieuwe coalitieakkoord 2022-2026
1 jun. 2022 13:05
'Geen nieuwe wijk. Geen huizen met tuinen. Zwolle is niet jouw thuis, maar richt zich op dure, kleine appartementen. En dat is een wrange uitkomst van een akkoord dat voor een waardevolle toekomst zegt te zijn​​​​​​​', aldus Johran over het nieuwe coalitieakkoord. Lees hieronder Johrans hele…
Meer

Debat uitgaven jeugdhulp 2021

Debat uitgaven jeugdhulp 2021
31 mei 2022 09:00
Onze Zwolse jongeren moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de juiste zorg krijgen op de juiste manier en op het juiste moment. Lees hieronder in Annemee's hele bijdrage wat daarvoor nodig is.
Meer

Schriftelijke vragen over vertraging van woningbouwprojecten en vergunningverlening

Schriftelijke vragen over vertraging van woningbouwprojecten en vergunningverlening
27 mei 2022 09:00
Het woningtekort in Zwolle is groot en er zijn veel plannen om bij te bouwen. De VVD is bang dat het bij plannen blijft en dat de doelstelling van 1000 woningen per jaar niet wordt gehaald. De problemen die als oorzaak genoemd worden zijn er meerdere, zoals tekort aan mensen met expertise bij…
Meer

Motie pilot meerwaardebeding ruim aangenomen! 

Motie pilot meerwaardebeding ruim aangenomen! 
23 mei 2022 21:02
Twee weken geleden voerde de gemeenteraad het debat over de woningbouwprogrammering in Stadshagen. Een plan waar wij als VVD blij mee zijn, want er worden een hoop betaalbare woningen extra gebouwd in Stadshagen. We waren ook kritisch en dat betrof onder meer het toepassen van het instrument…
Meer

Schriftelijke vragen stand van zaken taaleis

Schriftelijke vragen stand van zaken taaleis
18 mei 2022 15:13
'Taalbeheersing is een cruciale voorwaarde om snel uit de bijstand en aan het werk te kunnen komen. Dat de taaltoets sinds 2016 pas 27 keer is toegepast verbaast ons daarom zeer, mede gelet op cijfers over laaggeletterdheid in Zwolle.’ Daarom heeft Monique schriftelijke vragen ingediend over de…
Meer

Debat haalbaarheidsstudie Fraterhuis

Debat haalbaarheidsstudie Fraterhuis
17 mei 2022 08:01
'‘Vereerd ben ik om als geboren en getogen Zwollenaar hier achter de blauw-witte vlag mijn bijdrage te mogen doen.’' Zo begon Thijmen gisteren zijn maidenspeech als burgerraadslid. Hij ging in debat over het plan voor het Fraterhuis. Lees hieronder Thijmens hele bijdrage. 
Meer

Debat ontwikkeling van het Stadshart

Debat ontwikkeling van het Stadshart
16 mei 2022 22:30
Een miljoenenplan om de binnenstad aantrekkelijk te maken. Over dat voornemen voerde de gemeenteraad vanavond het debat. Lees hieronder Johrans hele bijdrage. 
Meer

Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen

Debat ontwikkeling Stadsfoyer Stadshagen
10 mei 2022 10:00
Lees Jeroens hele bijdrage over de Stadsfoyer:
Meer

Debat woningbouwprogrammering Stadshagen

Debat woningbouwprogrammering Stadshagen
10 mei 2022 09:09
Gisteren hield Regien haar maidenspeech. ‘'Ik heb vaak de vraag gekregen waarom ik deze stap gemaakt heb. En het antwoord is dat Zwolle een stad is die groeit, een stad is met ambitie en een stad is waar het de uitdaging is om die groei kwalitatief vorm te geven.’'
Meer

Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021

Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021
9 mei 2022 21:22
Zojuist sprak de gemeenteraad over de financiële tekorten in de jeugdzorg. Annemee vroeg namens de VVD hoe het kan dat we toch steeds verrast worden door meer kosten achteraf en of we wel voldoende zicht hebben op de vraag of deze extra kosten dan wel tot een betere kwaliteit hebben geleid. Lees…
Meer

Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag

Raadsgesprek met de informateur over verkenningsverslag
19 apr. 2022 21:04
In gesprek met de informateur vanavond vraagt Johran Arie Slob om opheldering over de gemaakte keuze voor onderhandelende partijen, openheid van zaken en een financiële onderbouwing.
Meer

Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle

Debat vergaderwijze gemeenteraad Zwolle
4 apr. 2022 21:47
In de opinienota waarover het debat vanavond gaat staan goede ideeën, zoals themadebatten en rondetafelgesprekken zonder College. De Zwolse VVD is echter tegen het afschaffen van moties Vreemd, omdat raadsleden ruimte moeten houden actualiteiten aan te kaarten.
Meer

Reactie op advies verkenner Slob

Reactie op advies verkenner Slob
4 apr. 2022 13:00
Reactie Johran: We zijn trots op het vertrouwen dat de stad met de verkiezingen in ons heeft uitgesproken. We zijn daarmee de derde partij van Zwolle geworden. Het is teleurstellend dat de ChristenUnie en GroenLinks tot de conclusie zijn gekomen om niet de onderhandelingen met de Zwolse VVD te…
Meer

Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022
23 mrt. 2022 20:50
De verkiezingen zijn voorbij en de uitslag is bekend. De Zwolse VVD is nu de derde partij en voelt daarmee de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van de Zwollenaren om constructief bij te dragen aan oplossingen voor Zwolle. Voor deze formatie zijn wat ons betreft voortvarendheid, vertrouwen en…
Meer

Opvallende lijstduwers: Ivo en Andrea de Lange op de lijst voor VVD

Opvallende lijstduwers: Ivo en Andrea de Lange op de lijst voor VVD
10 mrt. 2022 16:10
Zij zegt opa tegen zijn vader. Zijn broer is haar vader. Ivo en Andrea de Lange zijn geboren en getogen blauwvingers. Hebben het ondernemerschap met de paplepel ingegoten gekregen en steunen de VVD op de 25e en 26e plaats op de kieslijst.
Meer

Besluitvormend raadsplein in het kort

Besluitvormend raadsplein in het kort
7 mrt. 2022 23:03
Vanavond heeft het laatste besluitvormende raadsplein voor de verkiezingen plaatsgevonden. Omdat je soms door de bomen het bos niet meer ziet, hier een korte samenvatting van de agenderingen en moties.
Meer

Debat overlast door psychisch kwetsbare personen

Debat overlast door psychisch kwetsbare personen
28 feb. 2022 22:02
Annemee: “Als inwoner mag je verwachten dat als er initiatieven zijn voor bijzondere woonvormen je daar vooraf over geïnformeerd wordt. En als je dan contact opneemt bij overlast dan wordt dat opgepakt en wordt er iets mee gedaan. Dat is een overheid die ook voor jou werkt.”
Meer

Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle

Debat evaluatie Sociale Wijkteam Zwolle
28 feb. 2022 21:20
Lees Monique's bijdrage tijdens het debat over de evaluatie van het Sociaal Wijkteam.
Meer

Debat nieuwe vormen lokale democratie

Debat nieuwe vormen lokale democratie
28 feb. 2022 19:16
Jeroen: "“De inwoners van Zwolle hebben u uit hun midden gekozen”. Deze woorden sprak burgemeester Henk Jan Meijer bij de installatie van de huidige raadsleden. In een democratie bepalen de inwoners wie hen vertegenwoordigen. En de komende weken zijn daarom belangrijk voor Zwolle. Op 16 maart kiezen…
Meer