Zwolse Regien Courtz op lijst Provinciale Staten

Regien-Courtz_Zwolse_kandidaat_PS_18-maart-2015.jpg

Door Monique Bakker op 14-12-2014

Met het vaststellen van de definitieve lijst, kunnen we u met trots vermelden dat de Zwolse Regien Courtz meedingt voor een plek in de Provinciale Staten. Op 18 maart 2015 kunt u dus lokaal liberaal stemmen. Regien Courtz (plek 5) stelt zich graag aan u voor.


Regien Courtz, plek 5:

 

Tijdens mijn studie Politicologie heb ik, vanzelfsprekend, een kritische blik op partij-ideologieën ontwikkeld. Al gauw ontdekte ik echter welke ideologie mij persoonlijk het meest aansprak (het liberalisme) en welke partij deze het best vertegenwoordigd (de VVD).

Geef ruimte
Vanuit de liberale visie van de VVD neem ik dan ook graag mijn politieke verantwoordelijkheid; vandaar mijn kandidaatstelling voor de Provinciale Staten. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hierin mijn leidraad. Voor het individu, maar ook bij de organisatie van het openbaar bestuur. Ik zie de overheid als een faciliterend orgaan. Zij schept voorwaarden, maar geeft haar inwoners ook ruimte. Je haalt kracht uit mensen door ze vrij te laten. Dat geldt ook voor de Provincie: terug naar de kerntaken.

Focus als voorwaarde voor succes
Focus is een voorwaarde voor succes. Van alles een beetje wordt uiteindelijk vaak niets … Hier valt nog genoeg te winnen! Mijn focus ligt op het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Overijssel. Elk een doel op zich, maar ook katalysatoren voor werkgelegenheid en economische groei.

Ik zet mij graag, met veel energie, in voor een liberaler Overijssel!