Zwolse politiek wenst vrije horecasluitingstijden

Terras.jpg

Door Thom van Campen op 11-07-2015

Restaurants, brasseries en cafés zorgen voor een levendig Zwolle met een bruisend uitgaansleven. Bij die bruisende stad hoort een overheid die horecaondernemers maximaal de ruimte geeft om zo een succes te maken van het Zwolse dag –en nachtleven. Daarom nemen VVD, D66, SP, GroenLinks, Swollwacht, Fractie Jurgens en de PvdA het initiatief om de Zwolse horecasluitingstijden te verruimen: de horecaondernemer is zelf heel goed in staat om te bepalen wanneer het tijd is om de luiken te sluiten.

Het Zwolse vergunningensysteem is nu complex en ondoorzichtig. Voor ieder restaurant en iedere kroeg gelden nu andere sluitingstijden. De partijen in de Zwolse gemeenteraad beogen een vereenvoudiging van dit beleid. Uitgangspunt is dat de horecaondernemer zelf de sluitingstijd bepaalt, iedere dag van de week. Vanzelfsprekend zijn beheersbaarheid van de openbare orde en veiligheid daarbij van onmisbaar belang. Daarom stellen de raadsfracties voor een venstertijd in te stellen om 04:00 uur. Daarna mogen bezoekers alleen nog naar buiten en niet meer naar binnen.

Naast het tegengaan van onwenselijke regeldruk is ook het spreiden van uitgaansoverlast een belangrijke reden voor de politieke partijen om de horecasluitingstijden te verruimen. De gemeente Nijmegen gaf in overleg met de horeca en bewoners de horecasluitingstijden in 2001 al vrij. Tot op de dag van vandaag zijn de betrokkenen nog tevreden over dit beleid. De Zwolse raadsfracties nemen graag een voorbeeld aan de zorgvuldigheid waarop dit beleid in Nijmegen tot stand is gekomen.

De politiek gebruikt het zomerreces om met betrokken partijen in de stad in gesprek te gaan en organiseert na de zomer een rondetafelgesprek voor betrokkenen uit de horeca, bewoners, politie en studentenorganisaties. Die gesprekken moeten de input leveren voor een initiatiefvoorstel dat kan rekenen op draagvlak in de stad, om zo samen te werken aan een nog veiliger, levendiger en bruisender dag –en nachtleven in Zwolle.