Zwolle moet koploper startups worden

Schermafbeelding_2016-10-27_om_05.00.17.png

Door Johran Willegers op 27-10-2016

Startups zijn essentieel voor de economische toekomst van Zwolle en moeten de ruimte en kansen krijgen zich te ontwikkelen. De VVD heeft daarom een actieplan geschreven om te investeren in het Zwolse startupklimaat en startups meer speelruimte te geven.

Gemeenteraadslid Johran Willegers: “Zwolle is één van de sterkste economische regio’s van Nederland, om dat zo te houden zullen startups een belangrijke rol moeten vervullen. Met dit plan ambiëren we startup-hoofdstad van Oost-Nederland te worden.” 

De VVD heeft tien actiepunten geformuleerd die daar aan moeten bijdragen, zoals het zoeken naar fysieke ruimte voor startups, het aantrekken van marktinvesteringen en een korting op lokale lasten voor innoverende ondernemers. “Startups geven de economie een impuls, innoveren een stad en kunnen razendsnel groeien. Kortom een geweldige kans voor nu en de toekomst waar Zwolle koploper in moet worden,” stelt Willegers. 

De VVD wil dat het College van Burgemeester en Wethouders invulling gaat geven aan het actieplan en vraagt daar in de begrotingsbehandeling voor 2016 ruimte voor. Het financiële plaatje voor 2017 ziet er gunstig uit met 7 miljoen euro structureel te besteden, en 20 miljoen incidenteel. Het college schrijft een strategisch investeringsplan om te kijken op welke wijze en waarin het best geïnvesteerd kan worden. De VVD ziet graag dat het actieplan daarin verwerkt wordt.

Hier kunt u het plan downloaden, lees hieronder de tien actiepunten.

 

Actiepunten Startup-klimaat Zwolle

1
Organiseer periodiek overleg met de startup community in Zwolle en faciliteer waar gewenst ideeënuitwisseling.

Zorg er voor dat de gemeente langs gaat bij startups. Bijvoorbeeld op locaties zoals Hanz. Ook zal bijvoorbeeld bij reguliere bijeenkomsten of borrels die startups zelf organiseren de gemeente ook een afvaardiging sturen. Zo wordt de drempel om richting de gemeenten ideeën of wensen uit te spreken laag en blijft de gemeente op de hoogte van ontwikkelingen bij individuele bedrijven en de wensen van het brede veld.

Facilitair daarnaast, eventueel financieel, initiatieven vanuit startups om hun positie en ideeënuitwisseling in Zwolle te bevorderen. Zorg ervoor dat er evenementen worden georganiseerd waar startups elkaar ontmoeten, zoals ook in de geest van de motie Van Bruggen/Willegers staat. Financiering kan bijvoorbeeld uit het stadsontwikkelfonds gedekt worden.

2
Kijk hoe gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld qua ICT, burgerzaken en sociale zaken door startups en fintechs geïnnoveerd kan worden en hoe de gemeente waar mogelijk als launching customer kan dienen.

Startups kunnen met oplossingen of verbeteringen komen voor gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld in financieringsvormen, maar zeker ook richting de burger of bezoeker van onze stad. Er moet actief gezocht worden naar mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld ook door een bestaand gemeentelijke probleem centraal te zetten in een hackathon, waar verschillende innoverende startups aan mee kunnen doen.

Een ander voorbeeld hiervan is Startup in Residence. De gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en provincie Gelderland doen hier reeds aan mee. Het idee hiervan is om startups meer en betere kansen te geven om samen te werken met overheden. In bijvoorbeeld Amsterdam wordt op het gebied van stedelijke bereikbaarheid, gezondheid, circulaire economie en een bruisende stad, gezocht naar ideeën die aanvullend, of probleemoplossend voor de stad zijn.

Bij een succes kan hierna de gemeente als belangrijke eerste grote klant dienen. Een launching customer is die ene eerste grote klant die het vertrouwen geeft en een contract tekent. Voor startups betekent dit vaak de eerste stap naar succes. Dit heeft te maken met de financiering die vrij komt. Met het grootschalig in de markt moeten brengen van je product en daarmee dus mensen aannemen die helpen met de verbetering van je oplossing. Met de deur die dit opent naar andere klanten van formaat. En uiteraard met de reputatie en het aanzien van je klantenbasis.

 Bij bedrijven die producten bieden die Zwolle goed kan gebruiken, moeten startups sterk standaard meegenomen worden in de bieding. Veel startups hebben voor hun echte doorgroei een sterke launching customer nodig.

3
Zet effectieve communicatie op rondom succesverhalen in de regio om zo het beeld van Zwolle al goede plek voor startups te verbeteren.

Bedrijven zijn zoekende naar goede locaties. Door verhalen te verspreiden van en door successen kunnen we het ontwikkelende startupklimaat van Zwolle goed tentoonspreiden. Zwolle is sterk gebleken door haar positie als economisch een van de sterkste regio’s van Nederland neer te zetten. Startupklimaat verdient een expliciete plek hierin. Op deze manier worden innoverende ondernemers die net van de Mbo- of hogescholen komen ook geprikkeld in Zwolle te blijven. Succesvolle startups of veelbelovende ideeën worden nu weggetrokken uit Zwolle. 

4
Kijk in het voldoen aan vergunningen en voorwaarden proportioneel naar de grootte van startups en stem communicatie op de doelgroep af.

Startups zijn vaak nog klein en de ondernemers daarachter hebben niet perse kennis van gemeentelijke voorwaarden en vergunningen. Wanneer startups te klein zijn om aan bepaalde vergunningen of eisen te voldoen, moeten individuele afspraken gemaakt kunnen worden. Zo wordt startups een zogenoemde Regulatory Sandbox gegund.

Het is goed mogelijk dat door hun beginfase startups nog niet voldoen aan uitgebreide criteria die in het aanbesteding worden meegenomen. Hier moet eerlijk en proportioneel naar gekeken worden. Biedt daarnaast als gemeente toegankelijke en heldere communicatie over gemeentelijke voorwaarden en vergunningen die aansluit bij de behoefte van startups. Zorg er voor dat vergunningsaanvragen snel behandeld kunnen worden, zeker bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen vanuit deze hoek.

5
Trek business angels naar Zwolle en/of help hen te koppelen aan de startups.

Business angels zijn vaak ervaren- of oud-ondernemers die enig kapitaal hebben om te investeren, en/of adviseren met betrekking tot zaken doen. Wat extra mogelijkheden biedt voor deze business angels is dat zij in het kader van een investering vanuit het ministerie van Economische Zaken met 23 miljoen euro ondersteund worden om in startups te investeren. De uitvoering van dit actiepunt hoeft dus niet direct geld te kosten en zit vooral in het losmaken van landelijk budget.

Dit punt hangt tevens samen met de acties over het vertellen van succesverhalen en over toegankelijke en heldere communicatie met maatwerk in regelgeving. Hiermee moet de blik van business angels naar Zwolle getrokken worden. Het mooie resultaat hiervan is dat er persoonlijke begeleiding én de kans op investeringen komt vanuit de markt zelf.

6
Neem in het vierjarig e-commerceprogramma dat is opgezet in de regio duidelijk ook de invalshoek richting startups mee.

Vanuit opleidingen is er vaak nog moeite om studenten als stagiair bij startups te plaatsen. Dit komt omdat het bedrijf niet aan een aantal voorwaarde zoals aantal personeelsleden voldoet. In dit programma zijn er e-commerce bedrijven, onderwijsinstellingen, Kennispoort Regio Zwolle, de Provincie Overijssel en de gemeenten van Regio Zwolle die een e-commerceprogramma opzetten. De kansen en het aanbod van startups moet hier in meegenomen worden. Daarnaast moet de drempel voor hen om hier in mee te doen zo laag mogelijk zijn.

7
Creëer een Innovatievoordeel: onderzoek hoe voor startups bepaalde gemeentelijke lasten kunnen worden verlicht.

Door in de beginfase van een startup een innovatievoordeel in te voeren, bereiken we twee zaken. Ten eerste werkt dit uitnodigend richting startups die zich in Zwolle willen vestigen, of aantrekkend aan startups die hier reeds zitten. Daarnaast geeft het deze ondernemers voor een bepaalde tijd enige verlichting van hun lasten. Dat is geen overbodige luxe wanneer er ook volop geïnvesteerd moet worden.

Om aan te tonen dat ondernemers binnen die innoverende startupdoelgroep vallen is gebruik te maken van een S&O-verklaring (speur- en ontwikkelingswerk) via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er kan ook op gemeentelijk niveau per geval worden bekeken of de ondernemer binnen de startupcategorie valt.  Dit innovatievoordeel kan bijvoorbeeld begrensd worden op drie jaar.

8
Fysieke locatie voor startups mogelijk maken.

Zoals elke ondernemer hebben startups een eigen verantwoordelijkheid om geschikte (kantoor)ruimte te vinden én te betalen. Wanneer er marktpartijen zijn die specifiek voor startups of voor innoverende starters dergelijke kantoorruimte willen realiseren, zou de gemeente op het gebied van vergunningverlening zo meegaand mogelijk moeten zijn. Dit is in lijn met de raadsbreed aangenomen motie Futselaar c.s.

Daarnaast valt het te onderzoeken hoe met naar ruimte  zoekende startups de gemeente afspraken zijn te maken over het deels voorschieten, of lenen van de huur, wanneer deze nog te hoog is, of door snelle groei nog niet rijmt met de budgettaire mogelijkheden van de startup.

9
Stel een startupexpertiseteam samen.

Hierin komt een aantal van bovenstaande actiepunten samen. Als het gaat om het aanvragen van een S&O-verklaring, het in contact komen met business angels, grotere financiering krijgen, het zoeken van goede huisvesting, delen van succesverhalen en meer, is het goed dat er een expertiseteam komt. Dit team bestaat uit ervaren startups binnen en buiten de regio Zwolle, ondernemers of betrokkenen die ervaring hebben met ondersteuning van startups. De gemeente heeft hierin geen leidende rol, maar kan de totstandkoming van een dergelijk team wel faciliteren. Dit team helpt startups de vervolgstap maken. Door het delen van kennis en kunde om verder te helpen en het zien van investeringskansen kunnen kansrijke startups de volgende stap maken.

10
Het college schrijft halfjaarlijks een informatienota Startups.

Het college komt jaarlijks met een informatienota over de stand van zaken van de uitvoering van beleid om het Zwolse startupklimaat te verbeteren, waaronder de in dit plan geformuleerde acties. Deze informatienota ‘Startupklimaat’ dient ook bredere ontwikkelingen, kansen en mogelijk nieuwe acties in kaart te brengen en te evalueren.