Zwolle komt met eerlijke opmaat naar nieuwe besparingen

foto_1.PNG

Door Johran Willegers op 03-03-2015

Zwolle moet extra besparen en de VVD heeft vertrouwen in de richting die het college voor die opgave heeft meegegeven. De VVD ziet dat onze stad de afgelopen jaren juist sterker uit de crisis is gekomen en is positief dat die trend van Zwolse kracht doorgezet wordt door het college. Maandag 2 maart werd over de opmaat naar de nieuwe besparingen gedebatteerd. Hieronder staat de bijdrage die fractievoorzitter Aly van der Vegte hield.

Bijdrage Aly van der Vegte

Het is voor de stad niet gelijk helder dat bij berichten waarin gesproken wordt richting aantrekkende economie en meer banen er gelijktijdig in de raad gesproken wordt over een nieuwe structurele bezuiniging van 11 miljoen euro die in 2019 moet zijn ingeboekt.

Gelukkig kan het college de reden en voorgenomen richtingen om het financiële huishoudboekje van Zwolle op orde te houden goed uitleggen en neemt daar de raad alsook de stad in mee.

De Veranderbrief – als richtinggever waarom en waarin de nieuwe bezuinigingen gezocht en gevonden kunnen worden is helder van opzet en straalt vertrouwen uit. Complimenten dan ook aan het college.

Opbrengst bezuinigingen 

In vorige raadsperioden heeft de raad ook al de nodige maatregelen om te bezuinigen voorbij zien komen. De VVD zou wel eens inzicht willen hebben in wat die maatregelen nu uiteindelijk echt hebben opgebracht maar ook wat het gedaan heeft met de betrokken partijen en medewerkers van de gemeente Zwolle. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de 4+4+3 en de Check –Up operaties. Maar ook aan de Zero based Budgetting voorstellen. En het ooit als miljoenen besparende aangegeven Shared Service Centrum. Waarbij los van de werkelijke besparingen vooral de vraag naar boven komt: zijn we door de toegepaste besparingsinspanning er slechter op geworden?

Is de Stad er door die besparingen op achteruit gegaan? Op punten is wellicht een kleine ja aan te geven maar over de hele linie zien we een zeer sociale stad met een aantrekkelijk en groeiend economisch en cultureel klimaat – waar bij wel enige punten van zorg zijn. Maar over het algemeen kan worden gezegd dat door een creatieve en flexibele opstelling alsook het zoeken van de verbinding de stad er niet minder op geworden is.

Integendeel zelfs. En die uitkomst geeft de VVD dan ook het vertrouwen dat de aangegeven te bezuinigen 11 miljoen ook nu in overleg met de stad gerealiseerd kan worden zonder dat de stad inboet op sociaal, maatschappelijk, economisch alsook cultureel en sportief terrein.

Werkenderwijs 

De kracht, de methode die bij de nieuwe bezuinigingen gebruikt wordt zit hem in het in de Veranderbrief een aantal malen gebruikte woord.

Werkenderwijs.

Werkenderwijs met behulp van zorgvuldige monitoring de extra bezuinigingen vinden en effectueren binnen Jeugdzorg en het Sociale Domein. Geen 5, maar zelfs 7 miljoen. Dat toont vertrouwen in innovatie en het benutten van de kracht van Zwolle.

Werkenderwijs met de Zwolse Sportverenigingen een verdienmodel voor de sportclubs gaan ontwikkelen. Een meer dan sportieve opstelling!

Werkenderwijs zal ook de besparing op cultuurhistorisch  terrein gevonden gaan worden. Een krachtige samenwerking tussen Fundatie, Historisch Centrum Overijssel, Stedelijk Museum Zwolle en de plannenmakers voor de Grote kerk kan zowel cultureel financieel als cultureel een positieve impuls geven aan de Stad.

En werkenderwijs zal ook de best aansluitende functionele en maatschappelijke  inpassing van de wijkbibliotheken gevonden kunnen worden.

In werkenderwijs – herkent de VVD de woorden Werk en Wijs. Woorden die synoniem staan voor wat de VVD belangrijk vindt voor onze stad. Woorden die de VVD-fractie het college mee wil geven in het verder uitwerken van de voorgestelde bezuinigingsrichtingen.

Wezo en banen 

De cijfers van het Sociaal Werkbedrijf de WEZO zien er niet goed uit. Dat hebben we recentelijk allemaal kunnen lezen. Naast de opgave die we hebben om mensen te laten participeren, ligt er nu een extra financiële opgave waar ook een oplossing voor gevonden moet worden.

De VVD is mede hierdoor dan ook benieuwd naar de status van de Werkgeverstour en het Banenplan. Een uitwerking van die plannen voor of bij de Perspectiefnota zal de raad helpen bij keuzes die inhoudelijk  en daardoor ook financieel gemaakt moeten gaan worden.

De binnenstad 

Onze historische Binnenstad is mooi en biedt een aantrekkelijk winkelaanbod. En dat wil de VVD ook graag zou houden. Daarom is het goed dat we de alarm signalen uit de Binnenstad oppakken en gaan praten met hen die daar echt over gaan. De gemeente is faciliterend en zonder nu alle bij de Binnenstad betrokken partijen, ondernemers, grote bedrijven, cultuur, horeca, op te willen noemen vormen zij de echte motor van de Binnenstad.

En bij een aantrekkelijke Binnenstad hoort ook goed kunnen parkeren. Jammer dat het auto-parkeren in de buitenste ring van het Centrum van 80 cent naar 1 euro per uur wordt voorgesteld. Echter die verhoging van 20 cent per uur vindt de VVD niet per definitie een ongastvrije maatregel.

Echt gastvrij zou het zijn als je voor de doelgroep die slecht  kan lopen of fietsen maar geen invalidekaart heeft een paar dure parkeerplaatsen in de Binnenstad zelf hebt. Voor elk wat wils! Vooralsnog is gastvrijheid meer dan alleen het parkeertarief. Gastvrijheid is een ervaring op het gebied van winkelaanbod, bejegening, veilig voelen, welbehagen en dat alles in een schone en hele omgeving.

Beheer Openbare Ruimte

Dat brengt de VVD op de bezuiniging Beheer Openbare Ruimte die de afgelopen weken veel aan de orde zijn gekomen op de wijkdialogen.

Duidelijk is geworden dat geen enkele wijk op dezelfde manier de meer private zorg voor openbaar groen oppakt. De wijkvereniging Stadshagentotaal wil graag bespreekbaar maken hoe de wijk nu zij 15 jaar bestaat tot een heroriëntatie kan komen op de groeninrichting van de wijk. Waar het uitgangspunt achter het uiterlijk van de wijk was “Polderlandschap”, aansluiting bij de achterliggende Mastenbroekerpolder, is nu behoefte in de wijk aan meer groen in de vorm van bomen maar vooral  struiken die er voor moeten gaan zorgen dat het warmer oogt en minder waait in de wijk.

Zij doen zelf het voorstel om daarvoor overtollig groen uit andere wijken over te nemen! Zien ook de inzet van de jeugd in Stadshagen als een optie hiervoor.

Kortom voorzitter, per wijk zijn andere wensen. Echter de bereidheid van de wijkbewoners om mee te denken en te werken aan een groen aantrekkelijke en daarmee welbehagen verhogende wijk is zeker aanwezig. Wat de VVD betreft kan bij de aangegeven bezuinigingen dan ook werkenderwijs nog wel een schepje bovenop!