Woondebat: meer en sneller bouwen

Huizenbouw.jpeg

Door Johran Willegers op 11-10-2019

De Ontwikkelstrategie Wonen was op 30 september onderwerp van debat in de Zwolse gemeenteraad. De VVD wil vooral snel bouwen voor woningen voor middeninkomens en snel duidelijkheid over een nieuwe Zwolse wijk. Zo blijft Zwolle een stad waar iedereen het huis van zijn of haar dromen kan vinden. De bijdrage van raadslid Annemee van de Klundert is hieronder terug te lezen.

Voorzitter, bijna 20 jaar geleden ben ik in Zwolle komen wonen, een toen nog voor ons onbekende stad en nadat we de stad verkend hadden zijn we naar een makelaar gegaan om te kijken wat er voor woningen beschikbaar en betaalbaar waren en wij hadden toen een ruime keuze.

Voorzitter, dat was toen en ik denk dat er veel mensen zijn die nu de wens hebben dat het zo ‘eenvoudig’ kon zijn een woning te vinden, want de huidige situatie is geheel anders geworden en voor veel mensen is het vinden van een woning een bijna onmogelijke opgave geworden, of het nu om starters gaat of om doorstromers.

En voorzitter dat is nu al zo terwijl er gebouwd wordt. We versnellen Stadshagen en zelfs daarmee kunnen we niet aan de vraag voldoen. En daar zit precies de grootste zorg van mijn fractie.

De stad gaat op slot als we niets doen om bij gelijkblijvende of zelfs stijgende vraag het aanbod te vergroten.

De VVD is daarom ook blij dat we vandaag eindelijk praten over de ontwikkelstrategie wonen. De VVD heeft dit onderwerp de afgelopen tijd meermalen op de agenda gezet en dat is niet zonder reden, want we kunnen wel spreken van een groot probleem op de woningmarkt en het wordt tijd dat we daar niet alleen meer over praten, maar vervolgens ook daadwerkelijk aan de slag gaan het probleem aan te pakken.

Er zal meer aanbod moeten komen, want als Stadshagen in 2025 klaar is hebben we een nieuwe locatie nodig om aan de vraag te blijven voldoen. We spreken al jaren over Vechtpoort en wanneer gaan we dat benoemen als officiële locatie om te gaan ontwikkelen.

Want voorzitter we moeten daar wel snel mee gaan beginnen.  Van het maken van plannen  tot het daadwerkelijk beginnen met bouwen naar een sleutel in de voordeur is een traject van jaren, zelfs 7 tot 10 jaar is een gangbare termijn die genoemd wordt.  En als we dan zien dat er nog geen plannen zijn vanaf 2025 dan komt de vraag op wat de consequenties zijn als de bouw dan stil komt te liggen, als de stad dan op slot gaat

Voor de woningmarkt is dat duidelijk, namelijk het tekort blijft of wordt nog groter, de keuzes voor de nieuwe en bestaande Zwolse inwoners worden nog beperkter. Want minder keuze vanuit minder aanbod is hogere prijzen dus nog minder betaalbare woningen. En voorzitter, daarnaast lopen we grondinkomsten mis, inkomsten waarmee we kunnen investeren in de verdere groei van onze stad.

Hoe gaat de wethouder voorkomen dat onze stad op slot gaat?

Voorzitter, dan kom je er niet met een aantal onpopulaire voorstellen.

Zo is er het anti-speculatiebeding,

Mijn fractie is het eens dat het niet zo kan zijn dat we woningen in Zwolle bouwen voor cowboys van de Zuid-as die hier veel geld aan willen verdienen, want de woningen die we bij bouwen moeten voor mensen zijn die op zoek zijn naar een woning in Zwolle. Maar voorzitter, er zijn ook (bijvoorbeeld)opa’s, een oom of bevriende relatie die hun geld graag investeren in de toekomst van anderen door een woning te kopen voor een studerend kleinkind of goede bekende en daarmee wel degelijk investeren in onze stad.

Hoe gaat de wethouder er voor zorgen dat dat soort situaties en investeringen wel kunnen blijven bestaan?

Ten aanzien van de prijssegmenten lezen we in de stukken  dat het college vraagt om een mandaat de prijssegmenten jaarlijks aan te kunnen passen. Waar dat een jaarlijkse prijsindexatie in procentpunten is kunnen we dat ondersteunen, maar als het een mandaat is om met grondprijzen te gaan speculeren dan lijkt ons dat zeer onwenselijk.

Graag een reactie van de wethouder daarop.

Voorzitter, dan hebben we nog de stikstofproblematiek en daardoor werden er geen vergunningen meer verstrekt voor projecten en liggen projecten stil. Er is door het Rijk een nieuwe rekenmethodiek waardoor er ruimte is gegeven voor kleinere projecten om weer door te gaan en er dus geen vergunningstop meer nodig zou zijn.

Wordt dat al in Zwolle toegepast en geeft het college voor dit soort projecten al weer vergunningen af?

Daarnaast worden tijdelijke woningen genoemd als een van de mogelijke oplossing voor deze problematiek, is dat een richting die wordt onderzocht?

Voorzitter, ik rond af,

Samengevat is de VVD van mening dat er veel stukken zijn over de woningnood, over de mogelijke denkrichtingen en oplossingen, maar is het voor de VVD niet genoeg. Vandaar onze vragen naar een besluit over Vechtpoort als uitleglocatie voor woningen en de urgentie daarvan, een juiste balans binnen de voorgestelde maatregelen zodat investeringen voor de stad beschikbaar blijven en de vraag hoe de Pas niet voor onnodige Zwolse vertraging kan leiden,  

Want voorzitter, in ambities kunnen mensen niet wonen,

ik dank u wel.