Wonen en zorg

huizen,jpeg.jpg

Door Monique Bakker op 12-04-2021

Meedoen naar vermogen in de samenleving is een groot goed en de VVD is er van overtuigd dat een ieder dat kan. Maar voor de een is het wat makkelijker te bereiken dan voor een ander en zeker als er sprake is van een zorg-vraag is het belangrijk te kijken naar hoe mensen met die zorgvraag mee kunnen doen. Het uitgangspunt, wat kan wel en waar is extra ondersteuning bij nodig zo licht als kan en zo zwaar als moet, onderschrijven wij geheel.

En dat doen we al op verschillende gebieden, meedoen met werk, meedoen met sport en vanavond hebben we het over de combinatie met wonen. Dat is een hele brede vraag, want in deze aanpak is het geen one-size fit all en daar wil ik in mijn betoog verder op terug komen.

Als eerste de woon-component, want voorzitter kort geleden hebben we met deze raad uitvoerig gedebatteerd over de Zwolse woningmarkt en voor de VVD is die uitkomst nog steeds dat we meer en sneller moeten bouwen. Voor mensen die wat ouder worden met een bijkomende zorgvraag is het fijn dat ze mee kunnen blijven doen. Er is sprake van onvoldoende doorstromingsmogelijkheden naar beschikbare zorgwoningen waardoor ze op hoge kosten gejaagd worden door het moeten aanpassen en verbouwen van hun eigen woning. De ambities voor zorgwoningen zijn mooi en we vragen de wethouder wat er op dat punt al concreet extra gebouwd is met de corporaties en marktpartijen?   

De VVD zou ook nog aandacht willen vragen voor de beschreven groep jongeren die als ze 18 worden uit de jeugdzorg gaan en het dan zelfstandig moeten oppakken. Is jeugdzorg in dit programma voldoende aangesloten om jongeren daar op voor te bereiden en de overgang zo goed mogelijk te laten lopen?

Voorzitter in het programma lezen we dat er altijd een goede verdeling in wijken moet zijn zodat er voldoende draagkracht in een wijk is. Er is een beschreven aanpak hoe zo’n traject voor een wijk zou moeten lopen namelijk de ‘welkom in mijn wijk-aanpak’. Op de site van de gemeente staat te lezen over deze aanpak dat het een zich ontwikkelende aanpak is en daar gaat mijn vraag aan de wethouder over. We hebben een toezegging gekregen dat er een evaluatie van deze aanpak opgesteld zou worden wat bij de laatste bijpraatsessie nog bevestigd is. We hebben nog geen evaluatie gezien, dus we zouden graag willen weten wanneer we die dan kunnen ontvangen? En als vervolgvraag daarop, hoe deze vervolgens een uitwerking kan vinden in de toepassing ervan binnen dit programma?

We lezen veel partijen waar mee samengewerkt wordt op het gebied van huisvesting, zorg en hulpverlening en gezien het onderwerp is dat te verwachten. Echter missen wij wel een aantal partners in dit programma. We lezen geen afstemming met bijvoorbeeld politie en OM. De afgelopen jaren zijn er een aantal onveilige situaties geweest, zoals bij het leger des Heils en onlangs nog de levensgevaarlijke brand aan de Hoogstraat. Buren kunnen het slachtoffer worden als de zorgondersteuning niet toereikend is en als het OM, de politie en de burgemeester niet goed aangehaakt zijn. Ook voor een draagvlak in de wijk is de component veiligheid en voldoende aansluiting met deze partijen van belang. Daarom vinden wij het vreemd dat dit onderdeel compleet niet aan bod komt in de nota. Wat is de visie van het college hierop en kan de wethouder toezeggen met een aanvullende uitwerking hierover te komen om dit belangrijke aspect voor de veiligheid maar ook acceptatie van dit soort woonvormen te helpen?  

Voorzitter ik rond af zoals ik ook begon, meedoen naar vermogen zou voor iedereen het streven moeten zijn, ook als er extra uitdagingen zijn op dat gebied. We lezen in dit programma voldoende terug om daar op in te zetten, wetende dat we nog een aantal belangrijke onderdelen hebben waar stappen in gemaakt kunnen worden zoals de beschikbaarheid en veiligheid die ik het heb besproken.

Terug