Wat we in 2023 hebben bereikt

Wat we dit jaar hebben bereikt..png

Door Branco Schoenaker op 27-12-2023

Het afgelopen jaar is de VVD druk bezig geweest om te bouwen aan een veiliger, mooier en beter Zwolle. We hebben verschillende dingen behaald van veilige kruisingen tot aan meer zichtbaarheid voor onzichtbare beperkingen. Lees hier het overzicht van al onze behaalde doelen.

Zichtbaarheid voor niet zichtbare beperkingen.

Wij willen zichtbaarheid voor niet zichtbare beperkingen. Daarom hebben wij een motie ingediend die het college verzoekt om ervoor de zorgen dat alle medewerkers van de gemeente Zwolle weten dat mensen die deze ketting dragen een onzichtbare beperking hebben. Zo kunnen zij daar rekening mee houden en wordt hierdoor de gemeente een stuk toegankelijker. 

Meer veiligheid op onze wegen.

We hebben ons ingezet voor meer veiligheid op onze wegen, met name verkeerskruispunten. Zo hebben we vragen gesteld over de veiligheid bij de rotonde Rijnlaan / Eemlaan. Ook hebben wij ons aandacht gevraagd voor meer veiligheid bij de uitrit van de oude mars naar aanleiding van een petitie. Hiervoor hebben wij schriftelijke vragen gesteld voor de uitrit bij de oude mars. 

Meer inspraak van inwoners.

De parkeerstrategie is een belangrijk onderwerp voor alle inwoners in de stad. Daarom is het noodzakelijk dat er breed draagvlak is voor deze maatregelen. We hebben een motie ingediend die het college verzoekt om de mening van bewoners en ondernemers aantoonbaar mee te nemen en te zoeken naar breed draagvlak.

Meer beweging in de Zwolse binnenstad.

Op 17 juli 2023 hebben wij een motie ingediend die het college verzoekt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het creëren van beweegroutes en de uitkomsten hiervan te betrekken bij de plannen voor het ontwikkelen van het Noorderkwartier.