Waarom geen carbid in het Ittersummerpark?

Carbidschieten.jpg

Door Monique Bakker op 05-12-2016

Het College stelt voor om carbidschieten in het Ittersummerpark niet langer mogelijk te maken op oudejaarsdag vanwege 'te weinig animo'. De VVD denkt dat er wel degelijk Zwollenaren zijn die hun oudejaarsdag doorbrengen met carbidschieten in het Ittersummerpark en stelt hierover schriftelijke vragen. 

Carbidschieten wordt vermeld op de lijst immaterieel nationaal erfgoed en is een mooie traditie waar wij ook in Zwolle graag ruimte voor geven. Daarom stelt u voor om twaalf gebieden aan te wijzen waar carbidschieten op 31 december, tussen 10.00 en 18.00 uur onder bepaalde condities wordt toegestaan. Echter, voor de komende oudejaarsdag kiest u er voor om carbidschieten in het Ittersummerpark niet langer toe te staan. In De Stentor (d.d. 3 dec. ’16) stelt een woordvoerder dat ‘contact met de wijkbeheerder en de wijkagenten uitwees dat er geen gebruik van de locatie Ittersummerpark wordt gemaakt’.

Echter, in ditzelfde artikel is verontwaardiging hierover te lezen door buurtbewoners. En ook op internet[1] is een filmpje te zien waarin Zwollenaren hun oudejaarsdag doorbrengen met carbidschieten in het Ittersummerpark. Dit brengt de fractie van de VVD tot de volgende vragen: 

  • Heeft het College kennisgenomen van het Stentorartikel waarin Zwollenaren aangeven juist wel gebruik te maken van het Ittersummerpark als locatie om carbid af te schieten;
  • Zijn er naast het zogenaamde ‘gebrek aan animo’ ook veiligheidsargumenten te geven voor het niet langer aanwijzen van het Ittersummerpark als locatie om carbid af te schieten;
  • Zo nee, is het College bereid haar besluit te heroverwegen en het Ittersummerpark alsnog aan te wijzen als locatie waar carbidschieten mogelijk is.

Wij verzoeken u – gelet op de vaststelling van de verordening tijdens de raadsvergadering van 19 dec. – onze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


[1] http://www.destentor.nl/regio/zwolle/video-zwollenaar-verbaasd-wij-knallen-hier-wél-met-carbid-1.6702620