VVD wil ontruiming kraakpanden

KraakpandSchoolstraat_kopie.jpg

Door Thom van Campen op 04-02-2015

De woningbrand in het gekraakte pand aan de Schoolstraat laat opnieuw zien dat illegale bewoning en veiligheid volstrekt niet samengaan. Ook de wetgever heeft met de sinds juli 2010 geldende wet kraken en leegstand deze vorm van diefstal afgekeurd. De wet biedt de mogelijkheid om hiertegen op te treden.

In antwoord op schriftelijke vragen van de VVD in 2012 gaf u aan dat u geen directe aanleiding zag om de kraak van de gemeentelijke panden aan de Schoolstraat en de Kanonsteeg te beëindigen. Ook stelde u dat voor beide herontwikkelingsgebieden gesprekken werden gevoerd met een projectontwikkelaar.  Een ontwikkeling zou aanleiding vormen voor beëindiging van de kraak. De VVD Zwolle heeft hierover de volgende vragen:

  • Is het College met de VVD van mening dat met deze brand aan de Schoolstraat ontegenzeggelijk is bewezen dat illegale bewoning en veiligheid niet samengaan;
  • Indien ja, bent u bereid zo spoedig mogelijk alle juridische procedures te verkennen en in gang te zetten om al het gekraakt gemeentelijk vastgoed te ontruimen;
  • Indien nee, waarom niet;
  • Wat is de laatste stand van zaken van de herontwikkeling van zowel het gebied rondom de Schoolstraat en de Kanonsteeg;
  • Is de gemeente – naast de panden aan de Schoolstraat en de Kanonsteeg – verder nog in het bezit van gekraakt vastgoed?

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de beantwoording op onze vragen door het College van Burgemeester en Wethouders.