VVD wil effectiever aanpak van misbruik zorggelden

foto_WZCO_zorgfraude.jpg

Door Monique Bakker op 29-10-2019

Misbruik van zorggeld moeten we aanpakken omdat het onverteerbaar is dat geld voor de zorg niet naar de zorg gaat. Dat zei raadslid Johran Willegers in het raadsdebat over zorgfraude op 28 oktober. De VVD wil meer acties om louche zorgcowboys uit de stad te weren. Lees hier de complete bijdrage.

"Als je in onze stad ondersteuning nodig hebt, moet je zeker weten dat je goede en liefdevolle zorg krijgt. Dagelijks zijn er in Zwolle vele professionals die het zorgen voor anderen als hun roeping zien. Daar zijn we trots op en daar hebben die zorgbehoevende Zwollenaren een beter leven door.

Daarom is het onverteerbaar dat er organisaties zijn die misbruik maken van Zwollenaren. Mensen die het als een manier van snel verdienen zien. Of clubs die geld liever aan pandjes dan personen besteden. De VVD vindt dat fout.

Maar het gebeurt nog wel. Daar moeten we dus wat aan doen. Daarom is dit debat geagendeerd. Om naar aanleiding van de situatie bij de WZCO eens met elkaar na te gaan of we wel genoeg instrumenten hebben zeker te weten dat geld voor de zorg wel echt naar de zorg gaat en om zorgcowboys de deur te wijzen zodat Zwollenaren met liefdevolle zorgprofessionals in aanraking komen.

Allereerst een compliment aan deze wethouder dat hij dit serieus neemt. De VVD heeft in het verleden veel aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Met zwarte lijsten in de Jeugdhulp, naming and shaming van malafide zorgorganisaties en een three-strikes-and-you’re-outsysteem om bij herhaalde fouten contracten voortijdig te kunnen ontbinden. Verkeerde clubs hebben te lang in de duisternis van ontkenning kunnen opereren. Dat het College daar nu het zoeklicht op laat schijnen is zeer goed.

De wethouder gaat aan de bak met het effectiever en efficiënter toezicht. Daarbij legt hij ook de verbinding met ondermijning. Kan de wethouder meer vertellen over wat voor misstanden hij tegenkomt? En kan hij toelichten op welke wijze er sprake is van vermenging van zorgorganisaties en de onderwereld? De politie omschrijft ondermijning zelf treffend als een “sluipende bedreiging van de integriteit” en “innesteling van criminele fenomenen in buurten”. Kan hij vanuit die bril omschrijven waar volgens hem nu de grootste prioriteit ligt om deze boeven te weren?

De wethouder is bezig met een actieplan. De VVD wil graag bepaalde maatregelen in het actieplan terugzien en onderzocht hebben.

Als jij als zorgaanbieder een contract hebt met de gemeente en via dat contract zorg levert, noemen we dat Zorg in Natura. Nu hebben we gehoord dat dit soort aanbieders door slechte kwaliteit of fraude soms geen contract meer krijgt bij de gemeente. Maar dat zij via een constructie in het Persoonsgebonden Budget, PGB, waar de zorgvrager veelal zelf over gaat, alsnog in onze stad actief zijn. Maar dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dit mag echter nog wel gewoon. De VVD wil daarom dat we die regels veranderen. In Twente gebeurt dit en onze fractie ziet voldoende ruimte in de wetgeving[1] om op basis van eisen die de gemeente kan stellen aan de kwaliteit dit voortaan te voorkomen. Zo staan de ambtenaren die hier dagelijks mee bezig zijn vele malen sterker tegenover zo’n club. Kortom, ben je eenmaal door slechte kwaliteit of frauduleus handelen aan de kant gezet, dan mogen Zwollenaren niet meer bij jouw zorgbedrijfjes terecht kunnen. BV-naamswijzigingen of andere slinkse structuren moeten we aanpakken. Onze fractie overweegt hier een motie.

Het hernoemen van je zorgbedrijf en zo via slinkse wijze het weer proberen, is misschien maar één van de onbedoelde mogelijkheden in ons Zwols beleid. We willen de wethouder daarom vragen in zijn actieagenda een fraudetoets voor het complete Zwolse zorgbeleid, alle verordeningen etc uit te voeren. Laten we eens kijken waar de zwaktes zitten om zo effectiever zijn in het weren van zorgcowboys.

Ook bij de besteding van zorggelden, gaat het mis. Denk aan de situatie met de WZCO. Het College doet onderzoek woon-zorgconstructies bij meerdere aanbieders. Zijn daar reeds uitkomsten bekend? We vinden het onwenselijk dat zorggeld naar te dure woningen op te dure locaties gaat terwijl totaal niet past bij de inkomens van de cliënten en niet bijdraagt aan betere zorg. Sterker nog, het is geld voor de zorg, dat helemaal niet naar de zorg gaat.

Daarnaast wordt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort door de Kamer de optie van een bibob-procedure uitgebreid naar zorgaanbieders. Een fantastische verbreding. Is de wethouder hier al van op de hoogte? Op die manier kunnen we de herkomst van financieel vermogen onderzoeken en zo hopelijk rotte appels opsporen en weren. Wil de wethouder dit volgen en zodra het kan onderdeel van beleid maken?

Als laatste punt weten we dat je tegen eigenaren van zorginstellingen waar fraude heeft plaatsgevonden een beroepsverbod kunt opleggen. Dat kan de gemeente natuurlijk niet zelf, maar we kunnen wel samenwerken met OM, NZa en Inspectie om te zorgen dat we actief informeren over fraudeurs en zo onszelf, maar ook andere gemeenten behoeden voor zo’n louche type.

Ik rond af. Veel liever praat onze fractie over fantastische mensen die met zo veel liefde onze ouders of kinderen helpen. Maar die waardering mag niet leiden tot blindheid en naïviteit voor de boeven die helaas veel te veel hun gang hebben kunnen gaan. Het is tijd snel de gereedschapskist van de gemeenten en handhavers vol te stoppen om fraudeurs anderen die misbruik maken van zorggeld aan te pakken.

Mensen krijgen anders niet de zorg of ondersteuning waar ze recht op hebben. Of dit nu door verkeerde besteding van zorggeld is, regelrechte fraude of ondermijning. Dat staan we in ons Zwolle niet toe."

 


[1] De gemeente kan eisen stellen aan de kwaliteit van het pgb via de toets vooraf (“vergewisplicht”). De gemeente kan in beleidsregels de kwaliteitscriteria nader uitwerken. Zo weet een budgethouder beter wat de toetscriteria van de gemeente zijn. Daar kunnen ook categoriale eisen onder vallen.