VVD wil de beste lokale omroep voor Zwolle

media.jpg

Door Monique Bakker op 29-10-2019

Zwolle verdient de beste lokale omroep. Hoewel het debat op 28 oktober ging over het voorgestelde programmabeleidsbepalende orgaan van RTV Zwolle FM, heeft raadslid Schelto Bus de discussie breder getrokken. Lees zijn bijdrage hieronder.

"De Zwolse raad wordt verzocht positief te adviseren over het voorgestelde programmabeleidsbepalende orgaan (ofwel pbo) van RTV Zwolle FM, de huidige lokale publieke omroep. En dit advies zou naar het Commissariaat voor de Media moeten gaan.
Het commissariaat controleert de publieke omroepen. Zo is het vastgelegd in de Nederlandse wet.
Volgens de voorliggende nota is het pbo nu wel representatief, en onafhankelijk.
En dit willen wij op zich wel geloven.

Maar voorzitter, wat is nu eigenlijk het echte probleem? Waar zouden we het vanavond over kunnen hebben?
Het pbo, conform het enige beslispunt van de nota?
Ik wil het graag breder trekken. De VVD wil een goede lokale media. Radio, televisie en internet spelen een belangrijke rol bij het informeren van de Zwolse samenleving.
En voorzitter, er is hier wel iets aan vooraf gegaan. Vorig jaar november nog oordeelde deze raad dat de lokale omroep onvoldoende uit de verf komt. Er is toen zelfs het commissariaat verzocht de licentie in te trekken. Dat is niet mogelijk gebleken.
De publieke omroep krijgt subsidie. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. We hebben er recht op, te zien wat er met ons geld gebeurt. Dus wat krijgen we er voor terug?
Heeft de publieke omroep laten zien of bepaalde doelen zijn bereikt?

Voorzitter, de huidige licentie termijn loopt volgend jaar af. En daar wil ik dan ook verder op ingaan. Voor 25 november 2019 reeds, start de aanmelding voor een nieuwe aanwijzingsperiode.
Zijn er misschien ook al andere gegadigden? Vraag aan de wethouder.

Hoe gaan we de nieuwe aanvragen beoordelen? Want alleen op een pbo lijkt ons te mager. Kunnen we straks een weloverwogen juiste keuze maken?
Voor de VVD zijn vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zeer belangrijke waarden. Dus als politicus sta ik hier een beetje ongemakkelijk in, maar uiteindelijk is het belastinggeld en willen we kwaliteit voor onze stad.

Het is met de laatste aanwijzing niet allemaal perfect verlopen. Wat kunnen we daarvan leren?
Komt er een plan van aanpak? Vraag aan de wethouder.

Voorzitter,
Er bestaat een keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Zij hebben 20 criteria opgesteld waar men een omroep ook op zou kunnen beoordelen.
Tevens heeft het VNG beleidsinstrumenten voor lokale omroepen. Er wordt aangegeven dat het ons vrij staat, naast een pbo, extra voorwaarden te stellen. Een bepaalde (hogere) ambitie te hebben voor de lokale omroep.
Criteria zoals:
Op wie is de omroep gericht? Misschien ook gemeentegrens overstijgend. Of samenwerking?
Goede dekking van redactionele aandacht voor burgers, straten, buurten.
Voldoende duiding, verdieping, opinie vormend?
Dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws en informatie.
Interactie en participatie van burgers en groeperingen.
En zo zijn er nog meer. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar men zou daar een selectie aan criteria uit kunnen kiezen om vervolgens beter te kunnen toetsen of de lokale (toekomstige) omroep hieraan voldoet. Een soort checklist.

Gaarne een reactie van de wethouder op het voorgaande.

Voorzitter, ik sluit af.
De VVD kan in principe instemmen met het beslispunt.
Maar belangrijker is dat wij uiteindelijk een goede keuze kunnen maken. Dat we de beste lokale publieke omroep mogen krijgen. En daar missen we nu nog iets.
Ik zie de reactie van de wethouder tegemoet."