VVD wil actieplan voor meer vaccinaties

vaccinatie.jpg

Door Johran Willegers op 19-08-2019

In Zwolle moet een actieplan komen om de vaccinatiegraad te verhogen. In schriftelijke vragen roept raadslid Johran Willegers het College op om dit op te gaan stellen. "Het is erg genoeg dat je door vaccinaties te weigeren je eigen kinderen in gevaar brengt, maar het kan ook grote schade aan anderen berokkenen, dat hebben we deze zomer weer gemerkt met mazelenuitbraken." 

Steeds meer gemeenten nemen initiatief om de vaccinatiegraad weer op peil te krijgen. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad. Veenendaal volgt deze week gemeenten als Barneveld, Utrecht en Den Haag. In Zwolle ligt de vaccinatiegraad net onder de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen en in enkele omliggende gemeenten zijn de percentages helaas nog lager. De VVD wil actie en stelt daarom de volgende vragen:

  1. Heeft het College kennisgenomen van het artikel Gemeente Veenendaal zet in op meer vaccinaties (Reformatorisch Dagblad, 13 augustus 2019)?[1]
  2. Is het College met de VVD eens dat in 2019 het te gek voor woorden is dat er mazelenuitbraken zijn en dat ouders zich zorgen moeten maken voor de veiligheid van hun baby’s en peuters op de kinderopvang?
  3. Op welke wijze is er voor aanstaande en nieuwe ouders voorlichting? Op welke manier kan die voorlichting verbeterd worden en kunnen spookverhalen voorkomen worden?
  4. Kan het College toelichten welke maatregelen de gemeente neemt met betrekking tot de vaccinatiegraad? En welke acties onderneemt de GGD om ook voor andere gemeenten in de GGD-regio de vaccinatiegraad te verhogen? Vindt het College de genomen acties voldoende, met het oog op het feit dat de vaccinatiegraad ondermaats is?
  5. Wat is de inzet van Zwolle als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD IJsselland op vaccinatiebeleid? Wil het College vanuit deze rol pleiten voor een vaccinatiegraad boven de WHO-norm van 95 procent in alle gemeenten binnen de GGD IJsselland?
  6. Wat doet Zwolle in haar rol van toezicht op de kinderopvang en het uitvoeren van de wettelijke verplichte GGD-inspecties? Hoe wordt met kinderopvangorganisaties gewerkt aan beleid dat bijdraagt aan de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad?
  7. Vindt het College net als de VVD dat we Zwollenaren en zeker kinderen, koste wat kost moeten beschermen en dat vaccinaties hier ontegenzeggelijk aan bijdragen?
  8. Is het College op de hoogte van het rapport 'Prikken voor elkaar' met oplossingsrichtingen om de veiligheid op de kinderopvang te garanderen en wat is het oordeel van het College hierover? Bij welke van de handelingsopties ziet het College een rol voor zichzelf en bij welke opties aanleiding om daarover in gesprek te gaan met kinderopvangorganisaties?
  9. Is het College bereid om met betrokken maatschappelijk partijen, professionals en gemeenten te komen tot een actieplan om de vaccinatiegraad in Zwolle en GGD-regio IJsselland te vergroten, en daar bijvoorbeeld te kijken naar betere voorlichting en een vaccinatie-eis voor kinderopvang? Zo ja, wanneer wordt de Raad daar naar verwachting nader over geïnformeerd? Zo nee, waarom niet?