VVD vraagt naar ontbreken excellente scholen in Zwolle

21321500371_278d5dffd4_z.jpg

Door Johran Willegers op 24-01-2017

Zwolle telt geen nieuwe excellente scholen. Dat leest de VVD-fractie in het artikel Scholen laten excellente predicaat links liggen (de Stentor, 24-1-2017). Dit terwijl er 54 excellente scholen bij zijn gekomen. De VVD is een groot voorstander van excellente scholen en vindt het teleurstellend dat onze stad buiten de boot valt.

"Als ouder wil je dat er voor je kind de mogelijkheden zijn om een school te kiezen die het best bij je zoon of dochter past. Het excellente predicaat geeft die mogelijkheid,” aldus raadslid Johran Willegers. Wat de VVD betreft profileert Zwolle zich in het basisonderwijs als sterke onderwijsstad en is het streven dat basisscholen in onze stad ook het predicaat ‘excellent’ krijgen.

De VVD ziet dat ook op scholen zonder excellent keurmerk keihard gewerkt wordt voor goed onderwijs en het ontbreken van Zwolse scholen in het excellente lijstje zegt wat de VVD betreft dan ook niets over de toewijding van de docenten in onze stad.

Maar wanneer hun harde werk wel resulteert in een excellente status worden deze scholen beloond. Dit biedt de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling van Zwolle als onderwijsstad en al die kinderen hun toekomst. Het ontwikkelen van je talenten om het uiterste te kunnen halen uit het potentieel dat je in je hebt, is van groot belang. Voor kinderen zelf en uiteindelijk voor Zwolle als geheel. Willegers: “Het zou eeuwig zonde zijn als onze stad die kans laat liggen.”

Daarom stelt de VVD de volgende vragen aan de wethouder Onderwijs.

  1. Heeft de wethouder kennis genomen van het bericht Scholen laten excellente predicaat links liggen?

  2. Wat vindt de wethouder van het feit dat geen enkele Zwolse school als excellente school wordt aangemerkt?

  3. Wat zijn de ambities van het college op het gebied van excellente scholen in onze stad?

  4. Is er in de contacten met scholen en de betreffende koepelorganisaties contact over de excellente school? Waren er ambities bij scholen om het predicaat excellent te halen? Zo ja, kan het college toelichten waarom dat niet is gelukt. Zo nee, waarom zijn die ambities er niet en zijn die niet gestimuleerd. En heeft het college scholen die wel voor de excellente status gingen ook ondersteund? 

  5. Tot welke actie is het college bereid om het aantal excellente scholen in Zwolle te laten stijgen? Op welke manier wil het college dit vormgeven en op welke termijn?