VVD roept college op Peakz Padel te faciliteren in hun zoektocht naar een alternatieve locatie.

Ontwerp zonder titel (4).png

Door Branco Schoenaker op 18-06-2023

Bij het raadsplein op 5 juni 2023 heeft Annemee van de Klundert namens de VVD een aantal vragen gesteld ten aanzien van een vervangende locatie voor Peakz Padel.

Achtduizend mensen maken met plezier gebruik van de padelbanen in de IJsselhallen. Door de sloop van de IJsselhallen raken zij op korte termijn hun padel-locatie kwijt zonder zicht op een alternatief. De VVD vindt dit niet wenselijk. Sport draagt bij aan de gezondheid en welzijn van onze inwoners en zij heeft daarom het college gevraagd actief te faciliteren en mee te denken over een overbruggings-locatie totdat er een definitieve locatie is gevonden.

Eerder heeft de VVD hier schriftelijke vragen over gesteld en tijdens het besluitvormend Raadsplein van 30 mei heeft Annemee, namens de fractie, een aantal aanvullende vragen gesteld:  

 

  1. Kan het college onderzoeken of de Bogenhal een mogelijkheid is voor de padelbanen om naar toe te gaan?
  2. De Rode Loods in de spoorzone zou ook een mogelijkheid kunnen zijn ter overbrugging, kan het college aangeven of die locatie in het onderzoek meegenomen is of kan worden?
  3. Kan het college bevestigen dat ze zich maximaal faciliterend opstellen mee te denken in een oplossing voor de 8000 padellers in Zwolle?
  4. Wil de wethouder actief aan de raad terugkoppelen of er zicht is op het kunnen blijven padellen in Zwolle