VVD over voorstel komst azc: geen overhaaste besluiten, maar eerst naar de stad luisteren

waterschap.png

Door Johran Willegers op 13-01-2016

De VVD heeft kennis genomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de komst van een azc in Zwolle. De VVD hecht aan een zorgvuldige procedure waarbij geluisterd wordt naar betrokken bewoners en ondernemers en waarbij met hen gewerkt wordt aan een kraakhelder plan dat de beheersbaarheid en veiligheid waarborgt. Alleen op die manier kan samen met de stad, open en transparant op basis beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak een besluit over dit belangrijke onderwerp genomen worden.

Eerst naar de stad luisteren

Gemeenten hebben een grote opgave om een deel van de verantwoordelijkheid te nemen in de wereldwijde onzekerheid en onrust die heerst. Zwolle heeft dat reeds ruim een jaar gedaan door het verschaffen van noodopvang en het zorgen voor een goed welkom voor deze vluchtelingen waarmee gehoord werd gegeven aan een dringende behoefte.

Die behoeftes zijn niet minder geworden. De komst van een azc is een nieuwe stap die de fractie wil beoordelen langs de lat van beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak. Daarvoor heeft het college van B&W belangrijke informatie verschaft. Maar ook naar omwonenden, betrokkenen en overige Zwollenaren moet goed geluisterd worden.

Daarnaast moet het college van B&W nog een beheersbaarheidsonderzoek afronden en met de buurt in gesprek gaan. Pas in april zal de gemeenteraad het debat aangaan over de komst van een azc. De VVD vindt daarom dat de definitieve standpuntbepaling alleen maar kan plaatsvinden als alle relevante geluiden zijn gehoord. Dat doet recht aan de betrokkenen en het maatschappelijke belang dat de politiek aan dit onderwerp moet hechten.

Het voorstel

Het college van B&W stelt voor om voor een periode van maximaal 15 jaar voor 600 (tot maximaal 800) asielzoekers een azc te vestigen. Dit azc kan op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2017 open gaan.

Na eerder onderzoek is de locatie van het waterschap aan de Dokter van Thienenweg 1 door de gemeente en het COA beoordeeld als de meest passende locatie in Zwolle. Na gesprekken met de omwonenden en andere betrokkenen de haalbaarheid en beheersbaarheid van het vestigen van een azc in Zwolle onderzocht. Dat laatste deel van het onderzoek wordt in februari afgerond zodat de raad in april een besluit kan nemen.