VVD fracties in gemeenten en provincies bevragen colleges over misgelopen subsidieaanvraag

Binnenvaartschip.jpg

Door Thom van Campen op 31-07-2015

‘Port of Zwolle ziet 56 miljoen ontglippen’, kopte De Stentor op 28 juli jl. naar aanleiding van de afgewezen subsidieaanvraag van de aan het IJsselmeer gelegen provincies en gemeenten bij de Europese Unie. De subsidie zou bedoeld zijn voor verbreding van de Kornwerderzandsluizen in de Afsluitdijk. Hierover stellen de VVD-fracties in de gemeenteraden van Zwolle, Kampen, Meppel en de VVD in de Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe hun colleges schriftelijke vragen.

Namens de Port of Zwolle-gemeenten meldt een woordvoerster dat ‘de afwijzing teleurstellend is, maar geen reden om het bijltje erbij neer te gooien (…) dit project is nu afgewezen mede omdat andere projecten verder waren in de uitvoering’[1]. De VVD-fracties in de gemeenteraden van Zwolle, Kampen, Meppel en de VVD in de Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe hechten grote waarde aan het economisch belang van Port of Zwolle. Zeker nu het kabinet wil dat steeds meer goederentransport van de weg naar transport over water en spoor gaat. Daarom stellen alle fracties hun colleges de volgende vragen:

  • Is door Port of Zwolle vooraf rekening gehouden met een eventuele afwijzing van de subsidieaanvraag voor het verbreden van de Kornwerderzandsluizen;
  • Wat zijn de financiële, programmatische en kwalitatieve consequenties van de afwijzing van de subsidieaanvraag voor Port of Zwolle;
  • Deelt het college de mening van de VVD fracties in Zwolle, Kampen, Meppel, Overijssel en Drenthe dat gezien het grote economische belang voor Port of Zwolle niet alleen de provincie Friesland, maar ook de aan Port of Zwolle verbonden provincies en gemeenten voortrekkers moeten zijn van het Kornwerderzandproject;
  • Kunt u een programmatisch overzicht/tijdspad geven van de voltooiing van de totstandkoming van het gemeenschappelijk havenbedrijf Port of Zwolle, toegelicht met de bijbehorende economische ambitie en de economisch toegevoegde waarde van voltooiing van het Kornwerderzandproject?

 [1] ‘Balen om mislopen EU-miljoenen’. In: De Stentor, 28 jul. 2015