Vuurwerk in Zwolle

Vuurwerk_zwolle.jpg

Door Monique Bakker op 14-06-2020

Liever geen nieuwe regels, maar handhaving van bestaande regels. Thom debatteerde op 2 juni 2020 over Vuurwerk in Zwolle. Wij zijn blij dat het college investeert in extra handhavingscapaciteit tijdens de jaarwisseling. We zouden graag zien dat de BOA’s worden uitgerust met bijvoorbeeld bodycams en dat meer wordt gekeken naar vrijwillig vuurwerkvrije zones. Lees de hele bijdrage van Thom hieronder:

"Het voelt wat onwennig om op een dag waarop de mussen van het dak vallen te spreken over een midwinters hoogtepunt. Maar een gezellige en veilige jaarwisseling vraagt nou eenmaal een zorgvuldige voorbereiding. Voor de Zwolse VVD is naast bubbels en oliebollen vuurwerk het gouden randje van de jaarwisseling. Onder een kleurrijk verlichte hemel, met familie en vrienden proosten op het nieuwe jaar is een fantastische Nederlandse traditie!

Als liberalen verbieden wij liever niet. Echter, de wetgever heeft beslist dat knal- en pijlvuurwerk niet langer is toegestaan. Frustrerend, maar helaas nodig om het excessieve geweld en de hufterigheid die de afgelopen jaren tegen onze hulpverleners en politieagenten lijkt toe te nemen een halt toe te roepen. De VVD kan dan ook van harte instemmen met het voorstel om meer handhavingscapaciteit in te zetten bij de jaarwisseling. We vragen de burgemeester ook of onze BOA’s voldoende uitgerust zijn om te kunnen handhaven, of dat zij bijvoorbeeld voorzien kunnen worden van bodycams. Oud en nieuw moet gezellig zijn en geen gevecht.

Ook dat het college vol inzet om die boodschap al vroeg tussen de oren van jonge Zwollenaartjes te krijgen kan rekenen op onze instemming.

Eerder spraken we in deze Raad over de mogelijkheid van vrijwillige vuurwerkvrije zones. Die blijken niet te werken - ‘het heeft relatief weinig gedaan’, zegt het College daarover. Effectiever was de pilot met verplichte vuurwerkvrije locaties. In aanloop naar de komende jaarwisseling gaat het college nu onderzoeken of, en zo ja waar op een aantal kwetsbare locaties verplichte vuurwerkvrije zones zouden moeten worden ingericht. Daarover heeft de VVD nog wel enkele vragen en opmerkingen.

Voor het al dan niet verbieden van vuurwerkgebruik op bepaalde locaties is het essentieel om mee te wegen dat het tijdvak waarbinnen vuurwerk, wat legaal is toegestaan, al zeer nauw is: 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. We lezen in de enquete dat ervaren overlast voornamelijk plaatsvindt buiten dat tijdsvenster. Neemt het College deze belangrijke nuance expliciet mee bij het vervolgonderzoek naar locaties? Niet het instellen van nieuwe regels, maar handhaving van bestaande regels is hier de oplossing. Graag een reactie van de burgemeester.

Een verbod is een ingrijpend instrument. Het College concludeert dat de vrijwillig vuurwerkvrije zones ‘weinig hebben gedaan’, maar de VVD leest in het onderzoek ook dat initiatiefnemers niet kwamen tot afspraken met buren, er vonden geen gesprekken en overleggen plaats. Daarbij lezen we ook dat bij het woonzorgcentrum, dierenpension en een van de woonadressen toch minder overlast werd ervaren. Daarom vraagt onze fractie de burgemeester, of hij in het kader van proportionele inzet van handhavingsinstrumenten bereid is om alvorens over te gaan tot het instellen van verplichte zones, toch eerst varianten van vrijwillige zones te onderzoeken - waarbij nadrukkelijk wel afspraken worden gemaakt?

Vuurwerk hoort bij de Nederlandse jaarwisseling, de VVD is blij dat die traditie in Zwolle gewoon blijft bestaan. Dat die traditie verandert begrijpt onze fractie ook. Politie en hulpverleners moeten hun werk kunnen doen en niet worden geconfronteerd met hufterigheid. Ook zijn we blij dat Den Haag compensatie gaat bieden voor kleine vuurwerkondernemers die worden geraakt door het knal- en vuurpijlenverbod. Zo maken we er samen een gezonde en veilige jaarwisseling van! We zien uit naar de antwoorden op onze vragen."