Vrije horecasluitingstijden in Bruisend Zwolle

Afbeelding1.jpg

Door Monique Bakker op 06-02-2016

In het gezamenlijk opgestelde initiatiefvoorstel ‘Bruisend Zwolle’ stellen de fracties van VVD, D66, SP, GroenLinks, Swollwacht, Jurgens en PvdA voor om de horecasluitingstijden in Zwolle vrij te geven. Het Zwolse vergunningensysteem is nu complex en ondoorzichtig, dus is aan vervanging toe. Voor ieder restaurant en iedere kroeg gelden nu andere sluitingstijden. De partijen in de Zwolse gemeenteraad beogen een vereenvoudiging van dit beleid. Uitgangspunt is dat de horecaondernemer zelf de sluitingstijd bepaalt, iedere dag van de week.

Lees hier het initiatiefvoorstel.

Het afgelopen jaar zijn de fracties in gesprek geweest met bewoners, bezoekers, ondernemers en de politie om te kijken we het Zwolse uitgaansleven nog beter kunnen maken dan zij momenteel al is. Naast het tegengaan van onwenselijke regeldruk is ook het spreiden van uitgaansoverlast een belangrijke reden voor de politieke partijen om de horecasluitingstijden te verruimen. Vanzelfsprekend zijn beheersbaarheid van de openbare orde en veiligheid daarbij van onmisbaar belang.

Daarom stellen de raadsfracties voor een venstertijd in te stellen tussen 04:00 en 08:00 uur voor de horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken. Daarna mogen bezoekers alleen nog naar buiten en niet meer naar binnen. De pilot met vrije horecasluitingstijden zal na een jaar worden geëvalueerd met alle betrokken partijen: horeca, bewoners, politie en de gemeente. Opgesomd stellen indieners in ‘Bruisend Zwolle’ het volgende voor:

  • een proefperiode van een jaar te starten waarin de sluitingstijden voor de horeca worden vrijgegeven in de gehele gemeente Zwolle;
  • er wordt een venstertijd ingesteld tussen 04:00 en 08:00 uur, welke geldt voor horecabedrijven die alcoholische dranken schenken binnen deze venstertijd;
  • alle horecabedrijven die na 03:00 uur geopend zijn hebben de verplichting tot het hebben van een gecertificeerde portier;
  • na een jaar wordt de proefperiode geëvalueerd. 

Het initiatiefvoorstel is op 6 februari ‘16 aangeboden aan de leden van de gemeenteraad voor politieke behandeling.