Vragen over verzet gemeenten bij uitvoering wet ‘Geen Nederlands, geen bijstand’

Van_Dale_Dictionary.JPG

Door Johran Willegers op 27-11-2015

De VVD stelt vragen over de wijze waarop de gemeente Zwolle de taaleis voor een bijstandsuitkering uitvoert. Recent bleek dat een aantal gemeenten verzet pleegt bij het uitvoeren van die taaleis. Deze wet stelt het machtig zijn van de Nederlandse taal als voorwaarde om bijstand te ontvangen. De fractie van de VVD zou het onverantwoordelijk vinden als de gemeente Zwolle in die verzetstrend meedoet.

“Het machtig zijn van de Nederlandse taal is de belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen in onze maatschappij,” zegt raadslid Johran Willegers. “Deze wet helpt mensen daarbij.” De fractie van de VVD is daarom verbaasd dat gemeenten laks zijn in het uitvoeren van de wet. Uit een artikel van het NRC Handelsblad eerder deze week bleek dat drie van de vier grootste gemeenten de wet zo minimaal uitvoeren dat je bijna kunt spreken van obstructie van kabinetsbeleid.

Willegers: “Ik hoop dat dit beleid door Zwolle zonder mitsen en maren wordt uitgevoerd. Anders zou dat zeer onwenselijk zijn.” De taaleis moet een verplicht onderdeel zijn van gemeentebeleid en komt met vaste sancties om te korten op bijstandsuitkeringen als mensen geen inzet plegen op het leren van de taal.

Het college heeft in april gezegd het uitvoeren van die taaleis en de sancties in het beleid op te nemen. Maar door deze zorgelijke landelijke geluiden wil de VVD weten wat de huidige stand van zaken is van het Zwolse beleid, of de gemeente de wet goed uitvoert, daarbij handhaaft en sanctioneert, en of de toets om het taalniveau te testen al wordt afgenomen.

De VVD vraagt verder of het college het met de fractie eens is dat we mensen die de taal niet machtig zijn de kans moeten geven om daar wat mee te doen. Tenslotte wil de VVD graag horen of het college tevens vindt dat het onwenselijk is om verzet te plegen tegen deze landelijke verplichtingen.