Voorsterpoort en evenementvoorziening

concerts-amsterdam_0.jpg

Door Monique Bakker op 12-12-2020

Een nieuwe brede eventvoorziening op de Voorsterpoort Oost, dat past bij een bruisende stad als Zwolle. Laten we nu eerst kijken waar de marktpartijen mee komen, onderzoeken waar de mogelijkheden zitten voor lokale ondernemers in de aanbesteding zodat het een plek wordt van toegevoegde waarde voor de bezoekers en de stad. Lees de hele bijdrage van Annemee hieronder:

"In een normaal jaar waren er meerdere weekenden dat ik vroeg in de ochtend op weg naar het sporten van de kinderen al vast stond rondom de IJsselhallen, omdat daar dan een event was waar zeer veel bezoekers op af kwamen. Dat geeft aan hoe events leven en hoe groot de behoefte daarin is. En wie mist het nu niet om een dag of avond met vrienden eropuit te gaan? Of verlangt naar een concert van die wereldster waar je fan van bent. Voor de VVD is het bij de nieuwe voorziening belangrijk te komen tot een plek die bijdraagt aan de beleving van deze events, de aansluiting naar de binnenstad waardoor ook de binnenstad die beleving extra kan versterken en de economische groei ambities van Zwolle, want bij een bruisende stad als Zwolle past een goede nieuwe eventvoorziening.

Voorzitter, het lijkt mogelijk wat paradoxaal om het nu te hebben over die grootschalige events. Want hoe lang het gaat duren voordat we daar weer normaal naar toe kunnen of dat er eerst nog tussenvormen denkbaar zijn is allemaal onzeker. Toch is de VVD van mening dat we juist nu wel door moeten gaan met het uitwerken, juist nu moeten vooruitkijken naar die toekomst en dit soort trajecten duren vaak wel enige tijd. Daarbij zouden we van de wethouder willen vragen of zij de raad periodiek op de hoogte kan houden van de ontwikkelingen?

In ons eerste plan ‘Ondernemen naast Corona, Zwolse aanpak’ spreken we over het voorrang verlenen aan lokale ondernemers bij aanbestedingen. En voor de VVD is dit een goed traject om dat toe te passen. Zeker bij deze ontwikkeling kunnen lokale ondernemers daar de vruchten van plukken en dat ziet de VVD als dubbele winst. Kan de wethouder bevestigen dat lokale ondernemers bij de gunningstrajecten voorrang krijgen? We overwegen een motie mocht dat nodig zijn.

Voorzitter, dan de plek die voorgesteld wordt. Een plek die een bredere gebiedsontwikkeling met zich mee brengt, die kansen biedt en een aantal uitdagingen heeft. En in het traject om te komen tot dit voorstel zijn er afwegingen gemaakt zoals we kunnen zien in de locatiebeoordeling. Daarbij kunnen we zien dat 2 locaties op een gelijke score uitkomen en kan de wethouder aangeven wat de doorslag heeft gegeven om tot de voorkeur voor Voorsterpoort Oost te komen?

Voorzitter, zoals ik al eerder aangaf biedt deze plek brede kansen en de volgende stap om deze uit te kunnen werken is nu de marktpartijen met hun plannen te laten komen zoals ook wordt voorgesteld in het tender en selectieproces. Daar moeten we wel de juiste volgorde in aanhouden, want nu al spreken over een mogelijk onrendabele top is voor mijn fractie echt veel te vroeg Kan de wethouder aangeven of ze het met de VVD eens is, dat we eerst de marktpartijen vragen met plannen te komen, voordat we al gaan praten over onrendabele toppen en dat de gemeente een faciliterende rol hierin heeft?

Voorzitter, er worden ook een aantal uitdagingen benoemd, zo wordt er een deel van het gebied beschreven met cultuurhistorische waarde. Het benutten van zo’n uniek stukje Zwolle in de ontwikkeling zou volgens de VVD meerwaarde kunnen hebben, er zijn voorbeelden uit het land waar dat juist als gebiedsbranding gebruikt is en een herkenbaar onderdeel is geworden van de ontwikkeling. Kan de wethouder aangeven of daar in de plannen naar gekeken zal worden?

Voorzitter ik rond af, samengevat ziet de VVD met dit voorstel veel ruimte voor een brede ontwikkeling voor een nieuwe eventvoorziening in Zwolle, waarbij we vooral eerst uit moeten gaan van de kansen voor marktpartijen en lokale ondernemers. De VVD ziet dit als een kans voor Zwolle om op deze plek te komen tot een mooie eventlocatie met toegevoegde waarde voor zowel de bezoekers als de stad."