Voorkom dat busbrug Zwolse graffiti-kolos wordt

Schermafbeelding_2015-03-30_om_09.49.15.png

Door Johran Willegers op 30-03-2015

Het college moet fors inzetten om er voor te zorgen dat de busbrug die over het spoor gebouwd gaat worden graffiti-vrij blijft. Een motie van de VVD Zwolle roept daar maandagavond tot op.

“Voor veel mensen die in Zwolle wonen, wordt die brug een beeldbepalende factor. Dat mag onder geen enkele voorwaarde een lelijke graffiti-kolos zijn,” zegt fractievoorzitter Aly van der Vegte. “Laat staan de duizenden mensen die onze stad bezoeken. Hun eerste kennismaking met Zwolle moet verwelkomend zijn, niet verloederd. Ons centrum kent vele prachtige parels die mensen uit het hele land naar Zwolle halen, een geslaagd bezoek begint bij een mooie eerste indruk bij binnenkomst in de stad.” 

De gemeente investeert meer dan 100 miljoen euro in de Spoorzone. Een ontwikkeling die van Zwolle het tweede OV-spoorknooppunt van Nederland maakt. Het plan van eisen voor de busbrug stelt dat deze verschoond moet blijven van graffiti, maar het bedrag voor onderhoud voor de komende jaren is relatief laag. Voor de komende 15 jaar ligt dit bedrag al vast, en de busbrug heeft zelfs een levensduur van 100 jaar. De VVD wil juist daarom graffiti als belangrijke prioriteit meenemen.

“We willen voorkomen dat er in de toekomst afwegingen worden gemaakt die verkeerd gaan uitpakken omdat er geen geld meer is voor het voorkomen en bestrijden van de verpaupering van de brug. Als we dit nu als prioriteit meenemen lopen we niet het risico dat de busbrug een muur van graffiti wordt in plaats van een constructie die bijdraagt aan Zwolle,” benadrukt Van der Vegte.

Op de raadvergadering van 30 maart zal de VVD-fractie de motie indienen die het college ten eerste opdraagt bij Prorail voor de aanbesteding hoge prioritering aan te brengen met betrekking tot de graffiti-eis. Ten tweede een graffiti-vrije busbrug als doel stelt en ten slotte dit in de beslisnota voor de raad (medio mei 2015) over het aanbestedingsproces en de beoordelingscriteria op te nemen. Daarmee wordt het uitgangspunt van een graffiti-vrije brug verankerd.

Terug