Visie Zwartewaterallee

Zwartewaterallee.jpg

Door Monique Bakker op 21-10-2020

Er worden 1000 woningen gebouwd in het gebied van de Zwartewaterallee en dat is super! Er zullen vooral appartementen worden gebouwd. Schelto heeft ook aandacht gevraagd voor de behoefte aan grondgebonden woningen. De Zwartewaterallee is een belangrijke rondweg en de verkeersintensiteit zal met deze nieuwe woningen toenemen. Schelto heeft een eerder aangenomen motie in herinnering gebracht om onderzoek te doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de rondwegen in combinatie met het bouwen van woningen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Twee fietstunnels bij de Rijnlaan en de Middelweg zouden de doorstroom kunnen verbeteren. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

Voorzitter,

Visie Zwartewaterallee. Een plan opgepakt door verschillende partijen, die gezamenlijk tot een visie gekomen zijn. Dat vinden wij bijzonder en eigenlijk wel een compliment waard naar de initiatief nemers toe.

1000 tot 1300 extra woningen rondom de Zwartewaterallee. Een welkome invulling voor de 6000 woningen, die we de komende jaren dmv. inbreiding willen realiseren.
Het zijn wel allemaal appartementen. Geen woningen met tuintje dus. De VVD wil er op attenderen dat er ook een grote vraag is naar deze grondgebonden woningen. Ook het onderwerp wat vanavond hierna wordt behandeld, de visie Oosterenk, kent hoofdzakelijk alleen appartementen. Woningen zonder tuin zouden een groot balkon moeten hebben.

De VVD gaat voor de inclusieve stad. Een stad waar voor iedereen plek is. Er is een tekort in de vrije huur sector in de prijsklasse tot ca. 1000 euro huur per maand. Volgens deze visie gaat daar ook aanbod komen. Dat is goed voor de woningmarkt doorstroming, het beslechten van het scheefwonen en het voorkomen van een nog meer verhitte woningmarkt.

Voorzitter,
Door groei van de stad, ontwikkelingen langs de Zwartewaterallee en Blaloweg (evenementenhal) zal de verkeersintensiteit toenemen. In de nota staat dat men knelpunten verwacht bij de Holtenbroekerbrug en bij kruising A28 Zwolle Noord. Projecten aan de grote buitenring, trekken een ander publiek aan als bijv. bij ontwikkelingen in het centrum of station. Daarbij komt dat in het verleden vaak geroepen is dat auto mobiliteit uit de binnenring verplaatst zou kunnen worden door verbeteringen aan de buitenring.
In het project wordt aandacht gegeven aan mobiliteit, maar een ambitie voor een hub bijv. zit er niet in. Er ligt een Omgevingsvisie én een vastgestelde Mobiliteitsvisie, waardoor wij eigenlijk wel wat extra hadden verwacht. Ik wil ook de aangenomen motie van vroem naar zoem benoemen, die vorig jaar is aangenomen. Dictum: een concrete verkenning uit te voeren teneinde de bereikbaarheid te verbeteren via belangrijke rond- en aanvoerwegen in combinatie met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.
Dus voorzitter, waarom zit de uitwerking van die visies niet in deze plannen?
Wat gaan we concreet doen om verkeerstechnisch mee te groeien met ontwikkelingen?

Voorzitter,
Wij willen het parkeren bij oa. Deltion ook benoemen. Dat zit behoorlijk vol. Bij de Obrechtstraat is een hoog gebouw ingetekend. Een markant punt. Parkeren is op de 1e verdieping en in de grond. Een slimme oplossing. Ook wordt dubbelgebruik benoemd. Kan dat ook andersom? Dat nieuwe parkeerplekken overdag voor Deltion gebruikt kunnen worden?

Dan tot slot.
Twee fietstunnels bij de Rijnlaan en Middelweg zijn zeer welkom. Verhoogt veiligheid en doorstroming. Een derde is wat ons betreft wenselijk ter hoogte van de Biesbosch/ Grevelingen. Mogelijk is daar ruimtegebrek, maar iets westelijk of oostelijk (Westerveldse Aa) is wel ruimte voor een tunnel.

Voorzitter,
De VVD is positief over deze visie. Er ligt een omvangrijk stuk, 83 bladzijden, waar op vele facetten wordt ingezoomd. Teveel om in 4 minuten te benoemen. Maar het is wel een compliment waard.
Wij zijn wel benieuwd naar het mobiliteitsvraagstuk. Hoe dit opgepakt wordt, want daar hebben nog wel een zorg.

Voorzitter, ik dank voor de aandacht.