Visie Oosterenk

oosterenk-800x500.png

Door Monique Bakker op 21-10-2020

Ook in het gebied Oosterenk worden 1000 woningen bijgebouwd. Een mooie oplossing voor de leegstaande kantoorpanden daar en broodnodig want we moeten immers bouwen, bouwen en bouwen! Schelto heeft wel aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek, met name voor de bewoners van de Wipstrik. Die hebben nu al last van geparkeerde auto's van mensen die aan de andere kant van de Ceintuurbaan moeten zijn en er dreigt nu een nog groter tekort aan parkeerplekken te ontstaan. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

Voorzitter,

Oosterenk is een gebied volop in beweging waar 200 bedrijven werk bieden aan 12000 mensen. De voorliggende visie springt in op mooie kansen die er in potentie liggen.
Een verbeterde stedenbouwkundige samenhang. Toevoeging van 1000 woningen. Het aanpakken van de leegstand (40% staat leeg). Een verdere ontwikkeling van het health innovation park. Vergroening, energieneutraal, Enz. Voorzitter, de VVD is dan ook blij met deze lijn.
Maar,
Zoals de hiervoor behandelde Zwartewaterallee is ook deze locatie gelegen aan de grote buitenring.
Ook hier daarom dezelfde constatering: Oosterenk trekt ander publiek en werkgelegenheid aan dan bijv. bij het centrum of station, waar het voor de auto slechter bereikbaar is. En vanwege mogelijke plannen auto mobiliteit te verplaatsen naar de buitenring (zie mobiliteitsvisie en omgevingsvisie), moet op dit gebied daar ruimer op ingestoken worden.
En voorzitter, dat missen wij in deze visie Oosterenk.

Wijk de Wipstrik moppert al jaren over parkeeroverlast van mensen, die bij de overkant van de Ceintuurbaan moeten zijn. In het begin is ooit besloten Oosterenk te ontwikkelen met 1 parkeerplek per 62,5 m2 kantoor. Men dacht toen dat autogebruik 20% zou afnemen. Voorzitter, het is 20% toegenomen sindsdien.

Er zijn nu ca. 3500 plekken voor 12000 arbeidsplaatsen. Er komen 1000 woningen bij en we hopen 40% leegstand weg te werken. Hoe gaan we dit oplossen? Wat kunnen we de bewoners in de Wipstrik straks vertellen?
Beste mensen in deze visie gaan we het nu echt aanpakken, uw overlast verdwijnt?
Of, Het wordt nog slechter, want op bestaande terreinen worden tzt. ook nog kantoren gebouwd (bijv. hoogte accenten).
Voorzitter, voor de VVD is dat laatste niet meer uit te leggen.

Elke vastgoed eigenaar zou hier wel willen transformeren. Het is immers een financieel interessante move.
Je zou je kunnen afragen waarom de een wel en de ander niet? Selecteren we ook op slechte energielabels van panden, die dan gesloopt zouden kunnen worden?

In het parkeeronderzoek wordt niet ingegaan op de hoeveelheid plekken. De theoretische behoefte en het aanbod in de praktijk. En hoe ziet dat plaatje er straks uit? Is er een tekort aan parkeerplaatsen en hoe groot is het tekort?
Is men bereid het tekort weg te werken? Dat vraagt mogelijk extra investering van initiatiefnemers, maar het is wel belangrijk dit gebied economisch weer vitaal te maken. Deelt de wethouder deze ambitie? Kan en wil de wethouder hierop aansturen?

Voorzitter, tot slot. De VVD staat positief tegenover deze visie, maar vindt wel dat duidelijke plannen om het parkeertekort te beslechten voorwaardelijk zijn om uitendelijk een toekomst bestendige en gezond werk en leef klimaat te verkrijgen.

Voorzitter, ik dank voor de aandacht.