Verlichting en vervuiling Wipstrik

Lantaarnpaal.jpg

Door Johran Willegers op 19-04-2017

Tijdens een rondgang in de Wipstrik hoorde de VVD van buurtbewoners zorgen over gebrekkige verlichting en een toename van de vervuiling. De fractie stelde het college schriftelijke vragen.

De fractie van de VVD is in de wijk Wipstrik huis aan huis langs geweest bij buurtbewoners en heeft gesproken over het woongenot en zaken die opvallen in de buurt. Uit ons buurtonderzoek kwamen onder meer gebrekkige verlichting van lantaarnpalen en een toename van verloedering (vervuiling) op straat naar voren als minpunten. Daarnaast ook gebreken in de bestrating en het wegdek, bijvoorbeeld aan de Herenweg. Deze zaken hebben volgens een aantal bewoners geleid tot meer inbraken en daarmee een verminderd gevoel van veiligheid.

Deze onderwerpen komen ook naar voren als knelpunten in het buurt voor buurt onderzoek en werden ze werden ook genoemd bij de wijkbijeenkomst waar de VVD bij aanwezig was. Tijdens deze wijkbijeenkomst werd aangegeven dat de lantaarnpalen (wit licht) ergens in 2018 op de planning staat voor de wijk wipstrik.

Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen:

  1. Er is inmiddels al weer lang geleden alle armaturen in Zwolle t vervangen voor LED met wit licht. Is er een reden om pas in 2018 aan de slag te gaan met de verlichting en lantaarnpalen in de wijk Wipstrik? En zo ja, wat is deze reden dan?

  2. Wat zijn de concrete plannen om verloedering tegen te gaan, een punt wat ook uit de buurt voor buurt onderzoeken naar voren komen als verslechterd ten opzichte van het eerdere rapport.

  3. Is het college voornemens extra aandacht aan de bestrating en het vervangen van het wegdek te besteden in de wijk Wipstrik? Zo ja op welke termijn denkt het college dat dit kan worden opgepakt? Zo nee waarom niet?