Unanieme instemming gemeentebegroting: VVD krijgt belangrijke toezeggingen

Schermafbeelding_2014-11-15_om_17.22.06.png

Door Johran Willegers op 15-11-2014

De begroting van de gemeente voor 2015 is vastgesteld. Alle partijen in de Zwolse gemeenteraad stemden in met de plannen voor komend jaar. “Een heel realistisch beeld voor het spannende jaar dat er aan zit te komen, waar we natuurlijk wel een aantal liberale aanvullingen op hadden” zegt fractievoorzitter Aly van der Vegte over de begroting.De VVD Zwolle kreeg veel belangrijke toezeggingen en steun voor haar moties.

“De komende jaren vragen van Zwolle een gezamenlijke inspanning, verantwoordelijkheid en gedurfde innovatie om onze economie door te laten groeien en zo te bouwen op een sterker fundament. Alleen op die manier is Zwolle klaar voor de toekomst.”  Haar bijdrage richtte zich vrijdag op de kansen die er liggen om de Zwolse economie verder te bouwen op nog een sterker fundament.

Techniek en onderwijs

“De afstemming tussen onderwijs, techniek en markt is niet langer een weg naar kansen, het is een voorwaarde voor kansen,” zei Van der Vegte in haar bijdrage. Uit gesprekken die de VVD-fractie met minister Henk Kamp (Economische Zaken) voerde, is gebleken dat Zwolle alles in zich heeft om zich te specialiseren in hoogwaardig geschoold technisch personeel. De juiste ingrediënten zijn in de stad aanwezig om de volgende succesvolle R&D-campus te worden op het gebied van technische ontwikkelingen. De VVD heeft in haar bijdrage het college gevraagd naar de visie hier op. De fractie blijft de ontwikkelingen volgen en ziet de samenkomst van techniek en onderwijs als grote kans voor onze stad.

Bijstandsfraude-aanpak wordt verbeterd

“De VVD is van mening dat fraude op bijstand in deze tijd en in deze stad die goed is voor haar minima echt niet meer kan,” aldus Aly van der Vegte in het debat. De fractie is ook erg blij met de toezegging van wethouder Nelleke Vedelaar dat zij door het land gaat kijken naar betere methoden om bijstandsfraude op te sporen. De VVD heeft in een motie daar naar gevraagd. Het bedrag oninbare fraude in Zwolle blijft stijgen en is onbetaalbaar en onaanvaardbaar. 

Voor 2015 wordt er weer 50 duizend euro extra fraude verwacht die we niet kunnen terugvorderen omdat de fraudeurs niet de middelen meer hebben om dat te doen. Het totale bedrag aan dit weggegooide geld is inmiddels 7.270.388 euro. De VVD blijft de wethouder scherp in de gaten houden zodat we zo snel mogelijk fraude kunnen opsporen en we het Zwols belastingsgeld terug kunnen krijgen.

De economie rijdt op infrastructuur

De gemeente heeft ambitievolle plannen om het gebruik van de Zwolse wegen efficiënter te maken. Die goede ambitie is geformuleerd in het programma Beter Benutten. Maar de VVD mistte nog de bewustwording ten opzichte van evaluatie en monitoring. monitoring en evaluatie. Om te zorgen dat er geleerd wordt van ervaringen en bewust wordt omgegaan met resultaten heeft de VVD in een aangenomen motie het college concrete handvatten meegegeven zodat het programma Beter Benutten optimaal wordt ingezet.

Beste kwaliteit jeugdhulp

De Jeugdhulp is een taak die vanaf 2015 in gemeentelijke handen komt. Om er voor te zorgen dat die kwaliteit goed blijft zijn zogenaamde outcome-criteria (tevredenheid, doelrealisatie en uitval) opgesteld. In een aangenomen VVD-motie is het college opgeroepen om tussentijds te rapporteren hoe zorgaanbieders scoren op die criteria. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen zorgaanbieders niet wegkomen met ondermaatse hulp aan de Zwolse jeugd.

Een gemeente moet besparen

Het Shared Service Centrum is opgericht als gemeenschappelijke regeling met de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. Het doel was om op punten van ICT, HR en services te besparen. De hoogte van die besparingen lijkt echter steeds verder terug te lopen dan aan de gemeenteraad beloofd is. Ook hier heeft de VVD met succes een motie voor ingediend die het college opdraagt met een voorstel te komen waarin de besparings- en benuttingsmogelijkheden van Shared Service Centrum mee te nemen zodat we optimaal kunnen profiteren.