Stadsbestuur breekt belofte aanpak rotonde

Kopie van Debatbijdrage Website.png

Door Branco Schoenaker op 25-03-2024

Stadsbestuur breekt belofte aanpak rotonde: VVD verbijsterd

De verkeerssituatie in Stadshagen blijft een doorn in het oog van de inwoners van Stadshagen. Ondanks beloftes van de gemeente om de verkeersdoorstroming te verbeteren, blijven bewoners dagelijks vastzitten in files. De VVD-fractie eist nu dringende actie van het gemeentebestuur om de langdurige problemen aan te pakken. De kern van de kwestie ligt bij de rotonde Eli Heimanslaan. Het gemeentebestuur had eerder beloofd hier verbeteringen aan te brengen, maar komt nu terug op deze toezegging.

De VVD-fractie is boos over het voorstel van het college om de geplande bypass te schrappen, ondanks eerdere positieve reacties van betrokkenen. Dit besluit wordt gezien als een klap in het gezicht van de bewoners van Stadshagen, die al te lang wachten op concrete verbeteringen. "Stadshagen moet bereikbaar zijn voor zowel fiets als auto, maar de realiteit is anders," aldus een woordvoerder van de VVD-fractie Niels Tol. "Al jaren wordt beloofd om de rotonde Eli Heimanslaan aan te pakken. Nu besluit de wethouder om alles te schrappen, zonder dat er een alternatief is. Dit is onacceptabel."

De VVD benadrukt dat de verkeerssituatie in Stadshagen snel moet verbeteren. Niels Tol: "Op de Jac. P. Thijsselaan wordt veel te hard gereden. Bewoners hebben een mooi plan gemaakt om de weg opnieuw in te richten, maar ook dit wordt uitgesteld. Het is tijd voor actie, niet voor vertragingstactieken." De VVD blijft aandacht hebben voor het aanpakken van onveilige kruisingen en het verbeteren van de doorstroming. Niels Tol: "We roepen het gemeentebestuur op om meer te investeren in het aanpakken van deze knelpunten. De tijd van treuzelen is voorbij."   

Tweeminutendebat

Naar aanleiding van deze de raadsnota die geagendeerd is voor directe besluitvorming heeft de VVD een tweeminutendebat aangevraagd, lees hieronder de bijdrage van Niels: 

In november 2021 heeft de gemeenteraad besloten een bypass voor het autoverkeer vast te stellen als voorkeursvariant voor het knelpunt Eli Heimanslaan – Stadshagenallee. Daarbij is voor de Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en Laan der Molens 30 km/u als eindbeeld vastgesteld. Het huidige voorstel wat voorligt vraagt de raad te besluiten om de bypass Eli Heimanslaan niet te realiseren. De VVD heeft hier verschillende opmerkingen over, lees de gehele bijdrage van Niels hier:

Iedere dag staan bewoners van Stadshagen in de file. Iedere dag is het gevaarlijk op de rotonde Eli Heimanslaan. En iedere dag is het afwachten of er een ongeluk gebeurt op de Jac. P. Thijsselaan. Al meer dan zes jaar lang eist de VVD dat er iets wordt gedaan aan deze situatie. Na jaren hebben wij als gemeenteraad in 2021 eindelijk besloten om een bypass aan te leggen op de rotonde. Als gemeente hebben we een hele duidelijke belofte gedaan aan bewoners: wij gaan dit regelen. 

Maar nu, heel plotseling, heeft dit gemeentebestuur onder invloed van GroenLinks besloten om het hele plan te schrappen. In plaats van dit knelpunt op te lossen, geven zij liever miljoenen uit aan cultuur en aan projecten als Hartstad Zwolle en een burgerberaad. Daarnaast was het plan om de Eli Heimanslaan, Jac. P. Thijsselaan en Laan der Molens opnieuw in te richten naar 30km per uur. Maar ook deze herinrichting wordt geschrapt, op een weg waar veel te hard wordt gereden. Dat heb ik afgelopen weekend nog teruggekregen toen ik met een flink aantal bewoners heb gesproken. Ook hier breekt het college haar jarenlange belofte aan de buurt. Ik heb daarom slechts één concrete vraag aan de wethouder: hoe legt zij haar beslissingen uit aan de bewoners? 

Als VVD zijn wij heel duidelijk: wij willen én de bypass én dat kinderen veilig kunnen oversteken op de Jac. P. Thijsselaan/Laan der Molens én het aanpakken van de drie onveilige kruispunten. Daar kunnen de inwoners van Stadshagen op rekenen.