Thom van Campen lijsttrekker

Zwolle_Peperbus_Vlag.jpg

Door Monique Bakker op 13-05-2017

Het bestuur van de VVD Zwolle heeft onze fractievoorzitter Thom van Campen voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. René de Heer is voor de VVD de wethouderskandidaat. Woensdag 28 juni 2017 stemde de Algemene Ledenvergadering in met Van Campen waarmee zijn lijsttrekkerschap bekrachtigd is.

Met Thom krijgen we een vooruitstrevend lijsttrekker. Sinds 2011 zet hij zich als raadslid, samen met de rest van de fractie, in op de belangrijke thema's voor onze partij en stad. In het afgelopen jaar trad hij daarnaast sterk op als fractievoorzitter.

René de Heer is sinds 2011 wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders. Daarmee geeft hij in het stadsbestuur een gezicht aan de VVD. Als wethouder toont hij zich een bestuurder die meedenkt en ondernemers de mogelijkheid geeft hun groei en vernieuwingsambitie waar te maken. Dat is bestuursstijl die de VVD wil uitstralen. René is daarmee een uitstekende wethouderskandidaat.

Ons plan voor Zwolle

Zwolle staat er goed voor. Onze stad is het centrum van een regio die steeds belangrijker wordt, en is al jaren koploper in de top 3 best presterende regio’s van Nederland. Zwolle kent een bovengemiddelde werkgelegenheidsgroei. Een aantrekkende woningmarkt. Lage lasten. Een gezond financieel huishoudboekje. En goede, betaalbare zorg voor onze inwoners. Ondanks de crisis heeft de stad blijvend geïnvesteerd in de stad van morgen. De VVD-fractie en -wethouder hebben zich de afgelopen jaren ingezet om Zwolle sterker door de crisis heen te loodsen.

Door met ondernemers, klein en groot, de ruimte op te zoeken om te ondernemen. Door nieuwe bedrijven naar Zwolle te halen. En in te zetten op een bereikbare, veilige stad en goede kwaliteit van zorg voor onze kinderen, ouders en grootouders. En als iemand tijdelijk zonder baan zit, dan helpen we en maken we het aantrekkelijk om weer aan de slag te gaan.

Onze stad staat er dankzij de VVD ontzettend goed voor. Zwolle groeit snel en heeft daarmee steeds meer te bieden aan onze inwoners. De VVD wil die groei niet alleen in cijfers zien, maar wil ook dat inwoners die groei daadwerkelijk gaan voelen. Iedere Zwollenaar moet hier een fijn leven kunnen leiden. De overheid moet daarbij zorgen voor een goede balans om de groei van de stad vooral terug te zien in kwaliteit, mogelijkheden voor inwoners en een flexibele overheid. Vanzelfsprekend horen daar lage lasten bij, waarbij de gemeente zorgvuldig met belastinggeld omgaat.

In het hele land staat Zwolle bekend om haar uitstekende vestigingsklimaat, waar ondernemers investeren in werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid is de sleutel naar groei van onze stad en de ontwikkeling van individuele Zwollenaren. Dat het beter gaat is niet alleen te lezen in de krant, maar inwoners gaan dat ook steeds meer zelf voelen. Met de huidige én de toekomstige fractie zet de VVD zich in voor een stad waar onze inwoners hun leven lang beschikken over goede voorzieningen, voldoende woningen voor alle woonwensen en een gezellige stad die voor bezoek goed toegankelijk is. Een stad die investeert om jouw buurt mooier en veiliger te maken. 

Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen kleurden 14.047 Zwollenaren het VVD-vakje rood. Daarmee werd onze partij in Zwolle de grootste partij. Op 21 maart 2018 stemmen we voor een nieuwe gemeenteraad. Het is onze inzet om met een lijst vol topkandidaten de Zwolse kiezer te overtuigen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar datzelfde vakje opnieuw rood te kleuren. Hierdoor kunnen we werk blijven maken van een bloeiend Zwolle, een flexibele overheid die met onze inwoners meedenkt. Waar het fijn, veilig en vrij leven is.

Met een klinkend verkiezingsprogramma, topkandidaten en het vertrouwen van de kiezer beschikken we over alle ingrediënten om onze partij – en daarmee onze stad – tot nieuwe hoogtepunten te brengen.