Themadebat Vrijetijdsbesteding

Themadebat Vrijetijdsbesteding.png

Door Branco Schoenaker op 26-02-2024

Voor het themadebat Vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Thijmen hier:

Zwolle is een leuke stad om te wonen maar ook om te bezoeken. Want iedere Zwollenaar ervaart in 2030 profijt van toerisme en is trots op haar Hanzestad. Nee hartstad, of nee toch: Hanzestad. Dat is de visie voor het toeristisch perspectief en uit de eerste cijfers van het afgelopen Hanzejaar blijkt dat we als Hanzestad weer volop toeristen trekken.

Ook dit jaar is het belangrijk dat we die aantrekkelijke stad blijven, afgelopen jaar heeft onder andere ook onze fractie vragen gesteld over evenementen en hoe aantrekkelijk we zijn als gemeente om leuke evenementen te organiseren. Ondernemers en andere organisatoren zorgen voor dit aantrekkelijke aanbod.

Zo kijken we allemaal uit naar een mooi voorjaar waar we als Zwollenaar maar ook als toerist heerlijk een drankje kunnen drinken op een van de prachtige terrassen in onze stad. Om vervolgens bijvoorbeeld te kunnen leren over de geschiedenis van Zwolle bij Anno of om te genieten van het uitzicht van de panorama Hanze.

Daarom vragen wij aan de wethouder: "Wat is de huidige status van de gesprekken die het college voert en heeft gevoerd met de sector en wat is de verwachting van het college voor het komende seizoen? Hoe staat het ervoor met alle evenementen die op de kalender staan?"

Door het wegvallen van de IJsselhallen zonder nieuwe locatie valt er helaas daar ook veel aantrekkelijk aanbod weg. Wat gaat het college inzetten om dit gat zoveel mogelijk klein te houden? Hoe houden we onze levendige stad bruisend?

Daarmee kom ik op mijn laatste punt: We gaan bij de perspectiefnota een nieuwe afweging maken voor extra gelden voor de cultuursector. Wanneer gaan wij hier extra informatie voor ontvangen? Bijvoorbeeld het onderzoek van Berenschot over de Fundatie? 

Ook gaan we richting 2025 besluiten over de volgende ronde basis infrastructuur. Het college schrijft dat hiervoor meerdere scenario’s worden uitgewerkt. Welke scenario’s zijn dat? En wordt hierin ook gekeken naar de verkleining van de pot met geld per 2026?

Wat onze fractie betreft voorkomen we dat we opnieuw instellingen achteraf teleur moeten stellen, wij horen graag van de wethouder of dit wordt meegenomen en hoe zij hiernaar kijkt.