Themadebat: Vrijetijdsbesteding

Ontwerp zonder titel (4).png

Door Branco Schoenaker op 20-11-2023

Voor het themadebat vrijetijdsbesteding worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s te verruimen. De VVD heeft hier een paar punten op, lees hier de gehele bijdrage van Thijmen:

Evenementen
Zwolle is een bruisende ondernemende stad waar veel te doen is. Als het aan de VVD ligt houden we dat zo. Deze zomer vernamen we dat door nieuw beleid sommige evenementen niet door konden gaan. Wij horen zorgen van organisatoren dat het steeds lastiger is om de gemeente te bereiken, en om simpele dingen voor elkaar te krijgen voor de door hun georganiseerde activiteiten/evenementen. In gesprekken in de wijk horen we mensen die denken dat steeds minder kan in Zwolle. Dat brengt ons tot de vraag, hoe houden we onze stad een beetje leuk? 

Aanvragen voor vergunningen en subsidies voor evenementen moeten niet moeilijker maar makkelijker aan te vragen zijn. Onze stad kent vele enthousiaste ondernemers en initiatiefnemers die leuke evenementen in de stad organiseren. Als het aan de VVD ligt gaan we werken met een checklist waarin we het mogelijk maken om dit proces te versnellen. Als gemeente moeten we thuis zijn voor Zwollenaren die onze stad leuker maken. We overwegen hierin een motie. Vaak zien we van die leuke evenementen ook rapportages terug in de lokale media, en dat brengt mij tot het volgende punt:

RTV Focus
Helaas is de het bij de door ons gesubsidieerde omroep nog steeds niet goed voor elkaar. Zwollenaren verdienen een goede lokale omroep. Wij hebben vernomen dat er een nieuw PBO is ingediend, en zijn hier benieuwd naar. Wij hebben enkele vragen aan de wethouder: Wat gaat of moet er gebeuren om alles zo spoedig mogelijk op de rit te hebben? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het structureel en duurzaam van kwaliteit is?

Tussen de stukken van vanavond zit ook een onderzoek voor een mogelijke uitbreiding van Hedon. Hierin is financiële haalbaarheid niet in meegenomen, wij vragen ons af waarom daarvoor gekozen is. Want wat de nieuwe keuze ook is, het zal geld kosten. We hebben onlangs een debat gehad over dat geld in de gemeente niet eindig is. Dan is het toch veel slimmer vooraf die consequenties mee te nemen? Want welk proces zetten we nu in gang, en wat kunnen we daar als raad in meegeven? Kan de wethouder toezeggen dat er indien er verder onderzoek hiernaar wordt gedaan of verdere stappen worden ondernomen er een tussenrapportage komt met de financiële consequenties?

Ik wil graag afsluiten met complimenten voor de plannen met het skatepark Wezelanden. Dit is een mooie upgrade voor Zwolse skaters en jongeren, wij hopen dat het spoedig gerealiseerd is en kijken hiernaar uit!