Themadebat Sociaal Domein

Kopie van Debatbijdrage Website (1).png

Door Branco Schoenaker op 13-05-2024

Voor het themadebat Sociaal Domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Monique:

Veel verschillende onderwerpen vandaag over uiteenlopende thema’s. Wat ze allemaal gemeen hebben zijn de keuzes die dit college daarin maakt en daar zal mijn bijdrage ook over gaan. Het maken van keuzes. Omdat het belangrijk is dat we goed nadenken over waar we het door Zwollenaren opgebrachte geld aan uitgeven.

Zwollenaren die willen dat hun ouders en grootouders een fijne plek hebben om te wonen en hun laatste jaren door te brengen. En dat brengt mij tot mijn eerste punt. Want het aantal inwoners groeit, terwijl de beroepsbevolking krimpt. Met andere woorden: meer ouderen hebben zorg nodig, terwijl steeds minder mensen die zorg kunnen bieden. De regio West-Overijssel denkt dat ouderen preventief zullen verhuizen naar geclusterde zorgwoningen. Kan de wethouder uitleggen waar die aanname vandaan komt? En kan zij bevestigen dat het uitgangspunt blijft dat ouderen kunnen wonen waar zij wensen te wonen en niet worden gedwongen om hun huis, waar zij hun hele leven hebben doorgebracht, te verlaten? En een andere vraag aan de wethouder is hoe zij voor zich ziet dat de woonvormen die worden beschreven ook worden gebouwd. De woningopgave voor de bestaande stad is compleet verzadigd en dit college kiest ervoor om geen nieuwe wijk te bouwen. Komt deze opgave voor zorgwoningen daar nog bovenop? Graag een toelichting van de wethouder.

Dan de overbruggingsperiode in de bijstand. De VVD heeft al vaker aangegeven dat zij niet positief tegenover dit plan staat. Het lost de woningnood niet op, het gaat om kosten die volledig door de Zwollenaren wordt opgebracht en we hebben niet voor niets een kostendelersnorm. Mensen die een beroep doen op deze regeling krijgen 6 maanden gratis extra uitkering. Een stapeling van uitkeringen waardoor de armoedeval alleen maar groeit en het niet aantrekkelijk wordt om te gaan werken. De VVD wil dus een voorwaarde stellen bij deze regeling, want als je een half jaar extra geld krijgt dat door Zwollenaren is opgebracht dan mag je daar ook best iets voor doen. Dan mag de gemeente best van jou vragen om mee te werken aan een perspectiefgesprek om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor betaald werk. We overwegen hierop een motie en horen graag de reactie van de wethouder.

Zwollenaren willen zich fijn en veilig voelen op straat. Het uitvoeringsplan diversiteit en inclusie staat vol met acties om dat te bereiken en het is goed om te zien hoeveel er in de stad gebeurt op dit thema. Voor de VVD is het echter onvoldoende dat het lastigvallen en intimideren van vrouwen op straat in dit plan is opgenomen en dat er slechts preventieve acties aan zijn gekoppeld. Wat de VVD betreft is dit een Openbare Orde en Veiligheid probleem en zou de Burgemeester ook repressieve, bestraffende acties moeten kunnen uitvoeren op mensen die het nodig vinden om vrouwen een gevoel van angst te bezorgen op onze Zwolse straten, puur en alleen omdat ze vrouw zijn.

We zien in het plan ook dat de Sunflower motie van collega van der Klundert wordt uitgevoerd, maar vinden dat er weinig concreet wordt gemaakt hoe die uitvoering er precies uitziet en vragen de wethouder om een toelichting daarop.

Dan nog een laatste punt, want dit college wil een kwaliteitsmanager aanstellen voor het SWT, omdat er onvoldoende met jongeren in gesprek wordt gegaan. We gaan dus iemand aannemen om een plan te schrijven voor een proces dat al beschreven is, maar niet wordt uitgevoerd? Volgens de VVD is dit een kwestie van gewoon doen en daar hebben we niet nog meer ambtenaren voor nodig.

Het is duidelijk welke keuzes de VVD maakt als het gaat om oplossingen voor Zwolle, waar we zorgen voor onze ouderen, zorgen dat die zorg ook betaald kan worden en vrouwen veilig over straat kunnen.