Themadebat Sociaal Domein

Ontwerp zonder titel.png

Door Branco Schoenaker op 11-12-2023

Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen, de VVD heeft hier een paar punten over. Lees hier Monique's gehele bijdrage:

Er staat weer een groot aantal nota’s op de agenda en ik wil er graag drie uitlichten. Dat zijn het clientervaringsonderzoek wmo en jeugd, de klachtenrapportages over het doelgroepenvervoer en de afdoening van onze motie ‘alle handjes helpen’.

Om met het laatste te beginnen. Tijdens de stadsdialoog armoede hebben we onlangs weer gehoord tegen hoeveel hobbels mensen aanlopen bij ondersteuning bij geldproblemen en het vinden van regelingen.

Het college schrijft dat er al veel gedaan wordt via bijvoorbeeld geldfit en fintech, chatbots en allerlei andere platformen. Maar waar deze motie juist om vroeg was één digitale assistent waar al die dingen samen komen. We krijgen het voor elkaar om de meest geavanceerde apps te ontwikkelen, maar mensen die hulp nodig hebben met geldproblemen moeten naar 5 of 6 verschillende plekken. Bovendien worden bepaalde opties, zoals de chatbot, nog onderzocht en toch zegt het college dat de motie voor een digitale assistent hiermee afgedaan is. Mijn fractie is het daar niet mee eens. De oproep bij de stadsdialoog armoede was duidelijk: hou het simpel! Dus hoe gaat de wethouder met deze motie in de hand zorgen dat mensen digitaal op 1 plek terecht kunnen voor tips en informatie?

Dan het doelgroepenvervoer. Het mag geen geheim zijn dat het taxivervoer voor kwetsbare leerlingen of ouderen een tijd niet goed gegaan is. En nog steeds zijn er flink wat klachten. Ik wil daar graag twee dingen over zeggen. Namelijk dat ik vind dat we het hier te laat over hebben. Dit zijn klachten uit de zomer van dit jaar en we vieren nu bijna kerst. Tijdens het vorige debat heb ik de wethouder gevraagd om vaker te rapporteren over de stand van zaken van het doelgroepenvervoer en hij verwees naar de klachtrapportages. Als we steeds 3 maanden moeten wachten voor we het over die rapportages kunnen hebben spannen we het paard constant achter de wagen. Ik vraag dus nogmaals hoe de wethouder gaat zorgen dat we het hier sneller over kunnen hebben.

Daarnaast over de klachtenrapportages zelf. Want wie de nota leest ziet een stijging in het aantal klachten over leerlingenvervoer in Q2 tov Q1. Maar wie de rapportage leest ziet dat het niet gaat om 36 klachten, maar om 36 klachtformulieren met in totaal 60 klachten. Bovendien is het aantal klachten ten opzichte van 2022 wel afgenomen, maar het college wijdt dat volledig aan verbeterde dienstverlening. Noem mij maar cynisch, maar ik zou wel erg benieuwd zijn of mensen niet ook gewoon klachtmoe zijn geworden. Daarom zou ik voorstellen om net als bij het clientervaringsonderzoek wmo een ervaringsonderzoek doelgroepenvervoer te doen. Is de wethouder daartoe bereid?

Dan over die clientervaringsonderzoeken. We zien in beide rapportages dat de ervaringen in het algemeen verbeterd zijn ten opzichte van vorig jaar. Dat is goed nieuws. Maar de respons onder de mensen die beschermd wonen en de jongeren die jeugdzorg ontvangen is zeer laag. Zo laag dat je er bijna geen conclusies uit kan trekken. Wat gaat het college concreet doen om die respons te verhogen? Wordt het onderzoek ook bij jeugdhulporganisaties onder de aandacht gebracht? Of bij de begeleidingsorganisaties voor beschermd wonen? En geven deze organisaties zelf redenen aan waarom het onderzoek nauwelijks wordt ingevuld? Graag een reactie van de wethouder daarop.

 

Voorzitter ik sluit af. We doen in deze stad ontzettend veel om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Laten we dat voortzetten en blijven kijken hoe het beter kan.