Themadebat Sociaal Domein

Sociaal domein.png

Door Kirsten van Zeist op 12-04-2023

“De gemeente heeft gewoon de plicht om het doelgroepenvervoer te regelen. In deze stad willen we immers dat iedereen mee kan doen. Ik ken een meisje van 13 dat vorige week nog door het leerlingenvervoer naar school was gebracht en stond te wachten tot het wmo-vervoer haar naar de zorgboerderij zou brengen. Maar die kwam niet en dus stond zij alleen op het schoolplein. Munckhoff was (zoals ze altijd zeggen) onderweg, maar dat was echt niet het geval. Haar moeder moest toen alles laten vallen en haar dochter zelf brengen. Hetzelfde is mijn oma van 82 overkomen afgelopen winter na een avondje met haar bridgeclub. Munckhoff was onderweg en toch stond zij bijna een uur te koukleumen buiten. Als ze nou eerlijk hadden gezegd dat er geen taxi beschikbaar was had ik wel iemand anders gebeld zei m’n oma. En gelijk heeft ze.

 

Als we de nota’s lezen bekruipt mij het gevoel dat we leven in de omgekeerde wereld. Meten we de kwaliteit van ons doelgroepenvervoer op basis van het aantal klachten dat binnenkomt? Of aan het aantal ritten dat gewoon op tijd is? En gaan we echt ouders aanspreken op het omgooien van hun schema om hun kind zelf naar school te brengen omdat Munckhoff weer eens niet kwam opdagen en dan in de haast vergeet die rit af te melden? Of willen we dat Munckhoff verantwoordelijkheid neemt en z’n werk gaat doen?

 

Het college heeft besloten om Munckhoff niet in verzuim te stellen. Betekent dat dat aan alle voorwaarden van de ingebrekestelling is voldaan? We lezen dat een schadeclaim werd voorbereid dus wanneer kunnen de mensen die moeten worden gecompenseerd hun geld tegemoet zien?

 

We lezen in de aanvullende nota die bij de stukken is gevoegd dat het aantal klachten is afgenomen. Komt het doordat klagen gewoonweg geen zin heeft gehad in de afgelopen maanden? Of omdat de dienstverlening daadwerkelijk is verbeterd? Hoe weten we dit dat zo blijft en met andere  woorden: hoe houdt de wethouder hier de bestuurlijke regie over?

 

En dan nog één opmerking over de klachtafhandeling van de wmo.

Uit de brief van het college blijkt dat je op 5 verschillende plekken terecht kan met je klachten. Klachten over de zorg moeten aan de zorgaanbieder gesteld worden, klachten over de toegang bij de gemeente, klachten over het wmo-vervoer bij een onafhankelijke klachtencommissie en klachten over hulpmiddelen bij de leverancier. En tenslotte klachten over de klachten bij de ombudsman.

Voorzitter dan zakt je toch de moed in de schoenen? Kan de klachtfunctionaris van de gemeente niet gewoon alle klachten voor de wmo in behandeling nemen en naar de juiste organisatie leiden? Mijn fractie overweegt hiertoe een motie.

 

ik vervolg mijn verhaal namens mijn collega Willegers over de nota’s over vluchtelingenopvang.

 

Want die gaan in de kern eigenlijk om twee dingen. Hoe accommoderen we het fysiek, en hoe zorgen we voor een goede eerste stap in integratie. Als het gaat om dat eerste is het beeld duidelijk: als regio doen we ons werk, de randstad laat het afweten. Ik citeer ook maar de verantwoordelijk staatssecretaris over - in dit geval - Groningen: “Kom op gemeenten in het westen van het land, dit kunnen jullie toch ook?”

 

En dat gevoel blijft wel hangen als we lezen dat we hier mogelijk extra opvang moeten regelen omdat de randstad het laat afweten. Diezelfde randstad waar politici overigens de mond vol hebben van opvang en soepeler migratiebeleid. Dat is natuurlijk wrang en onbestaanbaar. Daarom een concrete vraag: wat gaat het College doen om de randstedelijke besturen aan te spreken op hun veel lucht-weinig wol aanpak en te voorkomen dat wij daar de dupe van zijn?

 

Daarnaast wil onze fractie dit college een compliment geven voor de regionale samenwerking en de inhoudelijke inrichting van het regio-AZC. Punten die voor de VVD belangrijk zijn zoals mensen de taal leren en zo snel mogelijk laten werken, zitten hier goed in verwerkt. Wel twee vragen hierbij. Ten eerste wordt er rekening gehouden met bijna 4 ton aan reiskosten. Hoe is dit bedrag opgebouwd? We mogen toch aannemen dat hier geen taxivervoer onder valt, maar gewoon OV zoals elke forens in onze stad die de auto of fiets niet kan pakken? Ten tweede zien we in de inhoudelijke inrichting niets terugkomen over onze Nederlandse normen en waarden. Daar is het in de raad vaak over gegaan. Sterker nog, de organisaties die hier mee te maken hebben, doen goed werk. Hoe worden zij betrokken?

 

Ten slotte nog wat zaken over de inrichting van een regio-AZC die voor de VVD echt voorwaardelijk zijn om hier in het vervolg een keuze over te kunnen maken. Veel aandacht is gegaan naar het feit dat je in het kader van veiligheid de alleenstaande mannen als doelgroep niet wilt. Dit advies gaf de politie ons mee in een rondetafelgesprek. We nemen de vlucht naar voren als Zwolle: daar mogen we ook wat voor terugvragen. Hoe staat het hier mee? Naast de veiligheid om een AZC gaat het ook om de veiligheid ín het AZC en dan met name voor doelgroepen als LHBTI’ers. De raad was tamelijk in overeenstemming met elkaar dat extra weerbaarheidstrainingen toch echt wel de omgekeerde wereld zijn. Een vraag dus aan de wethouder: wat is daar nu de insteek?”