Themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein

Themadebat Fysieke Leefomgeving (2).png

Door Branco Schoenaker op 11-03-2024

Voor het themadebat onderwijs & jeugd en sociaal domein worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Monique:

"It takes a village to raise a child." In Zwolle wordt die village gecreëerd samen met ouders, scholen, andere onderwijspartners in de stad en de jongeren zelf en dat is goed. Want opgroeiende kinderen moeten veilig en vrij zijn, hulp krijgen als ze dat nodig hebben en vooral zichzelf kunnen zijn.

Bij de besluitvorming over de strategische onderwijsagenda heeft deze voltallige raad een motie aangenomen over een leven lang jezelf kunnen zijn. De motie droeg op om in deze uitvoeringsagenda concrete acties te formuleren voor de veiligheid van LHBTI+ kinderen in het primair onderwijs. Ik lees hier alleen niets over terug in dit uitvoeringsprogramma. Wat is er met deze motie gebeurd? Hoe kan het dat een aangenomen motie niet wordt uitgevoerd en we daar geen informatie over krijgen. Is de wethouder bereid om de raad met een nadere nota te informeren over hoe deze motie wordt afgedaan? Of kan hij de uitvoeringsagenda daarop aanpassen?

Eerlijk gezegd hadden wij iets meer verwacht van dit uitvoeringsprogramma. We hebben tijdens het debat opmerkingen gemaakt over het aantal speerpunten en we zijn blij dat er geprioriteerd is, maar het bevat niet veel meer concrete informatie dan we al hadden. Ouders die overwegen naar Zwolle te verhuizen en hun kinderen hier onderwijs te laten volgen, moeten kunnen zien hoe de gemeente en haar onderwijspartners het Zwols onderwijs vormgeven. En welke kracht er in de samenwerking zit. Maar het uitvoeringsprogramma is wat mager en bevat wederom vage teksten als ‘we zetten in op’, ‘we zorgen dat’ en ‘we willen dat’. Ik had juist uitgekeken naar een uitvoeringsplan waar in zou staan HOE de speerpunten gerealiseerd worden. Welke partners daarvoor nodig zijn en welke KPI’s daarbij horen, hoe gemonitord en geëvalueerd wordt. En nog nergens hebben we kunnen lezen wat het financiële plaatje is. Kan de wethouder toelichten waarom dit niet in het uitvoeringsplan staat?

Dan nog een ander maar even zo belangrijk onderwerp. Als deze kinderen en jongvolwassenen van school komen moeten ze een baan kunnen vinden die bij ze past. En ook als school niet helemaal je ding is, maar je wil wel graag werken, moeten er mogelijkheden zijn om de juiste keuzes voor dat moment en de toekomst te kunnen maken. Het doorstroompunt helpt daarbij en de VVD is blij om te zien dat dit doorstroompunt voor en samen met jongeren wordt ingericht. We hebben nog wel een vraag aan de wethouder, want bij het vorige debat over de strategische onderwijsagenda heeft de wethouder toegezegd te zullen onderzoeken of VMBO’ers gebaat zijn bij het omzetten van deelcerficaten in het MBO als startkwalificatie. Heeft de wethouder dit gedaan en zo ja, wat was de uitkomst daarvan. En zo niet, is daar bij het doorstroompunt wel aandacht voor?

Tot slot nog twee vragen over het IZA en het project positieve gezondheidsvaardigheden. We zijn blij om te lezen dat aandacht is voor zorginnovaties in het regioplan IZA en zijn benieuwd hoe dit terugkomt in de uitvoeringsprogramma’s. Eén van de grootste problemen van zorgverleners is de enorme administratie die zij moeten bijhouden. Er komt één systeem waar alle zorgverleners in moeten staan en de verdere uitrol daarvan is in 2025. Hoe ziet dat eruit en kan dit eventueel ook versneld worden?

Dan de positieve gezondheidsvaardigheden. Het voelt wat vreemd dat in het regioplan IZA staat dat uit regionale cijfers blijkt dat minder mensen hier laaggeletterd zijn dan in de rest van het land, maar dat we voor deze pilot uitgaan van de landelijke cijfers. Is dit weer een proeftuintje zonder duidelijke doelstellingen? Het gaat om een klein bedrag, maar we horen graag van de wethouder wat het doel is, hoe we kunnen zien dat het doel behaald is en hoe de resultaten worden gemonitord. En is de wethouder ook bereid om de stekker eruit te strekken als het onvoldoende werkt?