Themadebat leefomgeving en stadsontwikkeling

Zwolle gracht-min.jpg

Door Sanne van de Kamp op 06-07-2022

Afgelopen maandag voerde de gemeenteraad alweer haar derde themadebat welke ging over leefomgeving en stadsontwikkeling. Regien en Jeroen voerden het woord. Lees hieronder beide bijdragen terug of bekijk hier de bijdragen terug. 

Regiens bijdrage:


'Voorzitter,

Wij gaan in op de volgende nota’s; Kader Richtlijn Water, Toegankelijkheid fietsenstalling Station, Veiligheid kruising Katerdijk en de Omgevingsdienst taken Mijn collega Jeroen Doornbos zal de laatste twee voor zijn rekening nemen en ik pak de eerste twee op.

Allereerst de KRW. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks. En daar zijn wij blij mee. GroenLinks verwijst naar een Kamerbrief van Harbers. Een brief in reactie op vragen van – voor de meesten van ons niet onbekend – Thom van Campen. Toch leuk hoe hij – al is hij geen raadslid meer – nog invloed heeft op onze agenda.

De KRW heeft als doel om de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater te verbeteren.

Voorzitter, de antwoorden van het college stellen ons niet volledig gerust.

Waarschijnlijk worden de normen niet gehaald.
Er is nog geen beeld bij de impact die de waterkwaliteit kan hebben op projecten en ontwikkelingen
En er wordt vooral ‘gekeken’ naar wat het Waterschap en het Rijk gaat doen.

Dat geeft ons wat zorg. Want wanneer de doelen niet worden gehaald, de kwaliteit niet wordt verbeterd, kunnen niet alleen boetes volgen ook kunnen activiteiten stil komen te liggen. Het is belangrijk dat we dat niet laten gebeuren. Dat we ons dat niet laten overkomen. Met de stikstofcrisis en de prijsstijgingen in de bouwsector zijn er grote externe factoren die een rem zetten op bijvoorbeeld woningbouw. De KRW mag niet de volgende worden.We hebben een aantal vragen en verzoeken aan het college. Over het instrumentarium, de juridische houdbaarheid en de monitoring.

Allereerst het instrumentarium. Wij vinden dat het college hier een actieve rol in moet gaan pakken en echt ‘aan de bal’ moet zitten.

  • Wat gaat het college doen om te bevorderen dat de doelen in de ‘Zwolse wateren’ worden gehaald?
    Beschikt het college, samen met het Waterschap en het Rijk, over het benodigde instrumentarium?

Zodat woningen kunnen worden gebouwd, er ruimte is voor economische ontwikkeling en de energietransitie niet nog lastiger wordt.

Dan over de juridische houdbaarheid. De Europese Commissie heeft laten weten dat een later doelbereik wordt geaccepteerd. Maar alleen wanneer de benodigde maatregelen zijn uitgevoerd voor 2027 en een later bereik te wijten is aan natuurlijke omstandigheden. De VVD wil voorkomen dat we te maken krijgen met een tweede PAS. Kan het college toezeggen voor de wateren in Zwolle in beeld te krijgen:

  • Of alle benodigde maatregelen worden uitgevoerd voor 2027, door alle partijen dus
  • Of een eventueel later doelbereik ‘juridisch staande blijft’

Voorzitter, wij vinden het onwenselijk voor de bouwsector dat geplande activiteiten vanaf 2027 kunnen worden aangevochten via de rechter. Vraag aan het college: hoe gaat zij dat voorkomen?

Tot slot de monitoring. Het college geeft aan te gaan monitoren. Wij willen dat graag meer expliciet maken. We zouden voor de Zwolse wateren expliciet graag een nul-meting zien. Met een Plan van Aanpak hoe naar het doelbereik te komen. En een half jaarlijkse monitoring.

Dan kort naar de fietsenstalling bij het Station. Voor de VVD is het eenvoudig. Iedereen moet kunnen kiezen om met de trein te reizen. Dat betekent dat die trein toegankelijk moet zijn. Voor iedereen. Zwolle is geen Eijsden, Soest of Hoensbroek. Zwolle is het tweede Spoorknooppunt van Nederland. Volwaardige voorzieningen zijn dan ook geen vraag, maar een must. Voorzitter, wij vinden het fijn om te lezen dat het college aan de slag gaat. Maar snappen niet waarom we moeten wachten op een onderzoek in het najaar. Met onderzoeken krijg je mensen de trein niet in. Wij pleiten voor versnelling en een zo snel mogelijke oplossing. We horen graag de reactie van het college.'

Jeroens bijdrage:

'Voorzitter,

Het zal je maar gebeuren. Onderweg naar je werk ben je getuige van een zwaar ongeluk vlak voor je neus. Het slachtoffer blijkt ook nog een bekende. Dit overkwam een van onze fractieleden enige tijd geleden op de kruising Katerdijk en oprit A28. Het zijn afschuwelijke beelden die je je leven met je meeneemt. 

De fractie van de Zwolse VVD is daarom blij dat de kruising Katerdijk is aangepakt. Weliswaar nadat er de afgelopen jaren 50 ongelukken zijn gerapporteerd. Maar toch. Verkeersveiligheid is belangrijk. Je gunt iedereen dat geliefden veilig thuiskomen na een dag werk of school. Maar we vragen aandacht voor de andere gevaarlijke situaties in onze stad. Denk aan de kruising Twistvlietpad/ Belvederelaan in Stadshagen of Belvederelaan/ Frankhuizerallee iets verderop. Het begin is er, maar er zijn veel punten aan te pakken. De rotonde Schuttevaerkade is al aangepakt. Maar waarom zijn daar hagen geplant die het zicht ontnemen? Het is een situatie die we op veel plekken zien. Het evenwicht tussen extensief maaibeleid en verkeersveiligheid is fragiel. Kan de wethouder aangeven hoe we omgaan met dit evenwicht en wat uiteindelijk belangrijker is? Kan hij toezeggen dat er een overzicht komt met onoverzichtelijke kruisingen en kan hij het maaibeleid aanpassen zodat nooit onveilige situaties ontstaan bij kruisingen of rotondes?

Voorzitter, Tot slot aandacht voor de omgevingsdienst. Vanwege een gebrek aan capaciteit worden keuzes gemaakt. De meest risicovolle  bedrijven worden bezocht. We snappen dat.  Maar zouden graag aandacht willen voor de rol van de Omgevingsdienst in advisering bij verduurzaming door ondernemers. Daar is ook geen capaciteit voor. Kan de wethouder aangeven wat voor mogelijkheden er zijn? In dat kader vragen we ook wat de status is van de aan VVD gedane toezegging dat ondernemers ook toegang krijgen tot duurzaam bouwen loket? Volgens mij is dat nu nog niet zo. En de raadsbreed aangenomen motie over de 1 uurs consulten? Want we hebben elkaar heel hard nodig om deze transitie te kunnen maken. Niet alleen in de vorm maar controles, maar ook vooral door samen vooruit te kijken.'