Themadebat Klimaat & Energie

Themadebat Klimaat & Energie.png

Door Branco Schoenaker op 22-04-2024

Voor het themadebat Klimaat & Energie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Niels.

In Zwolle werken we toe naar een duurzamere stad, zodat we ook over een paar decennia nog een mooie stad hebben. Dat juichen wij als VVD van harte toe. Hierbij zien wij de rol van de gemeente vooral als faciliterend naar inwoners en bedrijven: zij zorgen namelijk voor de omslag naar een klimaatneutrale stad en als gemeente moeten we hen het zo makkelijk mogelijk maken.

Dat brengt mij tot het eerste onderwerp: de zero emissiezone. In onze stad leven grote zorgen bij ondernemers over dit plan. En terecht: elektrische busjes zijn duur, voor zover ze überhaupt te bestellen zijn. Bovendien is het nog maar de vraag of je een laadpaal kunt krijgen vanwege de netcongestie. En als je voor jouw onderneming een berekening maakt van de kosten, kom je al gauw uit op een verdubbeling van de km-prijs. Deze prijs wordt doorberekend aan de klant, waardoor Zwollenaren flink duurder uit zijn. En dan ga ik er nog vanuit dat bijvoorbeeld bouwvakkers gewoon in het centrum van Zwolle blijven werken, terwijl bedrijven aangeven niet meer actief te zijn in Zwolle wanneer de zero emissiezone wordt ingevoerd. Dit vindt onze fractie simpelweg onwenselijk. Nu is de wethouder erg meedenkend met ondernemers als het gaat over ontheffingen, dat waardeert onze fractie. Maar dit is niet voldoende: op 1 januari 2025 is de zero emissiezone gewoon van kracht. Bovendien wordt ondernemers de stuipen op het lijf gejaagd door alle dreigende taal van de gemeente op sociale media. Daarom wil de VVD deze ondernemers de ruimte geven waar ze zo naar snakken en de invoering van de zero emissiezone een jaar uitstellen. Wij roepen de wethouder op zich daar bij aan te sluiten en horen graag haar reactie.

Daarnaast hebben wij zorgen over het verbod om een laadkabel te laten lopen van jouw huis naar een openbare parkeerplaats om een auto op te laden. Oftewel: op dit moment is het verboden om een kabelgoot aan te leggen vanuit jouw huis naar een parkeerplaats. We begrijpen alle mitsen en maren die de wethouder noemt in de nota, het kan lastig zijn voor de gemeente om dit verbod terug te draaien. Maar het is toch juist de taak van de gemeente om bewoners zo maximaal mogelijk te faciliteren? We kunnen als gemeente juist een voorloper worden op dit gebied en kabelgoottegels actief promoten. Dit zorgt voor meer verduurzaming, minder druk op het net en een gemeente die naast haar inwoners staat. In Enschede neemt de gemeente wel een actieve rol met een aantal duidelijke voorwaarden. Wij overwegen een motie om het voorbeeld van Enschede te volgen en in Zwolle een pilot te doen om kabelggoottegels als gemeente actief te promoten. Dit sluit aan op de motie van D66, PvdA en CDA die twee jaar geleden is aangehouden.

Ten slotte nog een vraag over windmolens. In de RES hebben wij als gemeenteraad afgesproken dat we in regionaal verband maximaal 225 GWh aan windenergie willen. De provincie wil verder gaan en dit bijna verdubbelen naar 400 GWh. Het college heeft in haar zienswijze aangegeven vast te willen houden aan 225 GWh, maar tegelijkertijd geeft de wethouder aan mee te willen denken over meer windmolens in Zwolle. Waarom kiest de wethouder hiervoor en houdt hij dus niet vast aan de afspraken die wij als gemeenteraad eerder hebben gemaakt? Daarnaast lezen we dat de wethouder Hessenpoort ziet als kansrijke locatie voor 1 windmolen. Kan hij garanderen dat dit de uitbreiding van Hessenpoort en de bouw van woningen niet in de weg zit?