Themadebat Klimaat & Energie

Wat we dit jaar hebben bereikt. (1).png

Door Branco Schoenaker op 15-01-2024

Voor het themadebat Bouwen en Wonen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Niels hier:

Vanavond wil onze fractie stilstaan bij twee onderwerpen: afval en windmolens.

Ten eerste afval. Het nieuwe afvalbeleid is nu een jaar bezig en we zien dat de problemen blijven: er wordt nog steeds te veel afval gedumpt. Als VVD vragen we hier al sinds het begin aandacht voor en er is nog niets veranderd.

Ik zie het in mijn eigen wijk Diezerpoort: letterlijk iedere dag zie ik dumpingen naast de ondergrondse afvalcontainer staan. En de afvalzakken worden opgehaald door de ROVA, maar het is regelmatig gewoon vies in de wijk omdat zakken zijn opengescheurd. Bewoners die netjes hun afval wegbrengen zien hun straat verslechteren door een paar mensen die hun afval blijven dumpen. En dit speelt niet alleen in Diezerpoort, maar in veel meer wijken in Zwolle. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Wat gaat het college doen om afvaldumpingen te stoppen? Is de wethouder nu wel bereid om dynamische camera’s te plaatsen bij hotspots? En we lezen dat er extra handhaving is tot halverwege 2024. Kan de wethouder toezeggen dat deze handhaving ook daarna nog blijft?

Wat je in ieder geval niet moet doen, is iets wat de ROVA nu wel aan het doen is. Want op meerdere plekken in de stad is de ROVA bezig om ondergrondse containers weg te halen omdat, en ik citeer, ‘er te veel overlast van is’. Dit is de omgekeerde wereld: het is alsof je een gevangenis sluit omdat er boeven in zitten. In plaats van strenger te handhaven op dumpingen, halen ze container weg en denken ze dat het probleem daarmee is opgelost. Hiermee wordt het juist moeilijker om jouw afval te scheiden in plaats van makkelijker. Wethouder, waarom is hiervoor gekozen? Laten we juist de dienstverlening verbeteren door bijvoorbeeld de ROVA-locatie op Hessenpoort ook periodiek ’s avonds of op zondag te openen. En door de ROVA-app te verbeteren waardoor het makkelijker is om te kijken hoe vaak je een afvalzak hebt gestort. Wat vindt de wethouder van deze ideeën?

Dan wil ik het hebben over de proef met kleine openingen. Deze is volgens onze fractie een groot succes: meer dan 30% wordt bewust gekozen voor de kleine opening. Deelt de wethouder dit gevoel? En op dit moment worden de openingen weer vergroot terwijl ze over een half jaar waarschijnlijk weer verkleind worden. Waarom kunnen ze niet gewoon blijven?

Ten slotte windenergie. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het plaatsen van 7 windmolens aan de oostkant van polder Mastenbroek. Het is niet ons grondgebied, maar bewoners van Stadshagen kijken mogelijk straks wel uit over deze windmolens. En ik begrijp heel goed dat mensen zich hier zorgen over maken. Het college heeft geen bezwaar tegen deze windmolens als aan alle voorwaarden wordt voldaan én als dit in overleg met de omgeving gebeurt. Wat gaat dit college doen om de mening van onze inwoners te horen? Wat is het standpunt van het college als er geen draagvlak is? En hoe gaat de wethouder de belangen van onze inwoners waarborgen?