Themadebat Klimaat en Energie

Ontwerp zonder titel (3).png

Door Branco Schoenaker op 05-06-2023

“Een prettige woonomgeving en voldoende schone lucht. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. Een leven waarbij we de aarde voor onze kinderen een stukje beter achterlaten. Maar, voorzitter, voor de VVD is het essentieel wat onze inwoners hiervan merken. En wat kost dat hen? De energietransitie moet realistisch zijn en niet onnodig veel geld kosten. Plannen moeten behapbaar en betaalbaar zijn."

Zo begon ik vier jaar geleden, in juni 2019, een debat over de startnotitie RES. Sindsdien is er veel gebeurd. De provincie heeft de eerste RES vastgesteld en Zwolle is koploper in de regio waar het gaat over “zon op dak”. We dragen een belangrijk steentje bij in de transitie. En er gaat veel goed.

Maar sindsdien is er vooral ook heel erg veel gepraat. We praten al jaren over de plannen voor geothermie in Dijklanden, over een warmtenet in de voorbeeldwijken Holtenbroek en AA landen en over de windmolens in Tolhuislanden.

Voor onze fractie is en blijft het uitgangspunten dat buurtbewoners moeten meeprofiteren van plaatsing van windmolens. Dat zij niet alleen de lasten dragen, maar ook kunnen profiteren. Dat was voor ons een belangrijke voorwaarde om in te stemmen met Tolhuislanden. Het voorbeeld dat de bewoners zich hebben verenigd en gezamenlijk de schouders onder een plan voor windmolens zetten is voor ons passend bij deze transitie. We zullen het samen moeten doen, met maatschappelijk draagvlak.

Als we dan de snelweg oversteken en kijken naar het proces in Haerst is het de gemeente die het initiatief neemt. Gemeenten hebben zoekgebieden klaarliggen en zoeken naar maatschappelijk draagvlak. Voor onze fractie is dat omgekeerde wereld. We hebben meeprofiteren en maatschappelijk draagvlak als uitgangspunt. En als dat draagvlak er is zijn het de inwoners die het initiatief nemen. Bij de bijeenkomst in Van der Valk begin dit jaar had ik het idee dat er ook zeker initiatieven voor een coöperatie zijn. Kan de wethouder aangeven wat de status is?

Deze coalitie heeft twee voorkeursgebieden voor wind omschreven in het coalitieakkoord, de eerder genoemde gebieden Tolhuislanden en Haerst. “Als er vanuit de lokale samenleving een initiatief komt voor een derde locatie willen we dat faciliteren”, aldus het coalitieakkoord. Maar nu gaat de provincie een onderzoek doen naar molens in de IJsseldelta. We kunnen moeilijk stellen dat het initiatief uit de lokale samenleving komt. Waar is het maatschappelijk draagvlak? Wat is de ruimtelijke inpassing? Onze fractie is benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen het onderzoek van de provincie naar windenergie? Dit gebied past niet in het coalitieakkoord en we zijn benieuwd naar de inzet van de wethouder.

We maken plannen voor de energietransitie in Zwolle. Maar laten we de inwoners van onze stad hierin niet vergeten. Het is hun leefomgeving waar we het over hebben. Met maatschappelijk draagvlak maken we samen realistische en haalbare plannen.