Themadebat Fysieke leefomgeving en stadsontwikkeling

Natuurinclusief 2.png

Door Kirsten van Zeist op 27-03-2023

Afgelopen vrijdag hebben onze woordvoerder wonen Peter de Groot en kamerlid voor o.a. natuur Thom van Campen een bezoek gebracht aan een natuurinclusieve woonwijk aan de rand van de stad Culemborg, de nieuwe wijk Parijsch. Waarom noem ik dit? Omdat het een voorbeeld is hoe een gebiedsontwikkeling als buiten stedelijke bouwlocatie juist bijdraagt aan natuur versterking. Parijsch levert door natuur inclusief, klimaatadaptief en duurzaam te werken juist een versterking voor de bijdrage aan natuurbehoud, biodiversiteit en sociale samenhang. De woonwijk is daar te gast.
 

Voor mijn fractie is dit dus een goed voorbeeld hoe je kan kijken naar het versterken van verschillende opgaven in plaats van ze tegenover elkaar te zetten. En wat ons betreft zou deze manier van kijken naar buiten stedelijke ontwikkelingen, het bouwen van een nieuwe wijk, ook mooi aansluiten bij het door het College beschreven uitgangspunt van innovaties. Wat vindt de wethouder hier eigenlijk van? Is de wethouder het ook eens dat op zo’n manier natuur en stedelijke ontwikkeling hand in hand kunnen gaan? Wordt ze niet enthousiast van het feit dat je op deze manier, door te bouwen, juist kunt bijdragen aan natuur diversiteit? Wij willen daarom ook vragen of de wethouder contact op wil nemen met de gemeente om de kansen van zo’n soort ontwikkeling ook op de Zwolse situatie te leggen?
 

Want dat het nodig is te kijken naar meer mogelijkheden lijkt me klip en klaar. De aantallen van minimaal 1000 woningen per jaar blijven ver achter. En er zijn nog steeds heel erg veel mensen die in Zwolle of van buiten Zwolle op zoek zijn naar een passende woning in onze mooie stad. Ik hoor nog steeds verhalen dat er in Stadshagen fors wordt overboden op woningen. Dus laten we landelijke ontwikkelingen niet een op een doortrekken naar de Zwolse situatie waar de druk op de woningmarkt nog steeds erg hoog is. Waar denkt de wethouder aan om de flinke achterstand die we nu hebben in te gaan halen?


Regulering wordt ook een aantal keer genoemd als mogelijkheid. Enkele jaren geleden is er een motie aangenomen dat we eerst willen weten wat een maatregel doet voordat we aan volgende maatregelen gaan denken. En vandaar dat ik vraag aan de wethouder hoe het staat met de huurmarkt in Zwolle, de middenhuur regulering is ingegaan en kan de wethouder aangeven hoe zij monitort wat het effect is op de Zwolse woningmarkt voor zowel de korte als de langere termijn en hoe ze de raad daarover informeert? De terugtrekkende beweging van investeerders en verhuurders maakt het mogelijk dat we straks tegen een tekort op de huurmarkt aan gaan kijken, terwijl de vraag daar ook nog steeds enorm is. De wethouder is bezig met een actieplan doorstromen, daar is de doorstroming naar een vrije sector huurwoning belangrijk voor. Dus hoe wordt het aanbod en ontwikkeling in dat segment meegenomen?  
 

Samengevat, het uitgangspunt dat er voor iedereen een passende woning te vinden moet zijn in Zwolle blijft de VVD uitdragen, dat willen we dan ook graag zien in de aanpak, zeker om de nu al ontstane tekorten in te gaan lopen. Zodat meer mensen in Zwolle van hun eigen mooie plek kunnen genieten.