Themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling

Nieuwbouw.jpg

Door Kirsten van Zeist op 16-01-2023

Vanavond staat het themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling op de agenda van de raad. Annemee is menig debat over wonen begonnen met de zinsnede dat het in Zwolle fijn wonen, werken en verblijven is. Zo ook vanavond. Voor de VVD is het verder versterken daarvan altijd het uitgangspunt geweest en zal dat ook blijven. Maar geeft Annemee aan: “Dat lukt niet zo maar, daar moeten we wel wat voor doen”.  Voor vanavond staan er veel stukken op de agenda over hoe dit College dat de komende jaren wil gaan doen. Annemee valt maar meteen met de deur in huis en geeft aan dat haar fractie dit ervaart als een afslag naar links. Ben je benieuwd naar het betoog van Annemee met betrekking tot het woonbeleid en die van Regien die vooral ingaat op de ruimtelijke ontwikkeling en de MIRT, lees dan snel verder. 

“Dit College geeft aan dat er in de afgelopen tijd een verandering heeft plaatsgevonden op de woningmarkt en dat is natuurlijk waar. Maar is de woningmarkt in Zwolle van het slot af? Nee. Horen we dat mensen makkelijk hun passende droomwoning kunnen vinden? Nee, dat is niet zo en dus verbaast het mijn fractie dat het wel aanleiding kan zijn voor de wethouder om mogelijk drastische maatregelen te gaan nemen. 

Want wat bovenaan de lijst staat is het bijbouwen van voldoende woningen. Het afgelopen jaar is er in Zwolle bijna niets bijgebouwd, minder dan de helft van de geplande woningen zijn er bij gekomen. En terwijl we al weten wat daar de oorzaak van is en wat we daar aan zouden kunnen doen, gaat dit College een knelpuntenanalyse doen, opnieuw naar plannen kijken en aanscherping van kaders bespreken. Dus het oplossen daarvan wordt met een sneeuwschuiver weer vooruitgeschoven.  

Welke knelpunten die we al weten wil de wethouder nog verder gaan analyseren. De verdeling van de soorten woningen in de zogenoemde 30-40-30 verdeling is uit de quickscan gekomen als toekomstbestendig. Zelfs bij een negatief economisch scenario zou daar in de basis geen aanpassing op nodig zijn. 

De wethouder wil komen met een actieplan doorstromen. En de VVD heeft altijd ingezet op doorstroming. Dit College legt in het komende actieplan vooral de focus op  senioren die eigenlijk niet zouden moeten blijven wonen in hun te grote woning omdat ze plaats moeten maken voor de jongere generatie, aldus dit college. Dat is voor de VVD een onjuiste aanpak waarbij generaties tegenover elkaar gezet worden. Als mensen willen verhuizen dan moeten ze wel de juiste passende woning kunnen vinden. En dat is niet alleen een klein appartement. De grootste groep woningzoekenden zijn gezinnen. Kan de wethouder aangeven hoe ze voor doorstroming kijkt naar alle soorten woningen? We willen toch huizen voor alle Zwollenaren? Hoe blijven voldoende huizen met tuinen voor mensen beschikbaar? Kan de wethouder toezeggen dat alle soorten woningen doelstelling blijven en we mensen niet gaan dwingen buiten Zwolle te gaan kijken? Nog los van de problemen die we dan voor mobiliteit gaan veroorzaken, want die komen in het betoog van mijn collega naar voren. 

Dit College verwijst ook naar de landelijke aanpak en die is er natuurlijk niet voor niets. Als we dan kijken, op basis van de feiten, hoe Zwolle er voor staat, zien we dat het streven naar 30% sociale huur in Zwolle al behaald is en wordt. Zwolle staat al in het groen en dit college wil daar dan het allerbeste jongetje van de klas in worden. Is dat wat Zwolle nodig heeft? Nee, want waar kunnen bijvoorbeeld de gezinnen dan naar toe? Waar kan je dan gaan wonen als je graag een tuin hebt of een groter appartement? Wil dit College die huizen dan minder gaan bouwen? En welke maatregel zou er dan nodig zijn, anders dan de uitspraak van de corporaties zelf, dat er meer grote locaties nodig zijn waar snel, veel en divers gebouwd kan worden, vorm te geven? We horen dat graag van de wethouder.

Onlangs hoorde ik van een project dat heet :’Kamers met aandacht’. Dat maakt het mogelijk dat mensen die ruimte over hebben dat kunnen aanbieden aan een kwetsbare jongere om met toch enige vorm van begeleiding de weg naar zelfstandigheid vorm te geven. Wij hebben niet kunnen vinden dat de gemeente Zwolle al mee doet aan dat project en horen graag van de wethouder of dat een mogelijkheid is te onderzoeken. We overwegen hierover een motie. 

Voor mijn fractie zijn de kaders om voldoende woningen voor bestaande en nieuwe Zwollenaren te bouwen helder en duidelijk. De doelstellingen ook. Alleen moet het wel gedaan worden. We hebben van de vorige crisis geleerd dat we bij een economische verandering niet gelijk beleid aan moeten passen op de woningmarkt. En mijn fractie wil waken voor die reactie. Kan de wethouder bevestigen dat ook zo te zien?

De VVD wil dat alle mensen hun droomhuis passend bij hun situatie en portemonnee kunnen vinden in Zwolle. De VVD wil ouderen niet bestempelen als onderdeel van het probleem terwijl ze een gewenste oplossing niet kunnen vinden, omdat hun passende woning er niet is. Want de VVD wil Zwolle een fijne stad houden om te wonen, werken en verblijven. Voor alle Zwollenaren die er nu al wonen en voor de toekomstige Zwollenaren die zo naarstig op zoek zijn dat te worden”. 

“In Zwolle doen we het samen. Toch?” Zo start Regien haar betoog over de ruimtelijke ontwikkeling en de MIRT. 

“Twee jaar terug bij het BO MIRT stelde het Rijk 100 miljoen beschikbaar voor de opwaardering van de N35. De provincie Overijssel verdubbelde dat. Het was de uitkomst van een jarenlange, intensieve lobby. Van verschillende politiek partijen, verschillende bestuurslagen en van het bedrijfsleven. En het was goed nieuws voor al die mensen die dagelijks tussen Zwolle en Enschede reizen. Superlatieven schoten tekort. Ook vanuit Zwolle.

Zwolle, de stad van de Regio. Toch? Maar dan lees ik dat we de ‘Ceintuurbaan gaan afwaarderen’. Er wordt 200 miljoen geïnvesteerd in de N35 om de verbinding tussen Oost en West Overijssel te verbeteren. Om flessenhalzen op te lossen. Introduceert Zwolle eigenhandig de nieuwe flessenhals Wythmen? Voorzitter, wat betekent dit? En als we gaan herrouteren via de IJsselallee: zijn we ons bewust van hoe vol die weg in de ochtend- en avondspits al staat?

Zwolle, de stad van de Regio. Toch? Maar dan lees ik dat we ‘de parkeertarieven gaan verdubbelen’. Hoe communiceren we dat aan de inwoners van Dalfsen, Hasselt en Wezep? U bent welkom, maar wellicht moet u uw lunch bij onze lokale ondernemer even heroverwegen. U kent uw geld immers maar 1 keer uitgeven?

Zwolle, de inclusieve stad. Toch? Maar dan lees ik dat ‘de extra verstedelijking niet mag leiden tot een toename van automobiliteit’. We bouwen 15.000 tot 25.000 woningen. U bent hier welkom, maar verkoop dan wel even uw auto. Nul toename van automobiliteit? Hoe dan?

In Zwolle doen we het samen. Echt waar?

Het kan liggen aan het ontbreken van enige context. Die hopelijk in het rapport wel staat. Maar, wat staat hier eigenlijk allemaal in deze Powerpoint? En hoe reëel is dit allemaal? Moeite dus ook met het proces. Waarom wel een powerpoint, maar niet het onderzoek zelf gedeeld met de Raad en waarom duurt dat nog een halve maand? Laten we of stukken volledig delen. Of niet. Want zonder context zaken op een agenda plaatsen, leidt minimaal tot vragen. Wij willen het volledige rapport dan ook agenderen”.