Themadebat fysieke leefomgeving

Themadebat Fysieke Leefomgeving (1).png

Door Branco Schoenaker op 11-03-2024

Voor het themadebat Fysieke Leefomgeving worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Niels:

Veel Zwollenaren hebben zorgen over de mobiliteitsplannen van het college. Dat hebben zij afgelopen jaar duidelijk laten blijken door te spreken met de wethouder en door ons als raadsleden individueel te benaderen. Ik kan mij het debat over de parkeerstrategie nog levendig herinneren, toen hier op de tribune veel bezorgde inwoners zaten en meerdere bewoners deze zorgen met ons deelden door in te spreken. Ik zal dit debat niet opnieuw voeren, maar één zin uit mijn bijdrage wil ik wel herhalen: “Wat als bijvoorbeeld 70% van de bewoners tegen de plannen is? Accepteert het college dan dat haar plannen niet door gaan? Of vindt zij haar eigen ideeën belangrijker dan de mening van onze inwoners?”

Voor de VVD is het cruciaal dat de mening van inwoners serieus wordt genomen. En niet alleen voor onze fractie, maar de volledige raad vindt dit. Onze motie is namelijk unaniem aangenomen waarin we het college vragen om de mening en belangen van bewoners en ondernemers via een platform aantoonbaar mee te nemen. Deze nota zet een eerste stap naar dit platform en daar willen we het college voor bedanken. We zijn blij dat het platform onafhankelijk gaat opereren en dat het doel is om tot breed draagvlak te komen, zoals geëist in de motie.

Tegelijkertijd is onze fractie teleurgesteld over sommige teksten die het college gebruikt. Ze wil de verwachtingen managen bij het platform en bepalen welke uitspraken wel of niet gedaan mogen worden. Het staat letterlijk als risico genoemd in de nota: er kan discussie ontstaan over de vastgestelde beleidskaders en de mate waarin hierover gesproken kan worden. Ik begrijp deze zin oprecht niet. Dit is juist het hele idéé van het platform en van Hanza. Namelijk dat we als gemeente overtuigd zijn dat de ideeën van bewoners en ondernemers zorgen voor beter beleid. Waarom zou ik als bewoner in vredesnaam uren gaan besteden aan dit platform als mijn mening toch niet wordt meegenomen? Wij hebben meer duidelijkheid van de wethouder nodig. Deelt de wethouder onze mening dat deze zinnen ongelukkig gekozen zijn en dat dit niet weergeeft wat de bedoeling is? Kan zij specifieker aangeven hoe de mening van dit platform wordt meegenomen?

Ten slotte wil ik stilstaan bij de uitwerking van de motie rechtvaardige straat. Dit project heeft meerdere doelen, wij hebben de motie vooral gesteund omdat wij het belangrijk vinden dat de verkeersveiligheid in Zwolle verbeterd wordt. Daarover vinden komende week zowel een technische briefing als een rondetafelgesprek plaats, dus ik wil vanavond kort ingaan op één project. Namelijk de verf die op meerdere plekken op de weg is geschilderd bij de Proeftuin verkeer Stadshagen. Ik hoor van zowel volwassenen als van kinderen dat het in hun ogen juist onveiliger is geworden. Deelt de wethouder deze mening? En in december is hierover een enquête gehouden onder bewoners. Kan de wethouder de resultaten van deze evaluatie delen met de raad?