Themadebat Fysieke Leefomgeving

Themadebat Fysieke Leefomgeving.png

Door Branco Schoenaker op 29-01-2024

Voor het themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een paar opmerkingen over, lees hier de gehele bijdrage van Niels:

Vanavond vraagt onze fractie aandacht voor twee onderwerpen: de overlast van ganzen en de uitgifte van gemeentelijke grond.

Ons eerste punt gaat over de ganzen. Want de overlast van deze beesten is groot. Een flink aantal gezinnen in onze stad worden in het voorjaar om 5 uur ’s ochtends wakker door gekrijs. En niet het gehuil van hun kinderen, maar door het enorme geluid wat ganzen produceren. Je bent een beetje vermoeid en na het ontbijt breng je de kinderen naar school. Maar op het fietspad liggen meerdere agressieve ganzen die van geen wijken weten en die jullie dreigen aan te aanvallen. Na wat slalommen weet je je kinderen veilig naar school te brengen, ga je aan het werk en ’s middags na school willen je kinderen en hun vriendjes spelen in de speeltuin. Met een emmertje en een schep onder de arm loop je mee naar de speeltuin omdat je weet dat het een cluster van ganzenpoep is. En ja hoor, ook nu is de speeltuin bezaaid met grote drollen ganzenpoep. Je ruimt de poep netjes op zodat kinderen veilig kunnen spelen, maar je weet dat de speeltuin volgende week weer vol ligt omdat de ganzen blijven komen. ’s Avonds plof je op de bank en denk je bij jezelf: wanneer gaat de gemeente deze overlast eens oplossen?

Iedereen in deze zaal weet dat de gemeente dit al twee jaar probeert via het ganzenbeheerplan. De wethouder noemt deze aanpak een succes omdat de overlast niet enorm is gestegen. Maar het aantal ganzen stijgt nog steeds, het aantal nesten stijgt en ook het aantal eieren stijgt. Wat onze fractie betreft moet de overlast dalen voordat je echt van een succes kunt spreken. Deelt de wethouder deze opvatting? En stel dat het aantal ganzen dit jaar hetzelfde blijft als de afgelopen jaren: is de wethouder dan bereid om meer maatregelen te nemen? 

Er is sowieso één onderwerp waar we nu al meer maatregelen op kunnen nemen, namelijk het schoonmaken van poepclusters. Onze fractie krijgt regelmatig klachten over dat stoepen bezaaid liggen met ganzenpoep en dat er geen schoon stukje stoep te zien is. Wij krijgen bijvoorbeeld meldingen over de stoep rondom de stadsgracht, over het Ittersumerpark en speeltuinen in Stadshagen. Met een kinderwagen of een rolstoel is dit al helemaal irritant. Ons voorstel is dat de ROVA vaker gaat schoonmaken bij de grootste poepclusters. Is de wethouder daartoe bereid?

Ten slotte vraagt onze fractie aandacht voor de uitgifte van groen- en reststroken. De gemeente staat in haar recht om op te treden tegen het oneigenlijk gebruik van gemeentelijke grond. Maar het draait om de uitvoering: kijk je volledig juridisch naar de situatie en stuur je gelijk een dreigende brief, of handel je proactief als gemeente? De meeste woningeigenaren zijn geen jurist bestuursrecht en hebben altijd gehandeld op basis van goed vertrouwen. Een dreigende toon dat je ‘jouw grond’ opeens moet kopen of ontruimen zorgt ervoor dat je de hakken in het zand zet en dat je bezwaar maakt en naar de rechter gaat. Ziet de wethouder dit probleem? Wij vrezen dat de kosten voor deze aanpak flink zullen stijgen door alle juridische procedures die volgen. Wat gaat de wethouder doen om dit te voorkomen? En wat als het project inderdaad te veel ambtelijke capaciteit gaat kosten, wil de wethouder hier dan koste wat kost mee doorgaan?