Themadebat Economie, Werk en Inkomen

Themadebat Economie, Werk en Inkomen.png

Door Branco Schoenaker op 06-02-2024

Voor het themadebat inkomen, werk en economie worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Thijemen hier:

Zwolle is een fijne stad om te wonen en te ondernemen. Het is een centrale plek in de regio en een plek waaruit je gemakkelijk in die regio kan werken. Dat is volgens ons de essentie van dit debat, en het beeld wat in de nota’s van vanavond wordt geschetst. 

Want helaas staat onze (brede) welvaart onder druk. En de wethouder schrijft het probleem duidelijk op: Er werken niet voldoende mensen om die brede welvaart te kunnen blijven betalen. Die brede welvaart die we hier met zijn allen zo ontzettend belangrijk vinden.

We hebben mensen in deze stad die heel graag willen werken, maar die het niet lukt. Deze mensen hebben meer begeleiding nodig om het uiteindelijke doel te bereiken: Een baan met alle sociale contacten, zelfvoldoening en een inkomen.Het is alsof ze op een duikplank staan, en niet durven te springen. Wat doe je dan? Als het aan onze fractie ligt gaan we naast deze mensen staan en springen we er eventueel samen vanaf.

Want mensen die kunnen werken, zijn we verplicht om ook te kunnen laten werken. Voor hen zelf, en voor die brede welvaart.

Mede daarom vinden wij het een verkeerde keuze om de zoektermijn af te schaffen. Heeft de gemeente bijvoorbeeld de schoolverlaters in beeld? Geven wij deze jongeren nu niet een verkeerde prikkel om in plaats van nog even hard aan de bak te gaan, op te geven? We vergemakkelijken het voor jongeren om in de bijstand te komen, en dat baart ons zorgen.

Daarnaast vragen wij ons ook af hoe het zit met jongeren met een startkwalificatie, destijds is er door de vorige wethouder ons toegezegd dat als er bepaalde vakken gehaald zijn, er toch mogelijk een startkwalificatie verkregen kon worden. Hoe staat het hiermee?

Er worden duidelijke problemen geschetst vanuit de ondernemers en bedrijven in onze regio, en in plaats van dat er gekeken wordt naar hoe we deze kunnen oplossen, schrijft het college op dat het verandervermogen van deze, en ik citeer: “Microbedrijven” niet voldoende is. 

Het gaat hier dan om het MKB, om familiebedrijven, om bedrijven die soms generaties lang hebben meegebouwd aan onze brede welvaart. Onze regels zorgen voor problemen en koppijn voor deze ondernemers, en volgens dit college ligt dat dan aan de bedrijven zelf. 

Daarom vragen wij aan de wethouder: Kijk ook in de spiegel, en kom op voor deze bedrijven.

De vraag om geld voor de regiodeal gaat om andere dingen dan de problemen die geschetst worden. Is de wethouder bereid om als trekker voor deze regiodeal met bedrijven mee te denken, en om zelf ook verandervermogen te tonen?

Want de wethouder heeft laten zien dat hij dat kan:

De gemeente faciliteert werkzoekenden met een grotere afstand door goede contacten en een mooie samenwerking met impact ondernemers in en rond onze stad die deze mensen een kans geven om te groeien en om te werken. Complimenten daarvoor.

Wat onze fractie betreft stimuleren we mensen om te werken of te ondernemen en gaan we naast hen staan, om daarna samen van die duikplank af te springen.