Themadebat economie, werk en inkomen

Ontwerp zonder titel (4).png

Door Branco Schoenaker op 11-10-2023

Voor het themadebat economie, werk en inkomen worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college. Deze hebben wij natuurlijk namens de VVD Zwolle, lees hier Monique's gehele bijdrage:

Zwolle is een welvarende stad. Dat gaat niet vanzelf, maar komt door al die Zwollenaren die elke dag naar hun werk gaan, een bedrijf starten of hun hele leven hard gewerkt hebben. Er zijn nog nooit zoveel banen geweest als nu en toch staan veel mensen nog aan de kant. De wethouder werkt hard aan oplossingen en dat is goed, want de VVD vindt dat alle werkfitte Zwollenaren het beste af zijn met een betaalde baan, met of zonder ondersteuning.

Eén van de doelen van het SUWI is om deze werkfitte mensen in beeld te krijgen, te bemiddelen en te zorgen voor een passend baanaanbod. En we zijn dus blij dat de motie van VVD en CDA heeft kunnen bijdragen aan het voeren van de verschillende participatie- en servicegesprekken met inwoners die nu geen inkomen uit werk hebben, maar wellicht wel deels werkfit zijn. Navraag bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling leverde op dat van de 250 mensen waar gesprekken mee zijn gevoerd bijna de helft kan doorgroeien naar een betaalde baan. Dat is fantastisch! De VVD is erg benieuwd naar het plan van aanpak en hoe zij van plan is mensen te ondersteunen bij het werkfit worden. Wij denken dat bijvoorbeeld sport daar een grote rol in kan spelen. Kan de wethouder daar al een tipje van de sluier over oplichten en is bijvoorbeeld sportservice ook betrokken bij dit plan van aanpak?

Een kleine rekensom levert vervolgens op dat we in de toekomst dan zo’n 1600 mensen uit de bijstand kunnen halen. Dat is nogal wat! Ik ben benieuwd of de wethouder hier ook zo naar kijkt en dit wil opnemen als doel bij de herijking van de visie op arbeidsparticipatie. Ik weet, het is ambitieus, maar waarom zou het niet kunnen? Graag een reactie van de wethouder.

Wij spreken veel ondernemers in deze stad en zij geven allemaal aan dat zij graag mensen aannemen die een arbeidsbeperking of gewoon iets meer ondersteuning nodig hebben. Niet omdat ze dan kortingen krijgen, maar omdat ondernemer zijn in deze stad betekent dat je iets wil doen voor álle Zwollenaren. Tegelijkertijd ervaren ondernemers een enorme administratieve last bij het in dienst nemen van mensen die ondersteuning behoeven. Allerlei formulieren moeten worden ingevuld en ingeleverd, coaches en begeleiders die langskomen voor gesprekken waar een verslag van komt en dan heb ik het nog niet over de ingewikkelde brieven die het UWV aan de werknemer zelf stuurt, die vaak linea directa doorgaan naar de werkgever om te bespreken en uitleg te geven. Het kost een werkgever dus veel tijd, en daar zijn ze wel toe bereid, maar laten we het de ondernemers dan ook niet moeilijker maken met allerlei ingewikkelde administratie. Kan de wethouder toelichten op welke manier hier aandacht voor is? Is dit probleem bekend bij het werkgeversservicepunt en worden hier gesprekken over gevoerd met het UWV?

Zoveel banen en zoveel werkzoekenden. Het college werkt, samen met andere gemeenten en het UWV hard aan het maken van de koppeling tussen werkgevers en werknemers. Ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten van de doelen en programma’s uit het uitvoeringsplan. Dat leidt weer tot de vraag hoe het UWV en werkgevers betrokken worden bij het herijken van de visie op participatie. Ik lees daar nog niets over in de nota en vraag dus een toelichting van de wethouder.

Dan nog één vraag over de programmeringsafspraken Bedrijventerrein West-Overijssel. Volgens de VVD moeten de voorwaarden niet uitsluitingsgronden worden voor de ontwikkelingen van spoorterminal Hessenpoort of voor de uitbreiding Port of Zwolle. Kan de wethouder dat toezeggen?